20. Základné metódy a techniky rozhodovania

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: tinuska55
Typ práce: Referát
Dátum: 08.11.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 435 slov
Počet zobrazení: 2 929
Tlačení: 147
Uložení: 155

20. Základné metódy a techniky rozhodovania

Základné  metódy  a techniky  pre  identifikáciu  problémov,  analýzu  problémov,  tvorbu variantov  a voľbu  riešenia.  Occamova  britva.  Ishikavov  graf.  Rozhodovacie  stromy. Rozhodovacie matice. 
 

Metódy a techniky pre identifikáciu problémov

- Occamova britva
 

Metódy a techniky pre analýzu problémov

- Ishikawov graf
- Paretov princíp (80% dôsledkov je zapríčinených 20%-tami príčin)
 

Metódy a techniky pre tvorbu variantov

Jedným zo základných predpokladov pre generovanie riešení je kreativita. Zdokonaľovanie kreativity je možné vďaka technikám analógie:
-  personálna analógia (na základe vlastných skúseností rozhodovateľa)
-  priama analógia (na základe podobných situácií)
-  symbolická analógia (hľadanie analógií v iných oblastiach pr.: manažment a medicína)
-  fantazijná analógia (nové pohľady na základe neoverených predstáv)
 

Metódy a techniky pre voľbu riešenia

Hodnotenie jednotlivých alternatív podľa stanovených kritérií:
-  uskutočniteľnosť variantu (či je realizovateľný)
-  prijateľnosť variantu (či sa vyplatí ho zvoliť)
-  zraniteľnosť variantu (čo všetko ho môže ohroziť)
 
Analýza sieťového poľa (vychádza z predpokladu, že problém je tvorený rovnováhou dvoch typov protichodných síl: hnacie sily a brzdiace sily)

Occamova Britva

Occamova britva je technika sústreďujúca sa na čo najpresnejšie definovanie problému. William z Occamu žil v Anglicku na prelome 13. a 14. storočia. Bol františkánskym mníchom a filozofom, ktorý sa preslávil výrokom: „Počet entít nie je možné rozširovať nad nevyhnutnosť.“ Tento výrok sa často používa v súvislosti so snahou prezentovať veci čo najjednoduchšie a neodbočovať od témy.
 
Techniku Occamovej Britvy je vhodné aplikovať nasledujúcim spôsobom. V prvom rade je potrebné vymedziť širšiu problémovú oblasť. Zo širšej problémovej oblasti si potom musíme vybrať jeden užšie vymedzený problém ako problém riešenia. K tomu aby sme si boli istí, že sa jedná o ťažiskový problém, overíme si ho prostredníctvom nasledovných otázok:
-  Týka sa tento problém nás?
-  Môžeme s týmto problémom v rozumnej dobe niečo urobiť?
-  Vieme o tomto probléme zhromaždiť potrebné údaje?
-  Naozaj chceme riešiť práve tento problém?
 

Ishikawov graf

Jednou z účinných techník pre skúmanie problémov je diagram príčin a účinkov, známy tiež ako Ishikawov graf. Je vyjadrený v tvare rybej kosti a znázorňuje „šesť dobrých sluhov“ ktorí nám umožňujú dosahovať priaznivé výsledky.
 
V prvom kroku je potrebné definovať očakávaný dôsledok problému, ktorý zaznamenáme na pravú časť grafu. Na ľavú stranu grafu sú potom ako rebrá rybej kostry zaznamenávané hlavné problémové oblasti. Ich vymedzenie závisí od druhu analyzovaného problému. Najčastejšie bývajú ako problémové oblasti uvádzané:
-  ľudia
-  metódy práce
-  vybavenie technikou
-  používané materiály
-  spôsoby merania
-  vplyvy prostredia

K jednotlivým problémovým oblastiam sú potom zaznamenávané detailnejšie príčiny.
 

Rozhodovacie stromy

Jedna z dôležitých a účinných metód, ktorá má širšie uplatnenie v rámci manažérskeho rozhodovania je technika  rozhodovacích stromov založená na vetvenom pravdepodobnostnom rozhodovaní.

Rozhodovacie matice

Matica rozhodovania umožňuje preskúmať relevantné možnosti priradením jednotlivých stavovo okolia k možnostiam.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Manažment – spoločný základ, FM UKOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016