Podstata manažérskej práce

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Chlapec primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 192 slov
Počet zobrazení: 709
Tlačení: 42
Uložení: 44

Podstata manažérskej práce. Ktoré sú základné manažérske zručnosti a ako môžu ovplyvniť efetívnosť manažérskej práce. 

Manažér je pracovník organizácie, ktorý koordinuje činnosť jedného alebo viacerých pracovníkov určitého organizačného útvaru a zodpovedá za výsledky ich činnosti. Každý manažér by mal klásť dôraz na dva rozhodujúce aspekty činnosti útvaru, ktorého je vedúcim. Prvým aspektom je výkonnosť pracovníkov útvaru. Myslí sa tým kvantita a kvalita práce, ktorú odvádzajú pracovníci tohto útvaru. Druhým aspektom je udržiavanie kvality pracovnej sily.

Pre manažérsku prácu sú typické tieto charakteristiky:

 • nie je to, respektíve by to nemala byť rutinná činnosť;
 • väčšina činností je neopakovateľná;
 • pracovná činnosť spravidla nekončí ukončením pracovnej smeny;
 • jej výsledky sa obyčajne neprejavujú okamžite, ale v dlhšom časovom horizonte;
 • prelínajú sa v nej prvky duševnej a fyzickej práce;
 • je, respektíve by to mala byť tvorivá činnosť;
 • je to predovšetkým práca s ľuďmi;
 • väčšina manažérskej práce sa realizuje prostredníctvom komunikácie, prípadne aj ďalšie.

Manažérske zručnosti

 • zručnosť – je schopnosť premeniť vedomosti na akciu – želaný výsledok
 • sú nevyhnutné, dajú sa naučiť, nacvičiť, nemusia byť vrodené
 • manažér nemá vyrábať problémy, má ich riešiť

Technické zručnosti – schopnosť na vykonanie špecializovaných úloh

Medziľudské schopnosti – schopnosť pracovať s ostatnými ľuďmi. Zahŕňajú aj komunikačné schopnosti

Koncepčné schopnosti – schopnosť analyzovať a riešiť problémy komplexne.

Emocionálna inteligencia – schopnosť manažovať a efektívne ovládať vzťahy s ostatnými ľuďmi

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#manažment práca #co je to pracovna cinnost

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúškeZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.030