Vysvetlite obsahové teórie motivácie z pozície manažérskej práce

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 144 slov
Počet zobrazení: 510
Tlačení: 21
Uložení: 14

Vysvetlite obsahové teórie motivácie z pozície manažérskej práce. 

sem patria: (opis motívov, príčin, prečo sú ľudia motivovaní k práci)

Maslowova teória = teória psychologických potrieb zaradených do 5 stupňov – od základných až po potrebu sebarealizácie. (1. – základné fyziologické potreby, 2. potreba istoty, bezpečnosti, 3. potreba spolupatričnosti, 4. potreba uznania, 5. potreba sebarealizáci

Teória X a Y = teória Douglasa McGregora založenú na typológii vzťahu človeka k práci.

Herzbergerova teória = Dva faktory: motivátory (vnútorné faktory ako dosiahnutie výsledkov, ocenenie, vlastná práca...) hygienické (vonkajšie faktory ako firemná politika, administratíva, ....) Kým pri spokojnosti hľadáme to dobré v nás, pri nespokojnosti hľadáme dôvody okolo nás.

Alderferova teória = teória troch faktorov Hierarchia troch skupín potrieb:

- Existenčné potreby (E)

- Zaistenie sociálnych vzťahov a vzťahov k okoliu (R)

- Zaistenie ďalšieho osobnostného, resp. kvalifikačného rastu (G)

McClelladová teória troch potrieb = potreba výkonu (úspechu), potreba spojenectva, potreba moci. Sila výkonu = potreba úspechu : potreba vyhnúť sa neúspechu.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#faktory a motivacia

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúške

Diskusia: Vysvetlite obsahové teórie motivácie z pozície manažérskej práce

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021