Wroomova motivačná teória

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Chlapec primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 290 slov
Počet zobrazení: 691
Tlačení: 43
Uložení: 38

Procesné teórie motivácie z pozície manažérskej práce. Wroomova motivačná teória.

- prečo sa človek správa takým a takým spôsobom

Vroomova teória očakávania = motiváciu chápe ako proces závislý od osobnej voľby človeka. Pracovníci veria nielen v schopnosť dosiahnuť cieľ, ale aj slovu manažéra, že za dosiahnutie tohto cieľa dostanú sľúbenú a nimi očakávanú odmenu.

Teóriu možno vyjadriť vzťahom „motivačná sila“ = ocenenie efektu x ocenenie očakávania.

Motivačný proces bude úspešný, ak sa podarí splniť tri vzájomné podmienky: zvýšené pracovné úsilie sa prejaví v očakávanom raste efektov, zvýšenie efektov sa odrazí v očakávaní konkrétnych výsledkov za ktoré sú zamestnanci hodnotení, úsilie vyjadrené očakávanými výsledkami bude nadväzovať na vlastné potreby zamestnancov

Porterov a Lawlerov rozšírený model očakávania = pokus integrovať Maslowovu, Herzbergovu a McCellandovu teóriu s Vroomovou koncepciou. Jej využitie je najmä v oblasti motivácie manažérov. Autori zdôrazňujú, že samotné úsilie nestačí, musí to byť efektívne úsilie, ktoré sa vyjadruje schopnosťou a vnímaním role.

 - Adamsova teória rovnosti = v motivácií zamestnancov sa premieta ich vnímanie svojej finančnej odmeny v porovnaní s odmenou ostatných zamestnancov na tej istej úrovni pracovného zaradenia. Teória tvrdí, že zamestnanci budú lepšie motivovaní, ak sa s nimi bude zachádzať nespravodlivo. Hovorí, že existujú tri formy rovnosti:

- individuálna rovnosť = ako ľudia vnímajú a cítia prácu

- vnútorná rovnosť = oko org. odmeňuje svojich zamestnancov

- vonkajšia rovnosť = aké su podmienky prostredia mimo org.

Človek sa celý život nachádza medzi rovnosťami a vtedy ej spokojný, ak sú v súlade.

Skinnerova teória zosilnených vnemov = teória predpokladá, že skôr získané poznatky a skúsenosti do značnej miery predurčujú reakcie človeka na podobné situácie v prítomnosti. Rozlišuje 4 možné postupy motivácie:

- pozitívna motivácia = podvedomá, či vedomá vytvorená kladná skúsenosť

- negatívna motivácia = varuje spolupracovníka pred opakovaným konaním

- utlmenie určitej aktivity = táto demotivácia sa dosahuje napr. ľahostajnosťou až ignoráciou snahy a výsledkov pracovníka

- úplne negatívne trestanie = priama snaha vylúčiť, zabrániť či postihnúť škodlivé konanie.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúškeZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018