Rola manažéra v organizačnej podpore

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Chlapec primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 152 slov
Počet zobrazení: 404
Tlačení: 18
Uložení: 16
Čo rozumiete pod pojmom organizačná podpora alebo príležitosť k výkonu a aké sú typické obmedzenia. Rola manažéra v organizačnej podpore. 

Len pochopenie individuálnych osobitostí pracovníkov môže manažérovi umožniť efektívne zosúladiť požiadavky práce s požiadavkami jednotlivcov a efektívne uplatniť proces ich motivácie. Pri zabezpečení vhodného pracovného prostredia sa tak otvárajú možnosti pre dosahovanie excelentných výkonov. Možno konštatovať, že:

Individuálny výkon= individuálne kompetentnosti x snaha x organizačná podpora

Je dôležité, aby osobnostné črty a schopnosti jedinca zodpovedali požiadavkám práce. Ak však jedinec nevynaloží dostatočnú snahu, ak sú pracovné podmienky a pracovné prostredie nevhodné, ak pracovník nemá dostatočnú podporu, jeho výkon nemôže byť excelentný.

vlastnosti osobnosti

Motivácia snaha jedinca výkon jedinca

organizačná podpora

Úlohou manažéra je zabezpečenie čo najvyššej spokojnosti pracovníkov. Aj odmena, ktorá je pracovníkom poskytovaná, je významným činiteľom, ktorý ovplyvňuje ich výkon a spokojnosť s prácou, spokojnosť s organizáciou

K najčastejším prekážkam v dosahovaní vysokej výkonnosti patria:

  • časový stres;
  • nevhodné pracovné prostriedky;
  • nejasné inštrukcie;
  • nedostatok, neúplnosť, skreslenosť informácií;
  • nepružnosť pracovných procedúr;
  • nedostatočná kooperácia s inými;
  • neefektívny komunikačný kanál.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúškeZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016