Dizajn pracovného miesta a ako súvisí s motiváciou na pracovisku

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Chlapec primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 348 slov
Počet zobrazení: 565
Tlačení: 48
Uložení: 30

Dizajn pracovného miesta a ako súvisí s motiváciou na pracovisku. Alternatívne pracovné plány. 

Získanie vhodných pracovníkov pre organizáciu je len prvým krokom k zabezpečeniu jej efektívneho rozvoja. Ďalší krok spočíva vo vytvorení takého dizajnu pracoviska a rol pre pracovníkov v organizácii, ktoré umožnia čo najefektívnejšie využitie ich schopností v súlade s cieľmi organizácie. Vhodný dizajn pracovísk umožňuje pracovníkom nachádzať uspokojenie v práci samotnej, umožňuje zvyšovanie kvality, produktivity práce, umožňuje znižovať tak absencie pracovníkov ako aj ich fluktuáciu.

K významným stratégiám dizajnu pracovísk patrí:

Špecializácia práce (pokladníčka v Bille)– tradičný dizajn práce sa zameriaval predovšetkým na výkonnosť, čo v praxi znamenalo špecializáciu práce. Každý pracovník sa špecializoval na malý počet jednoduchých úloh, ktoré musel byť schopný vykonávať rýchlo a bez chýb. Má len obmedzenú možnosť zvyšovania produktivity a je nahrádzaná automatizáciou, robotizáciou výroby.

Jednoduché, úzko zamerané operácie, tak ako to potvrdili mnohé výskumy, neviedli k motivácii pracovníkov a, práve naopak, znižovali ich motiváciu, záujem o prácu a jej kvalitu, viedli k nespokojnosti s prácou, k zvyšovaniu množstva absencií pracovníkov ako i ich fluktuácie a častokrát mali za následok i vznik rôznych mentálnych problémov

Rozšírenie práce (pridám pokladníčke dokladať tovar nech sa z toho nezblázni) - rozšírenie práce v zmysle priradenia viacerých operácií pracovníkovi, je založené na predpoklade, že povedie k väčšiemu záujmu pracovníkov o prácu, k efektívnejšiemu využitiu ich potenciálu. Ich plnenie si vyžaduje využitie rôznych zručností a schopností.

Rotáciaje spôsob zvýšenia možností využiť viaceré zručnosti pracovníkov, spôsob ako zvýšiť zaujímavosť práce pracovníkov a znížiť jej monotónnosť. Rotácia môže prebiehať v rôznych intervaloch – hodiny, dni, týždne.

Rotáciou pracovníci získavajú cenné skúsenosti a poznatky z vykonávania rôznych činností, získavajú mnoho cenných kontaktov s mnohými ďalšími pracovníkmi.

Obohacovanie práce -  Jedná sa o obohatenie smerom do hĺbky – vertical loading. Pracovníkom sú delegované určité kompetentnosti, ktoré by inak vykonávali samotní manažéri. Preberajú úlohy napríklad súvisiace s plánovaním či organizovaním práce a podobne. Participácia pracovníkov na rozhodnutiach vedie k ich väčšej motivácii, efektívnejšej komunikácii, k väčšej spokojnosti s prácou, čo sa pozitívne odráža v ich produktivite a kvalite práce.

Tímová organizácie práce – pridelovanie úloh tímu, spoločná zodpovednosť

Alternatívne pracovné plány:

  • flexibilný pracovný čas
  • práca z domu
  • práca na polovičný úväzok
  • job sharing
  • ………… work weeks
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#dizajn pracovísk

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúške

Diskusia: Dizajn pracovného miesta a ako súvisí s motiváciou na pracovisku

Pridať nový komentár


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020