Hlavné funkcie skupiny

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Chlapec primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 261 slov
Počet zobrazení: 875
Tlačení: 40
Uložení: 35

Ako by ste definovali pojem skupina? Skupiny vs. ?tími? (crowds). Hlavné funkcie skupiny.

Skupinu definujme ako súbor dvoch alebo viacerých ľudí, ktorí sa správajú podľa spoločných noriem, majú spoločné ciele a spoločnú identitu.

Z pohľadu sociológie skupiny spĺňajú štyri kritériá:

  1. sú súborom dvoch alebo viacerých jednotlivcov, medzi ktorými dochádza k dobrovoľnej interakcii, čo znamená, že sa navzájom ovplyvňujú;
  2. majú kolektívne normy;
  3. majú spoločné ciele;
  4. majú spoločnú identitu.

Skupina musí mať:

  • cieľ a zmysel;
  • normy správania sa;
  • kohéziu;
  • status;
  • spoločné rozhodovanie;

Ďalšie kritériá efektívnej skupiny sú bližšie popísané v samostatných častiach tejto kapitoly.

Ciele, ktoré si skupina zadáva majú byť nielen jasné všetkým členom skupiny, zároveň však musia byť nimi akceptované. V opačnom prípade sa skupina buď rozpadne, alebo jej výkony klesajú. Cieľ skupiny určuje aj postavenie, čiastočné úlohy a role jednotlivých členov.

Skupiny, na rozdiel od tímov, majú vždy svojho formálneho vedúceho, či lídra a každý z členov skupiny nesie individuálnu zodpovednosť za výsledky svojej práce.

Faktory, ktoré vplývajú na zloženie skupiny a jej štruktúru sú: prostredie, v ktorom pôsobia, ciele, funkčné roly členov, veľkosť, variabilnosť zloženia, štýl vedenia ľudí, normy v rámci skupiny a schopnosti členov skupiny.

Veľkosť skupiny - skupinu tvoria dvaja a viacerí ľudia, kt. majú spoločný cieľ. Hranica počtu členov je medzi 16-18.

Variabilnosť zloženia skupiny odzrkadľuje zmiešanosť skupiny a rôznorodosť jej členov napríklad podľa národnostného zloženia, veku, pohlavia. Väčšina manažérov pravdepodobne rieši otázku, či je lepšie vytvárať homogénne alebo heterogénne skupiny a aká je dynamika v týchto skupinách.

Schopnosti členov skupiny bezpochyby ovplyvňujú celkové výsledky práce celej skupiny. Problémom pre manažérov je určiť, aké má byť optimálne zloženie skupín v rámci organizácie a do akej miery bude výkon výborných zamestnancov ovplyvnený výkonmi slabších, rovnako dobrých, prípadne lepších kolegov.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#charakteristika lídra #charakteristika skupiny ludi #skupiny ludí

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúškeZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018