Výhody a nevýhody skupiny z pohľadu manažéra

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Chlapec primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 309 slov
Počet zobrazení: 705
Tlačení: 34
Uložení: 43

Popíšte výhody a nevýhody skupiny z pohľadu manažéra. Stupne vývoja skupiny.

štyri stupne vývoja skupiny:

Vzájomné akceptovanie je prvým krokom vo vývoji skupiny. V tomto štádiu je dôraz kladený na formovanie medziľudských vzťahov. Členovia skupiny sa navzájom ohodnocujú, zisťujú, či sú schopní si vzájomne dôverovať a či spolu dokážu vychádzať. V tomto štádiu sa buduje dôvera medzi členmi avšak zároveň sa začínajú vynárať problémy ohľadne rozdelenia moci a právomoci a snahy niektorých členov ovplyvňovať ostatných. Keď sa členovia začnú cítiť spolu príjemne a vytvoria si dostatočnú vzájomnú dôveru, môžu sa začať sústreďovať na prácu.

V druhom štádiu sa skupina venuje komunikácii a rozhodovaniu. Pozornosť členov sa odkláňa od budovania medziľudských vzťahov a zameriava sa na rozhodovanie spojené s plánovaním a so spôsobom dosahovania cieľov. O tomto štádiu je možné hovoriť tiež ako o štádiu plánovania. Navyše sa v plnej miere rozvíja problém rozdelenia moci a autority.

V treťom štádiu vývoja skupiny už skupina má do veľkej miery vyriešené medziľudské problémy ako aj problémy spojené s úlohami. Pozornosť členov je zameraná na vlastnú motiváciu a na spôsoby ako motivovať ostatných. V tejto etape je už zavedený štýl vnútroskupinovej komunikácie, úlohy sú medzi členmi rozdelené a skupina sa venuje tomu, ako dosiahnuť želateľné výsledky a aká forma práce povedie k želateľným výkonom.

V poslednom štádiu sa skupina stáva zrelou, efektívnou a výkonnou jednotkou, ktorá má vnútorne vyjasnené medziľudské ako aj pracovné otázky. Zrelá skupina má jasne definovaný cieľ a poslanie, jasnú štruktúru vzťahov medzi lídrom a nasledovníkmi a členovia poznajú normy správania sa v rámci skupiny. Takáto skupina má vysoký stupeň kohézie. Zrelá skupina je tiež schopná kontrolovať svojich členov pomocou pozitívnych alebo negatívnych sankcií, ktoré sú vlastne reakciou na určitý prejav správania sa.

Z pohľadu manažera má skupina výhodu v rozhodovaní v rozdeľocaní úloh a pod.Hlavnou nevýhodou je, že formálnu zodpovednosť za výsledky skupiny nesie manažér tejto skupiny teda jej formálny vodca, tiež nemusí správne vybrať členov skupiny, ktorí si vzájomne nemusia vyhovovať (toto treva trošku obkecať)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúške



Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012