Organická organizačná štruktúra

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Chlapec primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 129 slov
Počet zobrazení: 652
Tlačení: 19
Uložení: 25

Organická organizačná štruktúra – kedy je najvýhodnejšia, jej výhod y a nevýhody. Hlavné rozdiely medzi mechanickou a organickou organizačnou štruktúrou. 

Mechanistický koncept organizačného dizajnu predstavuje klasický prístup k tvorbe organizačnej štruktúry s vysokou mierou formalizácie a centralizácie, pričom formalizácia predstavuje stupeň závislosti organizácie na presných pravidlách a procedúrach. Pri organistickom je to presne naopak má nízku mieru formalizácie a decentralizácie. Napĺňanie úloh nie je presne definované a je závislé na miere účasti jednotlivca na plnení organizačného cieľa. Od pracovníkov sa očakáva vysoká miera sebakontroly a dôraz sa dáva na koordináciu medzi spolupracovníkmi.meniacich sa podmienkach aby sa nemuseli stále meniť pravidlá v organizácií. Výhodou je že si môžeme prispôsobiť a vybrať si org. Štruktúru podľa vlastného uváženia, čo je najvhodnejšie pre daný okruh podnikania alebo pre danú organizáciu – pracoviská.

(treba to trošku obkecať, podľa toho čo je vyššie v otázkach napísané)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Rizikove faktory na pracovisku #organizačná štruktúra

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúškeZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020