Moc a organizačná politika

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Chlapec primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 309 slov
Počet zobrazení: 746
Tlačení: 51
Uložení: 54

Čo rozumiete pod pojmom moc a organizačná politika? Prečo je moc potrebná? Zdroje formálnej individuálnej moci. 

Moc

Pod pojmom moc rozumieme možnosť ovplyvniť konanie ostatných členov v rámci organizácie. Jedná sa o mieru osobného potenciálu ovplyvniť ľudí, aby robili to, čo manažér chce (zamestnanec koná tak, ako by inak nekonal) a takisto miera, akou sa dokáže ubrániť tlaku iných robiť to, čo nechce. Nakoľko je moc klasifikovaná ako schopnosť, jednotlivci ale i skupiny sa môžu naučiť ako ju používať, v mnohých prípadoch i zneužiť.

Naopak, pojem právomoc je definovaný ako právo jednotlivca ovplyvňovať konanie iných prostredníctvom zadávaných pracovných úloh. Moc (z anglického power) je podľa vyššie uvedenej definície možnosť ovplyvňovať konanie iných. Právomoc (z anglického authority) je totožná s legitímnou mocou, teda so schopnosťou ovplyvňovať konanie iných na základe postavenia v hierarchii.

Organizačná politika

- ak chceme niečo presadiť, treba sa dať dokopy s ostanými v rámci org.

- aktivity, v ktorých sa manažéri snažia získať väčšiu moc=väčší vplyv pre presadenie cieľov v org., ktoré uprednostňujú individuálne záujmy pred skupinovými záujmami.

Organizačná politika teda, na rozdiel od uplatnenia princípov moci v organizácii, stavia osobné ciele nad organizačné(Ninka v kancelárii).

Prečo je moc potrebná?

- pre efektívne fungovanie org.

- dôležitá z hľadiska org. štruktúry z ktorej vidíme kto má akú moc nad kým...

Zdroje formálnej individuálnej moci 

Formálna moc je teda manažérovi daná v momente uvedenia do funkcie alebo získania určitého postavenia v spoločnosti. Tento typ moci je viazaný na postavenie, funkciu. Na to, aby človek moc získal nie je v takomto prípade potrebná žiadna osobná vlastnosť, kvalifikácia, ani osobná dokonalosť. Jediné, čo je potrebné, je získať príslušnú funkciu. Je dôležité si uvedomiť, že formálna moc je vo svojej podstate pasívna a nemotivuje k prekonávaniu cieľov. Nezameriava sa na rozvíjanie ľudských možností, ale skôr na udržanie chodu organizácie a „status quo“.

Formálna moc - Organizačné zdroje

Predpoklad pre vznik moci

A. Moc odmeňovať

Možnosť pracovníka poskytnúť, prípadne odoprieť odmenu (obvykle finančnú) inému zamestnancovi

B. Moc trestať

Možnosť potrestať pracovníka

C. Legitímna moc

Pozícia človeka v hierarchii organizácie

D. Informačná moc 

Znalosť informácii, ktoré nie sú verejne dostupné


Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúškeZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021