Pojem akceptovaná autorita

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Chlapec primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 256 slov
Počet zobrazení: 473
Tlačení: 26
Uložení: 21

Vysvetliť pojem akceptovaná autorita. Zóna ľahojstajnosti (nevšímavosti) a psychologický kontrakt. 

Nie každý má rovnakú mieru akceptácie autority. Manažér nemôže žiadať čokolvek od svojich zamestnancov. Príklad: absencia sekretárky a žiadosť manažéra o poslanie listov na poštu nejakého iného zamestnanca, ktorý to nemá v náplni práce.

Psychologický kontrakt

- je nepísaný kontrakt, vzájomné očakávania vo vzťahu zamestnanca a zamestnávateľa. Očakávania sú na oboch stranách. Preto si musí manažér uvedomiť, že zamest. má tiež očakávania a je treba spraviť nejaký kompromis

Pri nástupe do zamestnania sa predpokladá, že jedinec akceptuje pozíciu, na ktorú v organizácii nastupuje. Medzi jedincom a organizáciou dochádza k uzatvoreniu tzv. psychologického kontraktu. Psychologický kontrakt je tak súborom nepísaných vzájomných očakávaní medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Je východiskom pre vzájomnú výmenu očakávaní a aktivít zúčastnených strán. Očakávania zahrňujú tak pracovné podmienky ako aj požiadavky práce, úroveň výkonu, spôsob riadenia a podobne aby bola v čo najväčšej miere eliminovaná možnosť nepochopenia sa, je potrebné ich otvorene prediskutovať. Mnohé očakávania sú tiež skryté, podvedomé a menia sa spolu so zmenami vo vnútornom či vonkajšom prostredí organizácie, či so zmenami jedinca - jeho požiadavkami, potrebami, či skúsenosťami. Psychologický kontrakt predpokladá vzájomnú výmenu vkladov tak na strane zamestnanca ako aj zamestnávateľa. Zamestnanec ponúka organizácii napríklad lojalitu, čas, snahu, vedomosti, zručnosti, kreativitu a organizácia ponúka zamestnancovi napríklad mzdu, status, rôzne benefity.

Zóna nevšímavosti

-môže byť vyjadrená štyrmi odpoveďami nespokojnosti:

- odchod – odchod z org., záujem o nové prac. miesto

- prejav – diskutuje o probléme s nadriadeným

- lojalita – dôveruje manažmentu, bráni org. v prípade kritiky z vonkajšieho prostredia

- nevšímavosť - znižujú svoju produktivitu, snahu, kvalitu práce, zvyšuje sa počet ich absencií.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#príhovor pri odchude zo zamestnania k zamestnancom #Pojem #autorita

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúškeZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.039