Efektívna a účinná manažérska komunikáci

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Chlapec primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 209 slov
Počet zobrazení: 535
Tlačení: 19
Uložení: 20

Efektívna a účinná manažérska komunikácia. Bariéry efektívnej komunikácie

Efektívna komunikácia je keď príjemca pochopí to čo vysielateľ myslel. Efektívnosť sa znižuje lebo existujú bariéry komunikácie.

Významnou schopnosťou, ktorú by mal každý manažér u seba rozvíjať sú empatické schopnosti. Ďalším dôležitým determinantom efektívnej komunikácie, ako i ostatných interpersonálnych interakcií, je vytvorenie pozitívnej atmosféry.

Bariéry efektívnej interpersonálnej komunikácie

Prekážky v efektívnej interpersonálnej komunikácii nastávajú vo všetkých fázach komunikačného procesu – pri odosielaní správy – na strane vysielateľa, pri prenose správy – v komunikačnom kanáli, pri prijímaní a dekódovaní správy – na strane prijímateľa.

Bariéry na strane vysielateľa:

 • neusporiadanosť informácií do štruktúrovaného, zrozumiteľného celku;
 • komunikuje s podriadenými tak, že nemajú pravdu a nemôžu nič povedať,
 • slová sa rovnako vyslovia ale majú iný význam (dezert)
 • skreslenie informácií vplyvom subjektívnej percepcie toho čo je dôležité;
 • nezrozumiteľnosť informácií, nie sú schopní počúvať ostatných
 • kultúrnie diferencie (Bulharsko)
 • presýtenosť informáciami, čo vedie k filtrácii prijatých informácií;
 • nesprávna voľba jazyka;
 • negatívne psychické naladenie – extrémne emócie vždy negatívne ovplyvňujú efektívnosť komunikácie;
 • nesprávna voľba komunikačného kanála - je potrebné vziať do úvahy charakter a cieľ informácií pri voľbe komunikačného kanála;
 • fyzické bariéry - hluk

Bariéry na strane prijímateľa:

 • nepozornosť, nesústredenosť, nezáujem;
 • nevšímanie si neverbálnych signálov;
 • skákanie do reči;
 • negatívne psychické naladenie a negatívny vzťah k vysielateľovi;
 • obava, strach;
 • nedôvera;
 • selekcia informácií;
 • neefektívne počúvanie.

Bariéry v komunikačnom kanáli:

 • šumy v komunikačnom kanáli;
 • nevhodný výber, prípadne mnoho úrovní komunikačnej siete v organizácii má za následok selekciu informácií.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúškeZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021