Definícia konfliktu a typy konfliktov. Prístupy riešenia konfliktov

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 286 slov
Počet zobrazení: 2 819
Tlačení: 123
Uložení: 126

Vysvetliť prečo vznikajú konflikty v organizáciách. Definícia konfliktu a typy konfliktov. Prístupy riešenia konfliktov. 

Typy konfliktov

Podľa rozsahu sa konflikt delí na:

  1. intrapersonálny – je vnímaný jednotlivcom ako konflikt vnútorný. Väčšinou predstavuje rozpor medzi požiadavkami, ktoré okolie kladie na jednotlivca. Vnútorný konflikt môže vzniknúť aj pri morálnych a etických dilemách.
  2. interpersonálny – vzniká medzi dvoma jednotlivcami a líši sa poľa vzťahu formálnej závislosti medzi účastníkmi konfliktu. Na medziľudský konflikt vplývajú faktory ako napr. osobnostné a povahové črty, štýl vedenia ľudí, komunikácia, rozhodovacie moci a pod.. Tento typ konfliktu je najbežnejším prejavom konfliktu na pracovisku.
  3. intraskupinový – je jedným z prejavov skupinovej dynamiky a môže mať na skupinu deštrukčný vplyv. Veľakrát je len bežným prejavom fungovania skupiny alebo tímu, nakoľko je zvýšená komunikácia medzi členmi.
  4. interskupinový – vzniká medzi väčšími skupinami aj vo svojej podstate najkomplexnejší, lebo naň vplýva najväčšie množstvo vnútorných a vonkajších činiteľov a ako taký sa musí pozorne riešiť. Na dynamiku skupín vplýva konflikt tak, že umocňuje vnútro skupinovú kohéziu, podporuje pocit spolupatričnosti medzi členmi a umožňuje členom skupín jednoduchšie sa identifikovať so skupinou.

Podľa toho aký má konflikt dopad na organizáciu ho členíme na:

  1. pozitívny – je taký, ktorý inšpiruje ku zmene a podnecuje výmenu názorov aj súťaživosť a ako taký prispieva k progresu. Účastníci tohto konfliktu sa snažia nájsť riešenia a aktívne sa zúčastňujú na zmene, ktorú konflikt vyprovokoval. Poukazuje na chyby a nedostatky a má pozitívny prínos pre ľudí a pre sociálne prostredie, v ktorom sa jeho účastníci nachádzajú. Príkladom môžu byť vedecké tímy alebo krúžky kvality
  2. negatívny (deštrukčný či dysfunkčný) – podnecuje súťaživosť medzi zúčastnenými stranami, narúša vzťahy a dôveru medzi stranami a spôsobuje frustráciu zúčastnených strán, stagnáciu a zníženú produktivitu práce na pracovisku. Vyvoláva nezdravú súťaživosť a vedie k tomu, že zúčastnené strany nie sú ochotné spolu komunikovať a pracovať. V prípade, že na pracovisku tento typ konfliktu prevláda, môže viesť k výraznému dlhodobému poklesu produktivity, pracovnej nespokojnosti a k nízkej až nulovej motivácii.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúške

Diskusia: Definícia konfliktu a typy konfliktov. Prístupy riešenia konfliktov

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.029