Techniky On-the-job a Off-the-job vo vývoji manažmentu.

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 254 slov
Počet zobrazení: 850
Tlačení: 49
Uložení: 46

Vysvetliť pojem vývoj manažmentu. Techniky On-the-job a Off-the-job vo vývoji manažmentu. 

Rozvoj manažmentu ako proces môžeme špecifikovať z dvoch pohľadov. Pod rozvojom manažmentu chápeme rozvoj manažérskych procesov a aktivít v organizácii alebo rozvoj vlastností samotných osôb reprezentujúcich manažment.

Rozvoj manažmentu sa líši od rozvoja organizácie v objekte rozvojových programov to znamená že v procese rozvoja manažmentu je objektom osoba riadiaceho pracovníka - rozvoj jeho schopností a zručností, plánovanie jeho kariéry, rotácia pracovných miest rotation alebo rozvoj interakcií s vnútorným a vonkajším prostredím organizácie. Rozvoj manažmentu i rozvoj organizácií musí vychádzať predovšetkým z potrieb organizácií v danom prostredí.

Metódy on the job sú využívané v organizácii a častejšie sa využívajú pri rozvojových programoch pre nemanažérske funkcie. Majú často neformálny priebeh. Ich výhodou je, že využívajú autentické prostredie a sú pomerne málo nákladné. Naopak, ich nevýhodou je ich nepoužiteľnosť pre nácvik komplexných zručností – pre riešenie problémov, konfliktov, zmenu foriem správania a postojov a podobne Najčastejšie rozvojové programy typu on the job využívané manažérmi sú:

  • rotácia manažéra – manažér prostredníctvom plánovaného striedania pracovných miest získava cenné pracovné skúsenosti;
  • zaraďovanie do rôznych špeciálnych tímov – manažér takto získava nové skúsenosti špeciálneho charakteru;
  • pridelenie mentora – mentor pomáha manažérovi pri riešení závažných problémov, oboznamuje ho s efektívnymi spôsobmi vyrovnania sa s problémami, poskytuje mu spätnú väzbu a podobne.

Metódy off the job sú rozvojové programy využívané mimo pracovného prostredia organizácie. Ich výhodou je možnosť lepšieho vzájomného poznania sa účastníkov programu, možnosť vytvorenia nerušeného, uvoľneného prostredia, ktoré otvára nielen možnosť relaxácie, ale i efektívnejšieho osvojovania si nových poznatkov či foriem správania. Najčastejšie využívané metódy v takomto prostredí sú senzitívne tréningy, programová výuka, simulácie i prednášky.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#vývoj manažmentu

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúškeOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.038