Rozdielny prístup k rozhodovaniu. Osbornov model (techniky)

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 295 slov
Počet zobrazení: 951
Tlačení: 56
Uložení: 54

Rozdielny prístup k rozhodovaniu. Osbornov model (techniky)

Osbornovej model kreativity - (Osborn´s Creativity Model)

Zahrňuje viaceré metódy rozhodovania. Využíva sa pri skupinovom prístupe k rozhodovaniu. Zahrňuje 3 etapy riešenia problému:

  1. identifikácia faktov- zahrňuje špecifikáciu (definovanie) problému a analýzu údajov a informácií, ktoré sa viažu na riešený problém. Dôležité je uvedomiť si rozdiel medzi vonkajším prejavom problému a problémom samotným.
  2. identifikácia ideí- zahrňuje generovanie nových myšlienok, ich vzájomnú kombináciu a na tomto základe tvorbu nových prístupov k riešeniu problému. Najčastejšie sa tu uplatňujú 3 metódy:
    • Brainstorming- poslaním tejto metódy je stimulácia a voľný tok myšlienok v rámci skupiny, pričom v prvej fáze nie je povolené kritické hodnotenie týchto myšlienok. Každá myšlienka je žiaduca. Kvantita je žiaduca. Čím je viac návrhov, tým väčšia pravdepodobnosť, že jeden z nich bude užitočnýKombinácia avylepšovanie tak vlastných ako aj cudzích návrhov je vítané. Ideálny počet účastníkov brainstormingu je 5 až 12. Nemal by trvať menej ako 20 minút ale nie dlhšie ako 1 hodinu.
    • Metóda nominálnej skupiny- v priebehu rozhodovania nie je povolená diskusia medzi účastníkmi- členmi skupiny. Proces rozhodovania má formu schôdze (fyzická prítomnosť), ale každý z účastníkov musí konať samostatne a nezávisle od ostatných. Skôr než sa začne diskusiaúčastníci písomne pripravia vlastný návrh. Po „tichej“ fáze nasleduje prezentácia návrhu každého z členov skupiny. Až potom nasleduje diskusia. V poslednej fáze každý z účastníkov samostatne a písomne vyhotoví vlastný návrh, v ktorom uvedie poradie významnosti jednotlivých návrhov. Návrh, ktorý získal celkové najvyššie umiestnenie, sa považuje za rozhodnutie prijaté nominálnou skupinou.
    • Delfská metóda- je alternatívou nominálnej skupiny. Je komplexnejšia, ale časovo náročnejšia. Osobná prítomnosť odborníkov na zasadaní nie je nevyhnutná. Nepovoľuje osobné stretnutie jednotlivých odborníkov. Je realizovaná prostredníctvom niekoľkých dotazníkov, do ktorých sa postupne zapracovávajú jednotlivé riešenia a názory ostatných odborníkov, kým sa nedosiahne konsenzus.
  3. identifikácia riešenia problému- výber najvhodnejších riešení pri využití uvedených metód. Podľa Osbornovej skupina odborníkov má podstatne väčší potenciál na tvorivé riešenie ako každý z odborníkov individuálne.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#aktivity brainstorming #blahoželanie k narodeninám po rusky

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúške

Diskusia: Rozdielny prístup k rozhodovaniu. Osbornov model (techniky)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018