Rizikové teórie (contingency) vo vodcovstve (Fiedler, Hersey - Blanchard)

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 210 slov
Počet zobrazení: 823
Tlačení: 62
Uložení: 64

Rizikové teórie (contingency) vo vodcovstve (Fiedler, Hersey - Blanchard)

A.Fiedler-ov model

Tento model je založený na fakte, že každý podriadený má svoj vlastný štýl / orientáciu leadershipu a líder takejto skupiny by ich mal poznať (ich štýly) a podriadiť sa im. Na druhej strane človek sa narodí s touto dispozíciou -> nedá sa zmeniť štýl lídra -> vymeniť lídra. Fiedler vypracoval dotazník, ktorý pomôže identifikovať a zmerať, či je človek orientovaný na úlohy alebo vzťahy. Je to ako psychologický test. Odpovedá na otázky Kto, Kde, Kedy a Kto je efektívny líder.

  1. Fiedler vypracoval psychologický test/dotazník (Dotazník „najmenej preferovaného

spolupracovníka“), ktorý pomôže identifikovať a zmerať, či je líder orientovaný na úlohy alebo vzťahy.

  1. Potom sa charakterizujú situačné faktory – vzťahy líder-podriadení (dobré/zlé), štruktúra

a formalizácia úlohy (vysoká/nízka), moc napr. prijímať zamestnancov, prepúšťať, odmeňovať (silná/slabá)

  1. Dva spôsoby ako zlepšiť efektívnosť vedenia:
  2. a) vymeniť lídra – Fiedler predpokladal. že štýl vedenia je daný a nedá sa prispôsobiť danej situácii b) zmeniť situáciu

B. Herseyova a Blanchardova situačná teória

Úspešné vedenie závisí od zvolenia takého štýlu vedenia, ktorý zodpovedá pripravenosti, vyspelosti (Readiness) podriadených. Tiež sa orientuje na úlohy a na vzťahy. Ich kombináciou vznikli 4 špecifické štýly vedenia:

  • prikazovanie – nízka vyspelosť R1, ľudia nie sú schopní ani ochotní nič robiť
  • presvedčovanie – R2, treba školiť – ľudia nie sú schopní, ale sú ochotní
  • participácia – R3, treba motivovať – ľudia sú schopní, ale neochotní
  • delegovanie – vysoká vyspelosť R4, ľudia vedia a chcú
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#charakteristika lídra #Rizikove pracovisko #rizikové procesy v komunikácii

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúške

Diskusia: Rizikové teórie (contingency) vo vodcovstve (Fiedler, Hersey - Blanchard)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013