Teória Path-goal. Transformačný a charizmatický prístup k vodcovstvu. Michiganské štúdie vodcovstva.

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 349 slov
Počet zobrazení: 919
Tlačení: 64
Uložení: 64

Teória Path-goal. Transformačný a charizmatický prístup k vodcovstvu. Michiganské štúdie vodcovstva. 

Path Goal Teória (teória vedenia ľudí podľa cieľov) - (Robert House) – teória cesty a cieľa

Správanie lídra je akceptované podriadenými do takej miery, pokiaľ uspokojuje ich potreby. Úloha efektívneho a dobrého lídra je taká, že asistuje pri dosahovaní cieľov, pomáha podriadeným dosahovať ciele. Sú 4 správania sa lídrov:

  • Vodca – svojim podriadeným dáva na vedomie ich úlohy, organizuje im prácu a dáva konkrétne nariadenia.
  • Podporujúci líder – je priateľský a dáva najavo záujem o potreby svojich podriadených.
  • Participujúci líder- konzultuje, prehodnocuje návrhy podriadených
  • cieľovo – orientovaný líder – deleguje vyzývavé úlohy a nedáva voľnosť ich realizácie.

Charizmatický prístup k vedeniu ľudí - Tento prístup popularizuje Robert House (prosím nezamieňať s teóriou cesty a cieľa, ktorej je tiež autorom). Podľa jeho názoru charizmatickí lídri sú tí lídri, ktorí silou svojich osobných schopností vedia mimoriadne silným spôsobom ovplyvniť konanie vedených ľudí.

University of Michigan štúdie – určiť znaky správania sa lídra, ktoré sa týkajú dosahovania efektívností. 1940s: Dvojdimenzionálna teória (2 dimenzie správania sa lídrov): 

  • orientovaní na zamestnanca (rastie produktivita a spokojnosť skupiny)
  • orientovaní na produkciu (produktivita a spokojnosť klesajú)

Michiganskí vedci silno podporovali orientovanie na zamestnanca.

Managerial grid (manažérska mriežka) - 1960s:

Produkt pánov Blaka a Mountona

Identifikujú 2 dimenzie vedenia ľudí: zameranie sa na ľudí a zameranie sa na produkciu

Podľa toho, kde sa v tabuľke nachádza, môžeme určiť štýl leadershipu. Tabuľka nepovie výsledok, ale určí dominantné faktory, ktoré vplývajú na rozmýšľanie lídra.

Aj keď je 81 možností (9x9 rôznych pozícií).

Blake a Mouton rozlišujú 5 kľúčových pozícií:

zameranie na ľudí

9 - l (1,9) l (9,9)

8 -

7 -

6 -

5 - l (5,5)

4 -

3 -

2 - 1 - l (1,1) l (1,9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 zameranie na produkciu

(1,9) – country-club štýl vedenia ľudí - Líder podporuje a pomáha podriadeným až zabudne na úlohy

(1,1) – ochudobnený štýl vedenia ľudí - minimálna snaha na dosiahnutie cieľov práce

(9,9) – tímový štýl vedenia ľudí -  Líder uľahčuje prácu ľuďom vysokou morálnou koordináciou a integráciou.

(9,1) – štýl vedenia ľudí zameraný na dosahovanie cieľovLíder sa sústredí na úlohy, ale nevyvíja žiadne pochopenie pre ľudí. (ciel)

(5,5) – štýl vedenia ľudí strednou cestou - Líder vynakladá adekvátne úsilie na prácu aj na ľudskú spokojnosť (stredná cesta)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#vodcovstvo #charakteristika lídra #Моя семья

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúške

Diskusia: Teória Path-goal. Transformačný a charizmatický prístup k vodcovstvu. Michiganské štúdie vodcovstva.

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015