Kariérne plánovanie a vývoj. Stupne kariéry.

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 270 slov
Počet zobrazení: 1 097
Tlačení: 76
Uložení: 72

Kariérne plánovanie a vývoj. Stupne kariéry. 

Kariéra 

Vyvíjajúca sa následnosť (smerom hore, laterálne, dole) pracovných skúseností človeka v čase.

Manažment kariéry a plánovanie kariéry 

 • Rozvoj kariéry - obsahuje manažment kariéry a plánovanie kariéry
 • Plánovanie kariéry - proces pomocou ktorého pracovník identifikuje a implementuje kroky smerom k určitým cieľom – kariérne rohy
 • Manažment kariéry - proces pomocou ktorého organizácie vyberajú ,hodnotia, priraďujú, a rozvíjajú pracovníkov, aby mali skupinu kvalifikovaných ľudí na naplnenie budúcich potrieb

Plánovanie kariéry:

Úloha zamestnanca

 • zhodnotenie vlastných schopností, zručností, záujmov, hodnôt ...;
 • analyzovanie zamerania svojej kariéry;
 • rozhodnutie ako rozvíjať svoje potreby a ako dosahovať svoje ciele;
 • naplánovanie rozvoja svojej kariéry v spolupráci s manažérom, v súlade s cieľmi organizácie;
 • plnenie plánu kariéry.

Úloha manažéra

 • podpora, motivácia k rozvoju kariéry pracovníka;
 • posúdenie reálnosti cieľov kariéry;
 • spolupráca na plánovaní kariéry;
 • kontrola plnenia plánu kariéry.

Úloha organizácie

 • podpora rozvoja kariéry zamestnancov;
 • organizovanie školení a rozvojových programov.

Riadenie kariéry

Úloha zamestnanca

 • komunikovať nadriadenému svoje ašpirácie ako i úroveň svojich schopností, zručností, skúseností.

Úloha manažéra

 • overenie prijatých informácií;
 • informovať o pracovných príležitostiach v riadenej oblasti;
 • výber vhodných kandidátov, návrh možností rozvoja pracovníkom, ktorí nastúpili do zamestnania.

Úloha organizácie

 • poskytovať manažérom informácie uľahčujúce ich rozhodovanie;
 • zhromažďovať a aktualizovať informácie;
 • zabezpečiť efektívne využívanie informácií.

Stupne rozvoja kariéry

Členenie:

 • Prípravné obdobie – je to obdobie prípravy, skúmanie seba samého, svojich alternatív, obdobie hľadania svojej cesty životom
 • Obdobie rozvoja kariéry – je to obdobie do 35 rokov, kedy mladý človek získava bližšie skúsenosti s prácou v organizácií, uvedomuje si chýbanie praktických poznatkov a zručností, orientuje sa v organizácií
 • Obdobie vrcholu kariéry – je to obdobie medzi 35-55 rokom človeka. V tomto období sa stáva pracovník nezávislým, zdokonaľuje svoje výkony, vykonáva čoraz náročnejšie a zodpovednejšie úlohy. V období vrcholu kariéry sa tiež objavuje tzv. kariérové plato – tj. kariérový rast pracovníka sa zastavuje, či už z príčin vonkajších ( obmezené počty vrcholových pozícií alebo z vnútorných – psychických.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#kariera #stupne manazerskej kariery

Organizačné správanie - vypracované otázky ku skúškeOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015