Podstata teórie marketingu vzťahov so zákazníkmi

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 321 slov
Počet zobrazení: 1 114
Tlačení: 69
Uložení: 82

PODSTATA TEÓRIE MARKETINGU VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKMI

Tradičný a marketingový prístup k tvorbe hodnoty pre zákazníka

Spotrebiteľská pridaná hodnota – rozdiel medzi celkovou spotrebnou hodnotou a celkovou spotrebnou cenou

→ Celková spotrebná hodnota = súbor úžitkov, ktoré zákazník očakáva od produktu

→ Celková spotrebná cena = súbor cien, ktoré musí zákazník vynaložiť v snahe získať produkt

- získať a udržať zákazníka znamená poznať, čo má pre neho najväčšiu hodnotu a zamerať sa na procesy, ktoré túto hodnotu prinášajú

- existujú 2 prístupy k poskytovaniu hodnoty trhu :

 • Tradičný prístup – šanca uspieť ak dopyt prevažuje nad ponukou
 • Marketingové poňatie tvorby hodnôt - presná identifikácia potrieb a želaní cieľových skupín a snaha uspokojiť ich

- celá problematika hodnoty je neoddeliteľne spojená s cenou → čím vyššia je hodnota vnímaná zákazníkom, tým vyššia by mohla byť cena a ak cena prevyšuje hodnotu, dôjde k poklesu predaja

- správne stanovená hodnota je rovnovážny vzťah medzi vnímanými prínosmi a vnímanými obeťami

- vnímané prínosy sa delia na štandardné, odvodené z materiálnych vlastností produktu a rozšírené – odvodené z abstraktných vlastností

- vnímané obete zahŕňajú všetky náklady, ktoré zákazníkovi vzniknú počas nákupu a po ňom

Marketing vzťahov so zákazníkmi a výhody jeho uplatňovania

- cieľom CRM je dosahovať optimálnu rovnováhu medzi firemnými investíciami a uspokojením zákazníckych potrieb

- predpokladá dlhodobé partnerské vzťahy so zákazníkmi

- je to marketingová stratégia, v centre ktorej stojí zákazník a ktorá pomáha podnikom osloviť, obslúžiť a udržať si najlepších (najziskovejších) zákazníkov

- cieľom je vytvárať vzťahy prospešné pre obe strany

- reaguje na fakt, že hlavným zdrojom príjmov a ziskov sú zákazníci a nie produkty a služby

- výhody koncepcie CRM :

 • Identifikácia kľúčových zákazníkov, ktorým sa má venovať najväčšia starostlivosť
 • Efektívne rozdeľovanie zdrojov podľa priorít zákazníkov
 • Vytvorenie detailného profilu zákazníka
 • Ponuka produktov prispôsobená na individuálne požiadavky
 • Zvýšenie efektívnosti marketingovej kampane
 • Skrátenie predajného cyklu a príležitosť pre ponuku nových produktov a komplementov
 • Zlepšenie rentability
 • Budovanie lojality zákazníkov
 • Celkové zníženie nákladov a zvýšenie efektivity starostlivosti o zákazníkov

Rozdiel medzi orientáciou na zákazníka a orientáciou na transakciu

Transakčný marketing

Vzťahový marketing

Orientácia na izolované obchodné prípady

Celková orientácia na zákazníka

Nepravidelný kontakt so zákazníkmi

Pravidelný kontakt so zákazníkmi

Dôraz na vlastnosti produktu

Dôraz na vytváranie hodnoty pre zákazníka

Krátkodobé plánovanie

Dlhodobé plánovanie

Malý dôraz na kvalitu služieb

Vysoký dôraz na kvalitu služieb

Obmedzená motivácia plniť všetky požiadavky

Snaha plniť všetky očakávania zákazníkov

Kvalita produkcie závislá na zamestnancoch výroby

Kvalita je záležitosť všetkých zamesnancov

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#vztahovy marceting

Marketing – vypracované otázky na štátniceOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013