Spotrebiteľské správanie a udržateľná spotreba

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 422 slov
Počet zobrazení: 1 097
Tlačení: 75
Uložení: 75

SPOTREBITEĽSKÉ SPRÁVANIE A UDRŽATEĽNÁ SPOTREBA

Súčasné vzorce spotrebiteľského správania vo vzťahu k udržateľnej spotrebe :

- trhy a výroba na sebe silne závisia

- vo svete prevláda trvalý konzum

- nízke mzdy, zaťažovanie životného prostredia, monokultúry, porušovanie ľudských práv sú znepokojujúcimi faktormi spotrebného koša → to spotrebiteľ ale nevidí, lebo jeho pozornosť je zaostrená na cenu a kvalitu

- príjmy obyvateľov končia v oblastiach voľnočasových aktivít, služieb a dopravy

- podiel výdavkov domácností na uspokojovanie základných potrieb mierne klesá, ale celkový objem výdavkov vzrastá → príčinou je túžba uspokojiť potreby pohodlnejšie, mať vyšší komfort

- zvýšený počet vlastnených osobných automobilov, využívanie leteckej dopravy, trvanlivých potravín, elektroniky...

Z environmentálneho pohľadu sú tieto trendy z dlhodobého hľadiska neudržateľné.

Prejavy udržateľnej spotreby : 

 • tlak na odstránenie drahých luxusných tovarov
 • odmietanie ohrozujúcich tovarov
 • vyzdvihovanie zdravia a ekológie
 • vlastná produkcia (kultúra DIY, vlastný syr, pivo, chlieb, pestovanie byliniek na balkóne...)
 • voľný čas už nie je len zotavovanie
 • tvorba komunít
 • sebarealizácia
 • zelené nákupy
 • zmena množstva a typu nakúpených produktov – spôsob ich odbúrania
 • minimalizácia odpadu
 • ochota kúpi produktov vyrobených šetrne
 • preferencia šetrnej elektroniky
 • úspora vody

Úloha marketingu pri presadzovaní myšlienky udržateľnej spotreby

Udržateľná spotreba - spotrebúvanie produktov a služieb takým spôsobom, ktorý zabezpečí uspokojenie zákazníckych potrieb bez ohrozenia uspokojenia potrieb ostatných (generácií) zákazníkov, a to či už v súčasnosti, tak aj v budúcnosti

- je pre ňu charakteristické, že sa nepodieľa na degradácii prostredia (napríklad produkciou veľkého objemu odpadov, využívaním plastov) a pre zákazníkov nespôsobuje problémy s nižším stupňom uspokojovania ich potrieb

Marketing - zohráva kľúčovú úlohu pri eliminácií bariér udržateľnej spotreby. V tradičnom ponímaní marketingu (ktorý je v súčasnosti predmetom masívnej spoločenskej kritiky), boli kritériami, na základe ktorých sa hodnotila výkonnosť tejto funkčnej oblasti manažmentu, maximalizácia objemu predaja, ktorá bola v ideálnom prípade dosiahnutá dlhodobými vzťahmi so zákazníkmi, ktorí si k organizácii vytvorili určitý stupeň lojality.

Udržateľný marketing – predaj sa bude orientovať na výrobky a služby, ktoré spĺňajú požiadavky udržateľnosti. Zákazníkovi sa budú ponúkať tak, že o nich bude mať dostatok informácií, bude motivovaný k ich nákupu a bude vedieť ako je produkt vhodné používať. Tým aj zákazník svojím konaním prispeje k udržateľnej spotrebe. Bude zohrávať úlohu aktívneho spojenca v procese tvorby pozitívnej sociálnej zmeny a aj v procese udržateľnej spotreby. Ich nákupné rozhodnutia determinujú úspech alebo neúspech marketingových aktivít a stratégií

Prístupy marketingového manažmentu podporujúce posun k racionálnej spotrebe

Koncepcie, ktoré predchádzali koncepcii racionálneho marketingového manažmentu : koncepcia spoločenskej zodpovednosti organizácie, ekologický, zelený, sociálny, spoločenský, udržateľný marketing a udržateľný marketingový manažment.

Koncepcia racionálneho marketingového manažmentu pokrýva tri aspekty:

 • Zodpovedný marketing - opisuje spôsoby a systémy manažmentu odkazujúce na zodpovedné správanie
 • Zelený marketing - dôraz na samotný produkt a jeho propagáciu, pričom tieto produkty boli pozicionované prostredníctvom tzv. environmentálnej pridanej hodnoty
 • Sociálny marketing - pomenúva programy a stratégie, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie konečných zákazníkov za účelom uplatňovania zodpovednejších, udržateľnejších spôsobov správania (napríklad znižovanie množstva spotrebovanej energie, vody, vyprodukovaného odpadu, využívania motorových vozidiel).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Marketing – vypracované otázky na štátniceOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022