Metódy marketingového výskumu

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 319 slov
Počet zobrazení: 781
Tlačení: 43
Uložení: 52

METÓDY MARKETINGOVÉHO VÝSKUMU

Základné zdroje informácií (primárne, sekundárne zdroje)

Pri marketingovom výskume najprv firma pracuje so sekundárnymi zdrojmi informácií. Dajú sa zohnať rýchlo a lacno, ale nemusia byť relevantné či aktuálne. Sekundárne zdroje môžu byť interné (štatistiky firmy) a externé (štatistiky ministerstiev, agentúr, atď..)

Ak nestačia sekundárne informácie, firma pristúpi k zberu primárnych informácií. Sú zozbierané po prvý krát na špecifický výskumný účel. Využívajú sa pri tom tri výskumné metódy : pozorovanie, dopytovanie a experiment.

Kvantitatívny vs. Kvalitatívny marketingový výskum

Pri zbere primárnych informácií rozlišujeme :

 • Kvantitatívny výskum – výskum na vzorke respondentov reprezentujúcej základný súbor
 • Kvalitatívny výskum – zameraný na otázky motivácie, psychologické aspekty...

Pozorovanie

je to cieľavedomé zhromažďovanie informácií o zmyslovo vnímateľných skutočnostiach v okamihu ich vzniku prostredníctvom iných osôb alebo prístrojov

- nie je závislé na ochote pozorovaného poskytnúť informácie, lebo sleduje aktuálne javy a pozorovaný sa správa prirodzene

- je finančne a časovo náročné, nedajú sa ním zistiť socioekonomické a demografické údaje, je tu možnosť skreslenia údajov a ťažké interpretovanie

- môže byť :

 • Štruktúrované – správanie sa dá vopred špecifikovať do nejakých kategórií
 • Neštruktúrované – problém nie je presne definovaný, voľnosť vo výskume
 • Zjavné – pozorovaní vedia, že sú sledovaní
 • Skryté – pozorovaní nevedia, že sú sledovaní
 • Prirodzené – osoby sú sledované v prirodzených podmienkach
 • Umelé – osoby sú sledované v laboratórnych podmienkach

- realizovať sa môže prostredníctvom :

 • Človeka – využíva záznamový hárok
 • Technických prostriedkov – mechanické pozorovanie
 • Internetu – elektronické pozorovanie

Dopytovanie

- najpoužívanejšia metóda zberu informácií o činnostiach a postojoch ľudí

- je flexibilné a použiteľné v rôznych situáciách

- respondenti nemusia byť ochotní spolupracovať alebo uvádzajú nepravdivé odpovede

- môže byť :

 • Štandardizované – striktné dodržiavanie obsahu dotazníka
 • Neštandardizované – využíva skupinový alebo hĺbkový rozhovor
 • Priame – kladie priame otázky
 • Nepriame – odosobnená forma otázok
 • Písomné, telefonické, osobné a elektronické 

realizuje sa prostredníctvom dotazníka

Experiment

- pozoruje a vyhodnocuje vzťahy a správanie v umelo vytvorených podmienkach

- cieľom je eliminovať vplyv vonkajších faktorov

- nevýhodou je čiastočne neprirodzené správanie účastníkov a odtrhnutie od reality

- v jeho priebehu zavádzame určitý testovaný prvok, pričom sledujeme a meriame jeho vplyv na určitý jav alebo proces

- môže byť :

 • Laboratórny – prebieha v simulovaných podmienkach (napr. výrobkové testy, testovanie reklamy, skupinové rozhovory)
 • Terénny – prebieha v prirodzených skutočných podmienkach trhu (napr. testovanie výrobku v domácnostiach, testovanie predajných oblastí, pokusný nákup)
 • Elektronický – simulovanie situácií na webových stránkach (napr. 3D projekcie produktov a služieb, simulácia výberu a objednania tovaru...)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#finančné vztahy

Marketing – vypracované otázky na štátniceOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014