Súčasné postoje k procesom pozicionovania produktov na trhu

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 411 slov
Počet zobrazení: 534
Tlačení: 42
Uložení: 45

SÚČASNÉ POSTOJE K PROCESOM POZICIONOVANIA PRODUKTOV NA TRHU 

Hodnotenie úsilia firiem a organizácií vo vzťahu k procesom tvorby trhovej pozície

prispôsobenie sa – osvedčené štandardy v marketingu a technológiách

- odklon od zaužívaného - vyniknutie nad ostatnými

- ofenzívny – agresívne využívanie vlastných výhod a potenciálu na pozitívnu zmenu pre zlepšenie vlastnej trhovej a technologickej pozície

- defenzívny – udržanie Status quo (trhovej a technologickej pozície firmy)

Tvorba trhovej pozície produktu, spôsoby prezentácie produktov, najčastejšie chyby pri prezentácii 

Tvorba trhovej pozície produktu - spôsob, akým definujú produkt spotrebitelia podľa jeho najdôležitejších vlastností, aké miesto prisudzuje produktu spotrebiteľ vo svojej mysli v porovnaní s konkurenciou

- je úzko prepojená so segmentáciou trhu

- trh sa rozdeľuje na viaceré segmenty, pre každý segment sa vypracuje a zvolí vhodná koncepcia a stratégia ako efektívne umiestniť konkrétny produkt a zároveň uspokojiť požadovanú skupinu ľudí

- využívajú sa dve analýzy :

 • Pozícia nových produktov
 • Pozícia existujúcich produktov

Spôsoby prezentácie produktov :

 • prezentácia atribútov – charakteristický rys, nejaký atribút
 • prezentácia prínosov – produkt je prísľubom určitého prínosu
 • prezentácia použitia/aplikácie – produkt sa prezentuje ako najlepší pre určité použitie; napr. Nike tenisky najlepšie pre basketball, ďalšie pre futball, atď.
 • užívateľská prezentácia – apelovať na cieľovú skupinu užívateľov
 • konkurenčná prezentácia – prezentovaný ako lepší alebo iný ako konkurenčné
 • kategorizačná prezentácia – podnik sa môže prehlásiť za najlepší vo svojej kategórií
 • prezentácia akosti/ceny – určitá úroveň akosti/ceny, napr. Channel 5 sa prezentuje za drahý a kvalitný

Chyby pri prezentácii :

 • nedostatočná prezentácia – neprezentovanie presvedčivého ústredného prínosu alebo dôvodu ku kúpe danej značky
 • príliš špecializovaná prezentácia – úzke zameranie a potenciálni zák. môžu značku prehliadnuť
 • zavádzajúca prezentácia – uvedenie dvoch alebo viacerých prínosov, ktoré si vzájomne odporujú
 • irelevantná prezentácia – uvedenie prínosu, na ktorom málokomu z potenciálnych zák. záleží
 • pochybná prezentácia – uvedenie prínosu, o ktorom ľudia pochybujú, že im ho príslušná značka zabezpečí

Hodnotová prezentácia a meranie preferencií zákazníkov

Hodnotová prezentácia

 • Viac za viac – luxusný tovar, produkt je nielen sám o sebe vynikajúci, ale dodáva prestíž kupujúcemu; zraniteľná ak je hospodárska kríza a pre napodobiteľmi, ktorí produkt predávajú lacnejšie
 • Viac za to isté – atakuje „viac za viac“, chváli sa porovnateľnou akosťou a výkonom a predáva sa lacnejšie
 • To isté za menej – typický produkt alebo značka za nižšiu alebo normálnu cenu
 • Menej za oveľa viac – kupujúci sa sťažujú, že od niektorých poskytovateľov služieb dostávajú viac ako žiadajú a napriek tomu musia zaplatiť vyššiu cenu; napr. uplatnenie videorekordérov na trhu ponúkajúce menej funkcií
 • Viac za menej – komoditní zabijaci

Meranie preferencií zákazníkov

Celková ponuka značky – súbor všetkých prínosov a atribútov vrátane záruk, extra služieb, atď

zákazník si vyberie najatraktívnejšiu celkovú hodnotovú proklamáciu, teda hodnotí svoje celkové náklady s celkovou ponukou a to pre každú konkurenčnú ponuku

Proces rozhodovania kupujúceho

 • zoznam prínosov a atribútov – požiadaviek zákazníka
 • prideliť rôznu váhu od 1-10 (1 celkom nedôležitá a 10 veľmi dôležitá)
 • výber dvoch – troch konkurenčných predajcov
 • ohodnotiť jednotlivých predajcov podľa jeho požiadaviek od 1-10

- zákazník si vyberie toho predajcu, ktorý má najvyšší index uspokojenia zákazníka

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#sposoby prezentacie #franc

Marketing – vypracované otázky na štátnice

Diskusia: Súčasné postoje k procesom pozicionovania produktov na trhu

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020