Budovanie udržateľných distribučných systémov

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 314 slov
Počet zobrazení: 624
Tlačení: 52
Uložení: 53

BUDOVANIE UDRŽATEĽNÝCH DISTRIBUČNÝCH SYSTÉMOV

Tvorba distribučného systému v organizácii

Distribučným systémom sa firma zaväzuje k spolupráci s veľkým množstvom distribučných partnerov, viaže sa na konkrétny cieľový trh, pre ktorý všetci spolu pracujú, dodržujú určitú obchodnú politiku a určité platné pravidlá hry, čo slúži ako základ dlhodobých obchodných vzťahov.

- môže byť :

 • Uzavretý systém - jeden vlastník
 • zmluvný systém - nezávislé firmy, kt. pôsobia na rôznych stupňoch výroby a distribúcie a na základe zmluvy spolupracujú

Budovanie efektívnych distribučných kanálov

Distribučný kanál - celok vzájomne prepojených, ale podnikateľsky samostatných organizácií, ktoré sa podieľajú na určitom procese, ktorý má zabezpečiť aby boli produkty alebo služby k dispozícii zákazníkom na použite alebo spotrebu

- je tvorený prostriedkami a operáciami, pomocou ktorých sú výrobky a služby odovzdávané od producenta k zákazníkovi (od predávajúcich ku kupujúcim)

- môže ho tvoriť : producent, veľkoobchodník, sprostredkovateľ, maloobchodník

Úrovne distribučnej cesty :

 • nultá : výrobca → spotrebiteľ
 • jednoúrovňová : výrobca → maloobchodník → spotrebiteľ
 • dvojúrovňová : výrobca → veľkoobchodník → maloobchodník → spotrebiteľ
 • trojúrovňová : výrobca → veľkoobchodník → jobber → maloobchodník → spotrebiteľ

Efektívne distribučné kanály :

 • Tvorba dostatočnej kapacity distribučného cyklu - dohoda medzi dodávateľom a odberateľom na dlhodobých kontraktoch a vzájomne vyhovujúcich cenách prináša výhody obom stranám na jednej strane sa podporuje udržateľnosť ale aj stabilita ponuky
 • Skracovanie distribučného kanála - zníženie počtu sprostredkovateľov – z dôvodu ich nadbytočnosti v hodnototvornom procese, kde niekedy vytvárajú dodatočné náklady

Voľba racionálneho usporiadania a riadenia distribučného kanála

-„Od kolísky po kolísku“ –výrobca využíva obnoviteľné zdroje energie, šetrenie vody, recyklovateľné materiály – zapojenie zákazníkov – stanú sa dodávateľmi surovín pre ďalšiu výrobu

-Zameranie sa na reverzný tok – zapojenie zákazníkov do opätovného spracovania použitých výrobkov – recyklácie. Dôležitá je motivácia zákazníka aby bol aktívny.

Udržateľný prístup prináša zákazníkom, ale aj ostatným členom distribučného kanála finančné úžitky vďaka šetrnému hospodáreniu so zdrojmi, zjednocovaniu a znovu navráteniu do distribučného cyklu

Udržateľná distribúcia

Výhody :

 • zabraňuje vniknutiu škodlivého odpadu do prostredia,
 • umožňuje konvertovať odpad a náklady spojené s jeho likvidáciou na zdroje príjmov,
 • do odvetvia, v ktorom organizácia pôsobí, zadováži takých dodávateľov surovín, ktorí nepoškodia prírodné zdroje a prírodný kapitál,
 • z hľadiska budovania ľudského kapitálu sa umožní vznik nových pracovných miest.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Marketing – vypracované otázky na štátniceOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023