Komunikácia s verejnosťou

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 378 slov
Počet zobrazení: 1 074
Tlačení: 68
Uložení: 67

KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU

Vymedzenie, funkcia a úloha komunikácie s verejnosťou v marketingovom manažmente

Komunikácia s verejnosťou – informovanie o všetkých zásadných zmenách a strategických cieľoch organizácie na verejnosti

Úlohy komunikácie:

 • Budovať povedomie o produkte
 • Informovať o produkte, značke, organizácii
 • Pripomínať
 • Presviedčať
 • Zlepšiť imidž organizácie

Funkcie komunikácie s verejnosťou : 

 • Informačná – sprostredkovanie spravodajstva o firme
 • Kontaktná – vytváranie a udržiavanie vzťahov k dôležitým oblastiam života spoločnosti
 • Funkcia image – budovanie, zmena a pestovanie predstavy o firme, jej výrobkoch...
 • Funkcia stabilizácie – reprezentovanie postavenia firmy na trhu a potvrdenie pozície
 • Funkcia harmonizácie 
 • Funkcia zastupovania záujmov – podpora alebo odmietanie zákonov

Východiská public relations (podniková identita, dizajn, kultúra, komunikácia a imidž)

Podniková identita - jednotná prezentácia organizácie internej alebo externej verejnosti

 • Interná – hlavným cieľom je vytvoriť medzi zamestnancami pocit súdržnosti
 • Externá – hlavným cieľom je spoľahlivá identifikácia subjektu a zabezpečenie jej nezameniteľnosti s iným subjektom

Podnikový dizajn -  jednotný vizuálny štýl organizácie (logo, písmo, charakteristická farba organizácie, ...)

- časté sú dizajn manuály ktoré v prípade niektorých organizácií majú niekoľko stoviek strán (Kraft Foods)

Podniková kultúra - v prípade komunikácie ide o spôsob jednania, spôsob transparentnosti, zásady rozhodovania

Podniková komunikácia - jednotný spôsob komunikácie spoločnosti (vizuálna komunikácia, PR), využívanie jednotných komunikačných kanálov, (jeden hovorca, pravidelné informačné brožúry, newslettre)

Podnikový imidž - súhrn všetkých predstáv jedinca, alebo skupiny ľudí o určitom predmete mienky, ktorým môže byť napríklad: osoba, značka, organizácia, inštitúcia, druh výrobkov

určuje to ako je organizácia vnímaná

- je ovplyvňovaný kvalitou produkcie, prístupom organizácie k vonkajšiemu prostrediu a jej ďalšími aktivitami v mieste pôsobenia.

PR a reputácia podniku

Reputácia podniku - dlhodobo utváraná povesť organizácie – pozitívna reputácia môže mať vplyv na celkovú trhovú hodnotu organizácie a môže byť konkurenčnou výhodou

Public relations - ide o šírenie informácií na vymedzený objekt, pričom tieto informácie slúžia na vytvorenie pozitívneho vzťahu medzi subjektom, v ktorého záujme sa šíria a príjemcom. cieľová skupina si pozitívny vzťah má vytvoriť sama nie na základe apelov a argumentov ako je tomu v propagácií, ale na základe výberu z predložených informácií a osobným prehodnotením uvedených faktov.

V rámci týchto vzťahov musí organizácia informovať o všetkých zásadných zmenách a strategických cieľoch organizácie na verejnosti na jednej strane a na strane druhej vnášať do organizácie informácie o reakciách verejnosti na jej činnosť a podnikateľské aktivity. Činnosť v rámci public relations musí byť sústavná, komplexná, pravdivá tvorivá a motivačná.

Môže byť :

 • Interné PR – môže pomôcť budovať pozitívne vzťahy na pracovisku
 • Externé PR - do externej verejnosti môžeme okrem novinárov a médií zaradiť aj zákazníkov, dodávateľov, konkurentov, ... V prípade aktívneho informujeme vonkajšiu verejnosť o nových produktoch, službách prípadne aktivitách spoločenskej zodpovednosti a iných.
 • Aktívne PR – informujeme vonkajšiu verejnosť o nových produktoch, službách prípadne aktivitách spoločenskej zodpovednosti a iných
 • Reaktívne PR - reaguje na už existujúce mediálne udalosti, ktoré majú väčšinou negatívny charakter. Väčšinou chce firma eliminovať negatívnu publicitu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#funkcie komunikacie #public relations #komunikacia v time #cieľová skupina zákazníkov #komunikacia s verejnostou

Marketing – vypracované otázky na štátniceOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014