Meranie efektívnosti a účinnosti marketingových aktivít

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 282 slov
Počet zobrazení: 1 183
Tlačení: 75
Uložení: 80

MERANIE EFEKTÍVNOSTI A ÚČINNOSTI MARKETINGOVÝCH AKTIVÍT

Problémy s poklesom účinnosti a efektívnosti marketingových aktivít v praxi :

 • zákazník je stále skúsenejší a citlivejší na cenu
 • zákazník má stále zložitejší životný štýl a žiada väčší komfort pri nákupe
 • zákazník má stále väčšie požiadavky na služby a menšiu lojalitu k dodávateľovi
 • podniky vynakladajú veľa neefektívnych prostriedkov na komunikáciu s trhom (reklama sa stáva drahou a neefektívnou, náklady na podporu predaja a riadenie predajného personálu rastú)
 • ponúkané produkty sa len nevýrazne líšia od produktov konkurenčných

Ukazovatele merania a hodnotenia efektívnosti marketingových aktivít :

 • podiely na trhu a v mysli zákazníka: zákaznícke vnímanie uskutočnených aktivít, podiel na trhu, konkurenčné analýzy,
 • marže a zisky: príjmy, štruktúra nákladov, ziskovosť,
 • manažment portfólia produktov: metriky skúmajúce „pozadie“ produktovej stratégie ziskovosť zákazníkov: hodnota konečného zákazníka a zákazníckych vzťahov
 • riadenie predajných síl a distribučný manažment: riadenie predajných síl v rámci organizácie, hodnotenie predajných síl, kompenzácia predajným silám, rozsah distribúcie a logistiky
 • cenová stratégia: citlivosť na ceny, optimalizácia ceny
 • marketingová komunikácia: aktivity podpory predaja, pokrytie a efektívnosť nástrojov marketingovej komunikácie
 • modely spotrebiteľskej odpovede na tieto nástroje, metriky zohľadňujúce špecifiká marketingovej komunikácie v priestore webu
 • vzťah marketingu a financií: finančná evaluácia marketingových aktivít, návratnosť marketingových aktivít

Marketingový audit

Marketingová kontrola – proces zisťovania a hodnotenia výsledkov realizácie marketingových stratégií a plánov a proces uplatňovania korektívnych opatrení na zabezpečenie plnenia marketingových cieľov.

- môže byť :

 • kontrola ziskovosti
 • kontrola ročného plánu.
 • strategická kontrola

Marketingový audit – súhrnné, systematické, nezávislé a periodické preskúmanie prostredia, cieľov, stratégií a činností na zistenie jej problémov a príležitostí, ako aj prípravy plánu akcií na zlepšenie výkonu firmy, týka sa všetkých hlavných marketingových oblastí podnikania

- časti auditu :

 1. Audit marketingového prostredia: 
 2. Audit marketingovej stratégie - poslanie firmy, mrk. zámery a ciele, stratégia
 3. Audit organizácie marketingu - formálna štruktúra, funkčná efektívnosť, efektívnosť kooperácie
 4. Audit marketingových systémov - marketingový informačný systém, systém plánovania, kontrolný systém, systém vývoja nových produktov
 5. Audit marketingovej produktivity - analýza ziskovosti, analýzy nákladov a efektívnosti
 6. Audit marketingových funkcií - produkty, ceny, distribúcia, reklama, podpora predaja a PR, obchodný personál
 7. PRIAMY MARKETING
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#ukazovatele merania trhu #ciele a nastroje podpory predaja

Marketing – vypracované otázky na štátnice

Diskusia: Meranie efektívnosti a účinnosti marketingových aktivít

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016