Priamy marketing definícia

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: Chlapec primak (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 232 slov
Počet zobrazení: 580
Tlačení: 34
Uložení: 36

PRIAMY MARKETING

Koncepcia priameho marketingu

Priamy marketing - každý výrobca sám nadväzuje kontakty so všetkými kupujúcimi

- najvýhodnejší a najpoužívanejší v týchto oblastiach vládnych trhov, trhov s nehnuteľnosťami, trhov investičných faktorov, exkluzívny tovar (napr. ručne balené cigary, výrobky s monogramom spotrebiteľa, starožitnosti, zvláštne suroviny)

- súbor marketingových aktivít, ktorými sú produkty ponúkané určitým trhovým segmentom v jednom alebo viacerých médiách s cieľom čo najadresnejšie oslovenie súčasného alebo potenciálneho zákazníka a získania okamžitej odozvy prostredníctvom pošty, telefónu alebo iného média

Plánovanie a vývin stratégie priameho marketingu :

  1. Prípravná fáza - Identifikácia potrieb klientov
  2. Identifikácia cieľovej skupiny - získanie databázy
  3. Vytvorenie ponuky a jej kreatívneho stvárnenia - vytlačiť dané materiály
  4. Sledovanie priebehu a meranie účinnosti 

Riadenie akcie priameho marketingu :

  • Dôraz na komunikačný efekt
  • Cieľ dosiahnuť nesprostredkovaný vzťah s osobami cieľovej skupiny
  • Obojsmerná (interaktívna) komunikácia medzi iniciátorom priameho marketingu a cieľovou skupinou s možnosťou zaznamenávania jej reakcií

Hlavné nástroje priameho marketingu :

  • adresné nástroje
  • neadresné nástroje

Direct mail -  forma priameho kontaktu so zákazníkom prostredníctvom pošty (listy, letáky, obchodné vzorky, skladačkové prospekty …)

Katalógový maketing - predaj pomocou katalógov (zásielkový obchod)

Telemarketing - aktívny – fimra volá, pasívny – firma prijíma telefonáty

- využívaný na: telefonický prieskum, predaj produktov, informačné linky

Predaj prostredníctvom televízie - reklama s priamou odozvou v tlači, rozhlase, TV (teleshoping, teletext), kanály domáceho nákupu (televízne programy, televízne kanály)

Elektronický systém nákupu – videotex (prostredníctvom káblovej a telefónnej siete = systém Gateway), internet (elektronický nákup, bannery), teletext

Priama distribúcia

Neadresná zásielka – nie je zasielaná poštou, ale plošne priamo do schránok

Zákaznícke kluby – združenia skutočných zákazníkov firmy, ktorým z členstva vyplývajú určité výhody (zľavy pri kúpe...)

Integrovaný priamy marketing – musí sa využívať spolu s ostatnými nástrojmi marketingového mixu

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Marketing definícia

Marketing – vypracované otázky na štátniceZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018