Databázový marketing

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 253 slov
Počet zobrazení: 593
Tlačení: 44
Uložení: 41

DATABÁZOVÝ MARKETING

Integrovaný databázový marketing

- považovaný za pilier priameho marketingu, keďže jeho úspešnosť závisí od kvality a kvantity dostupných údajov o existujúcich a potenciálnych zákazníkoch

- integrovaný systém, ktorým firmy vytvárajú o každom spotrebiteľovi, zákazníkovi či perspektívnom zákazníkovi istý súbor obsahujúci meno, adresu, info o nákupoch, kontaktné záznamy, atď.

- nástroj pre dlhodobú a priamu komunikáciu so zákazníkmi, potenciálnymi zákazníkmi, k identifikácii potenciálnych zákazníkov a na získanie info o zákazníkoch a o ich názore na produkt, uchovávanie a spracovávanie údajov → daná komunikácia prebieha cez nástroje priameho marketingu

Strategický význam databázového marketingu - marketingové účely (vytváranie kúpnych zámerov, ich vyhodnotenie, analyzovať predaj produktov a reaktivovať nákupy, udržovanie vzťahov so zákazníkmi, identifikovať nových, rozhodovať o zasielaní ponúk vybraným skupinám, prehlbovať lojalitu, atď.)

Interné a externé zdroje informácií :

 • interné: prostredníctvom marketingového spravodajstva a interných záznamov
 • týkajú sa minulých a súčasných zákazníkov, identifikujú a opisujú zázemie a spôsob správania (nákupné správanie, reakcie na oslovenia, správanie pri platení, atď)
 • patria tam demografické, socioekonomické, psychografické údaje
 • externé: prostredníctvom marketingového výskumu, ponuky nákupov alebo prenájmom databáz od firiem
 • info o potenciálnych zákazníkoch
 • snaha o zber údajov, musí sa zachovať kompatibilita s existujúcimi
 • môže získať sama, od nezávislých dodávateľov kúpou alebo prenájmom

Riadenie databáz

- vyžaduje finančné investície hlavne do výpočtovej techniky, databázových a analytických programov, prostriedkov pre prenos dát a kvalifikovaných pracovníkov

- môže byť návratnou investíciou pokiaľ dobre riadená a zostavená a môže priniesť konkurenčnú výhodu

- musia byť ľahko ovládateľné a vyhovovať rôznym marketingovým pracoviskám

- kvalitná databáza predpokladá spoľahlivé triedenie vstupných info, vylúčenie duplicitných záznamov, aktualizáciu údajov

Databázový model komunikácie

 1. Akvizícia zákazníkov
 2. Zaznamenávanie informácií, predaj identických, komplementárnych produktov, substitútov, produktov s vyššími kvalitatívnymi vlastnosťami
 3. Analýza dát
 4. Hodnotenie

Data Mining - je nadstavbou databázového marketingu

- Voľný preklad „dolovanie dát“

- Cesta k stupňovaniu akvizičných aktivít a k vylepšeniu riadenia rizika

- Vedie k udržaniu konkurenčnej schopnosti v každej fáze životného cyklu starostlivosti o zákazníka

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Marketing – vypracované otázky na štátniceOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.026