Aktuálne oblasti uplatnenia marketingu – marketing služieb

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 406 slov
Počet zobrazení: 1 021
Tlačení: 88
Uložení: 64

AKTUÁLNE OBLASTI UPLATNENIA MARKETINGU – MARKETING SLUŽIEB

Teoretické východiská skúmania marketingu služieb

Služby – ekonomické statky, ktoré majú nehmotný charakter

- činnosť alebo úžitok, ktoré môže jedna strana poskytnúť druhej a ktoré sú v podstate nemateriálnej povahy a ich výsledkom nie je nadobudnutie vlastníctva

- poskytovanie služieb môže, ale aj nemusí byť späté s fyzickým produktom

Podstata marketingu služieb a trojvrstvový marketing v službách :

Marketing služieb – podstatu tvorí orientácia na zákazníka a jeho potreby

- jeho špecifiká sú podmienené podstatou a špecifickými vlastnosťami služieb, ich heterogénnosťou a ich rozsahom pôsobnosti

Trojvrstvový marketing v službách :

 • interný - všetci zamestnanci by mali byť motivovaní uspokojiť čo najlepšie zákazníka
 • interaktívny - kvalita služby závisí od interakcie medzi kupujúcim a predávajúcim - nielen poskytovať technickú kvalitu (pohodlný let), ale aj funkčnú (letuška bola milá)
 • externý marketing

Špecifiká marketingového procesu v službách :

 • Nemateriálna povaha
 • Neoddeliteľnosť od poskytovateľov služieb bez ohľadu na to, či sú to ľudia alebo stroje.
 • Variabilita služieb – ich kvalita závisí od toho kto, kedy, kde a ako poskytuje služby – vzniká riziko nekvality, preto je dôležitý dôsledný výber a školenie personálu, stimuly zamestnancom založené na spätnej väzbe so zákazníkmi, urobenie zamestnancov viac zodpovednými pred zákazníkmi.
 • Neskladovateľnosť – nemožno ich uskladniť na neskorší predaj alebo použitie. Často je výhodné posunúť čas dopytu na časy s menšou frekvenciou: napr. lístky na popoludňajšie predstavenia by mali byť lacnejšie ako lístky na večerné predstavenia
 • Nehomogénnosť – neplatí pre všetky služby rovnako

Stratégie marketingového mixu v službách :

Rozšírený marketingový mix služieb (7P) : 

 • Produkt - podnik má na výber uplatniť jednu z týchto stratégií :
 1. a) penetrácia trhu – ponuka súčasných služieb na súčasných trhoch
 2. b) ponuka nových druhov služieb pre súčasné trhy
 3. c) ponuka súčasných druhov služieb pre nové trhy
 4. d) diverzifikácia – ponuka nových druhov služieb pre nové trhy (najrizikovejšia stratégia)
 • Cena – stratégie tvorby cien :
 1. a) prirážkou k určitému základu
 2. b) stanovenie ceny z hľadiska miery návratnosti (najčastejšie investície a aktív)
 3. c) pomocou konkurenčného porovnávania (najčastejšie s cenami trhového vodcu)
 4. d) stanovenie stretových cien ako krátkodobého opatrenia – cieľ je získať určitú pozíciu na trhu
 5. e) stanovenie cien na základe vnímanej hodnoty zákazníkom
 6. f) stanovenie cien na základe vzťahov so zákazníkmi
 • Distribúcia a voľba miesta predaja – najčastejšie používané distribučné cesty :
 1. a) priamy predaj
 2. b) sprostredkovateľ
 3. c) zástupca predávajúceho a kupujúceho – každý subjekt má svojho
 4. d) dodávatelia poskytujúci službu na základe zmluvy (licencie) – napr. franchising
 • Propagácia – treba zvážiť rozhodnutie o týchto veciach :
 1. a) výber média – jeho vlastnosti, atmosféra, dosah, komparatívne náklady
 2. b) stanovenie cieľa reklamy a jej formy – okruh publika, povedomie a prístupy, výsledne žiaduce správanie
 3. c) stanovenie rozpočtu na reklamu
 • Ľudský faktor (Personnel) – kvalita služby je prepojená s kvalitou personálu → treba sa venovať internému marketingu (marketingu medzi manažmentom firmy a zamestnancami)
 • Procesy - konkrétne postupy, úlohy, časové rozvrhy, mechanizmy a rutiny prostredníctvom ktorých sú služby poskytované zákazníkom
 • Služba zákazníkovi – stratégia môže vychádzať zo spôsobov spracovania objednávok, časových harmonogramov, ich vybavovania atď.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#marketingovy mix služieb #služby v marketingu #питание

Marketing – vypracované otázky na štátnice

Diskusia: Aktuálne oblasti uplatnenia marketingu – marketing služieb

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021