Aktuálne oblasti uplatnenia marketingu – non profit marketing

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 206 slov
Počet zobrazení: 867
Tlačení: 56
Uložení: 54

AKTUÁLNE OBLASTI UPLATNENIA MARKETINGU – NON PROFIT MARKETING

Marketing neziskových organizácií a jeho špecifiká

Neziskový sektor (tretí sektor) – tvorí ho veľký počet mimovládnych neziskových organizácií, ktorých cieľom nie je dosahovať zisk, ale hlavne pomáhať pri riešení problémov v rôznych oblastiach života

- zastáva funkcie, ktoré štát nie je schopný zabezpečiť a pre podnikateľskú sféru sú z finančného hľadiska nezaujímavé

- pri svojej činnosti využíva ochotu dobrovoľníkov

- typy neziskových organizácií : nadácie, neinvestičné fondy, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, nadácie

Marketing neziskových organizácií – uskutočňovanie vybraných marketingových aktivít v určitej postupnosti

- stratégia presadzovaná top manažmentom

- orientácia celej organizácie na potreby zákazníka

- špecifiká neziskových organizácií :

 • Cieľom nie je dosahovanie zisku. Zámerom je pomáhať pri riešení problémov spoločnosti a tým, ktorí si nevedia pomôcť sami bez akéhokoľvek nároku na odmenu.
 • Zabezpečujú plnenie verejnoprospešných záujmov cez dobrovoľníkov
 • Pôsobia ako samostatné hospodárske subjekty s vlastnými kontrolnými orgánmi, vstupujú do zmluvných vzťahov s inými hospodárskymi subjektmi
 • Pôsobia nezávisle od štátu, ako mimovládne organizácie. Avšak úzko spolupracujú s vládnym aj súkromným sektorom s cieľom nájsť lepšie alternatívy pre riešenia problémov.

Podstata a základné odlišnosti marketingu neziskových organizácií

Marketingový mix v neziskových organizáciách :

 • Produkt
 • Cena
 • Distribúcia
 • Marketingová komunikácia
 • Ľudia

odlišnosti marketingu neziskových organizácií :

 • Špecifická podstata produktu – imateriálny charakter
 • Väčšia zainteresovanosť zákazníkov, užívateľov
 • Ľudia ako súčasť produktu
 • Problémy pri udržiavaní štandardov kontroly kvality
 • Absencia inovácií
 • Relatívna dôležitosť faktora času
 • Rozdielne chápanie marketingu
 • Nedostatočné ocenenie marketingových zručností
 • Rozdielna organizačná štruktúra
 • Relatívny nedostatok údajov o konkurencii
 • Problémy pri určovaní nákladov
 • Špeciálne požiadavky a príležitosti pre marketérov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Marketing – vypracované otázky na štátnice

Diskusia: Aktuálne oblasti uplatnenia marketingu – non profit marketing

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015