Medzinárodný marketingový mix

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 325 slov
Počet zobrazení: 1 093
Tlačení: 85
Uložení: 85

MEDZINÁRODNÝ MARKETINGOVÝ MIX

Špecifiká tvorby a implementácie medzinárodného marketingového mixu

Tvorba a prístup k mrk. mixu v MM je rovnaká ako na domácich trhoch, len faktory, ktorý naň pôsobia sú odlišné.

  1. ak sa identifikujú rozdiely v potrebách v iných krajinách – rozdielne marketingové stratégie = klasický multinacionálny medzinárodný marketing
  2. ak firma hľadá porovnateľné (identické) želania a potreby = globálna marketingová koncepcia

Problematika štandardizácie a adaptácie marketingových stratégií

Firmy musia rozhodnúť, do akej miery je potrebné prispôsobiť marketingový mix miestnym podmienkam. V závislosti od toho rozlišujeme dve stratégie :

  1. Stratégia štandardizácie - využívajú ju veľké firmy a znamená to, že produkt predávajú v nezmenenej podobe → ponúkajú štandardizovaný marketingový mix

- šetria sa tým náklady a firma si vytvára imidž svetovej značky (keďže sa v reklame využíva rovnaká tematika) → využívajú ju napr. značky ako Coca-Cola alebo Honda

  1. Stratégia adaptácie – prispôsobenie marketingového mixu miestnym zvykom a národnej mentalite

- pri produkte napr. príchuť, vzhľad, veľkosť, spôsob používania, názov značky

- využíva sa najmä v oblasti potravinárskych produktov, nápojov, oblečenia, kozmetiky, automobilov

- môže byť :

  • Povinná adaptácia – organizácia musí produkt modifikovať kvôli miestnej legislatíve, zákonom atď.
  • Dobrovoľná adaptácia – je to na organizácii, či si zvolí produkt prispôsobiť danej krajine

Produkt, cena, distribúcia, marketingová komunikácia v medzinárodnom marketingu

Produkt – pre produkt sa využívajú tieto medzinárodné stratégie :

  • jednoduché rozšírenie produktu – predávanie produktu bez zmeny
  • modifikácia produktu – zmeny či prispôsobenie produktu v záujme uspokojenia miestnych podmienok alebo želaní

- firma môže produkovať regionálnu verziu produktu alebo verziu pre určitú krajinu

  • invencia produktu – obsahuje vývoj niečoho nového, aby sa uspokojila potreba v inej krajine

Cena - pri tvorbe cien musia robiť firmy kompromisy a stanoviť takú cenu, ktorú bude zákazník v danej krajine akceptovať

- cena v zahraničí bude pravdepodobne vyššia než doma, lebo sa do nej započítavajú náklady dopravy, clá, dovozná, veľkoobchodná a maloobchodná prirážka

Distribúcia – treba brať do úvahy celkový distribučný systém v danej krajine a jeho organizáciu

- sú veľké rozdiely v počte a type veľkoobchodných a maloobchodných prevádzo, ktoré fungujú podľa zaužívaných pravidiel predaja

- rozdiel je aj vo veľkosti a charektere maloobchodných jednotiek v zahraničí

Marketingová komunikácia – môže sa použiť rovnaká stratégia ako pre domáci trh

- niektorí využívajú štandardizovanú reklamnú tému po celom svete

- námet reklamy sa v malej miere mení, prispôsobuje sa jazykovým odlišnostiam, menia sa farby, obsah správy..

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#marketingovy mix #základná charakteristika osobnosti mamažéra

Marketing – vypracované otázky na štátniceOdporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017