Aplikácia marketingu vo vybraných organizáciách poskytujúcich služby

Spoločenské vedy » Manažment

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 28.08.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 501 slov
Počet zobrazení: 811
Tlačení: 59
Uložení: 58

APLIKÁCIA MARKETINGU VO VYBRANÝCH ORGANIZÁCIÁCH POSKYTUJÚCICH SLUŽBY

Možnosti využitia a špecifiká marketingu pri poskytovaní komerčných a nekomerčných služieb vybraných organizácií v kultúre, v športe, v regiónoch a mestách

Kultúra

Marketing kultúry - účelom neziskových organizácií v kultúre je exponovať umelca a jeho odkaz čo najširšiemu možnému publiku, a nie produkovať taký výstup, ktorý žiada trh

- vzhľadom na veľkú rôznorodosť produktov v kultúre nie všetky kultúrne organizácie môžu využívať rovnaké marketingové postupy

- zásady marketingu v kultúre :

 • podriadenosť marketingu umeleckým cieľom,
 • má byť organizácii nápomocný pri napĺňaní jej poslania, a nie jej v ňom brániť komercionalizáciou ponuky
 • úlohou nie je prispôsobovať produkt požiadavkám trhu, ale pritiahnuť publikum k aktuálnej ponuke, t.j. produkt sa najskôr vyrobí a až potom sa umiestňuje na trh

- základné odlišnosti od tradičného marketingového prístupu:

 • zachovanie autonómie umeleckej tvorby od vplyvu trhu
 • Úlohou marketingu v kultúre nie je prispôsobovať ponuku požiadavkám trhu, ale prilákať zákazníkov k existujúcemu produktu

- zásady marketingu v kultúre :

 • podriadenosť marketingu umeleckým cieľom,
 • má byť organizácii nápomocný pri napĺňaní jej poslania, a nie jej v ňom brániť komercionalizáciou ponuky
 • úlohou nie je prispôsobovať produkt požiadavkám trhu, ale pritiahnuť publikum k aktuálnej ponuke, t.j. produkt sa najskôr vyrobí a až potom sa umiestňuje na trh

Zákazník v kultúre – divák, návštevník, poslucháč...

- marketingoví pracovníci sa sústredia na priblíženie už existujúceho produktu potenciálnemu zákazníkovi, čím je marketingový proces ešte náročnejší

- výsledkom účinného marketingu v kultúre by nemalo byť len jednorazové prilákanie zákazníka, ale aj jeho udržanie

Šport

Marketing v športe - propagovanie tovaru a produktov spojených s účasťou na športe, športových líg a športových podujatí, využívanie asociácií spojených so športom na propagovanie tovarov a služieb

- produkty :

 • Športové udalosti
 • Športový tovar
 • Osobné tréningy týkajúce sa športu
 • Športové informácie

- marketingová komunikácia : reklama, PR, osobný predaj, priamy marketing, podpora predaja, internet, sponzoring

Mestá a regióny

Regionálny marketing

Uspokojiť verejný dopyt

Zisk = rast blahobytu na území

Dlhodobý horizont

Koncepcia spoločenského marketingu

Orgány verejnej správy a samosprávy, centrálne orgány a odborníci

Zákazník = všetky subjekty pôsobiace v regióne a budúce subjekty

Pôsobenie regiónu je vymedzené legislatívou

Väčšia zotrvačnosť a menšia adaptabilita

Ponúka viac produktov ako podnik

Marketingový mix je obohatený o iné nástroje

Väčší počet cieľových skupín

Väčšia heterogénnosť svojich potrieb, želaní...

Rôznorodosť zákazníkov – konflikt záujmov

Úspešnosť je podmienená využitím participatívnym manažmentom

Marketingový mix obce – súbor taktických nástrojov, ktoré môže manažment obce využiť na prispôsobenie svojho produktu, jeho odlíšenie od konkurencie, k jeho oceneniu, zhodnoteniu, distribúcii a priblíženiu spotrebiteľovi (komunikácii)

- slúži pri rozhodovaní o ľuďoch, ktorí produkt realizujú, o materiálnom prostredí, kde sú jednotlivé prvky produktu ponúkané a dodávané a ktoré sú súčasťou produktu obce

- obec svojim zákazníkom predstavuje produkt, ktorý tvoria hmotné aj nehmotné prvky → väčšinou má ale nehmotnú podobu a jeho zložitosť je príčinou rozšírenia bežných 4P o ďalšie tri → ľudiamateriálne prostredieprocesy 

- - väčšina služieb obce sa poskytuje bezplatne, cenu niektorých upravuje zákon a preto cena ako marketingový nástroj stráca význam → dôraz sa kladie na iné faktory

Marketingový mix pre produkt obce :

 1. Produkt : rozsah, kvalita, úroveň, image, produktový rad, záruky, doplnkové služby
 2. Cena : úroveň, zľavy, efektívnosť nákladov, vnímanie hodnoty služieb zákazníkom, diferenciácia
 3. Miesto : umiestnenie, prístupnosť, spôsob distribúcie, flexibilita
 4. Podpora predaja : prvky komunikačného mixu
 5. Materiálne prostredie : zariadenie, farby, rozmiestnenie, úroveň hluku, atmosféra, hmotné podnety
 6. Ľudia : zamestnanci – vzdelanie, výber, motivácia, vystupovanie, medziľudské vzťahy, postoje

Zákazníci – chovanie, kontakty medzi zákazníkmi

 1. Proces : politika, postup, mechanizácia, priestor pre rozhodovanie podriadených, spolupráca so zákazníkmi, usmerňovanie zákazníka, priebeh aktivít
 2. Partnerstvo : obyvatelia, súkromný, neziskový a verejný sektor
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#legislatíva verejnej spravy

Marketing – vypracované otázky na štátnice

Diskusia: Aplikácia marketingu vo vybraných organizáciách poskytujúcich služby

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Manažment

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.042