Prvotnopospolná spoločnosť

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 535 slov
Počet zobrazení: 3 894
Tlačení: 255
Uložení: 281
Prvotnopospolná spoločnosť
Deti napodobňovali čo videli na svojich rodičoch. 3 etapy výchovy:
- výchova v období čriedového života (príprava na prácu)
- výchova v období  roľníckej civilizácie a rodového zriadenia: matriarchát, patriarchát, INICIACIE
- výchova na sklonku rodového zriadenia a v období vojenskej demokracie – vykorisťovanie chudoby – diskriminácia – zárodky otrokárskej spoločnosti.
 
Mezopotámia – sumersko akádska, asírska a babylonská kultúra.
Výchova a školstvo v obd. sumersko- akadskej a babylonskej ríše
Sumerské školy – učili mágovia- mnísi v kráľovských palácoch ale aj doma.
 deti sa učili písať,  žalmy, zaklínadlá, poznatky z filozofie, teológie, etiky
praktickú činnosť – vymeriavať a obrábať pôdu – zabezpečenie existencie
U boli láskaví, milí. Riaditeľ – otec, U – brat, tresty neboli.
Babylonské školstvo – sa rozdelilo na 3 stupne – elementárne, stredné a vyššie školstvo
  prevzali ho Aténčania, doby tabuliek, vzdelávať sa mohli všetci – kto na to mal aj dievčatá, vyučovali kňazi, laickí učitelia. Učili sa 7 slobodných umení.
 
Egypt – počiatky školských inštitúcií. Záplavy podporovali kreativitu egypťanov
Rozsiahle písomníctvo, Školstvo v rukách kňazov – stavali sa blízko chrámov, Otrok – soc diskriminácia v školstve chud. dostávali len základné vedomosti. Kňazi vytv. hieroglyfické (1500 znakov)písmo pre vyššiu vrstvu. Hieratické písmo pre chud. – rozvoj  gramotnosti.
2 obdobia   - staršej ríše 3-2 stor. vzdelanie pri domoch života
- novej ríše 2-1 stor pisári upadli, do popredia sa dostali kňazi. (písmo, etika, diplomacia)
 
Čína – Cieľ výchovy z potrieb otrok spoločnosti. V popredí je mravná výchova – výchova k spravodlivosti, múdrosti, znášanlivosti, poslušnosti, úcta k rodičom, vzťah k súrodencom
Diferencované vzdelanie: vyššia vrstva, nácvik dvorného ceremoniálu venovali sa hudbe, lukostreľbe, nižšia vrstva – základné poznanie – čítanie, písanie. Zameranie na memorovanie, ťažké telesné tresty aj sedenie vo väzení, učili sa od rána do večera.
V 6 storočí pnl filozofické názory Konfucia – nové prúdy do vzdelávania, v škole sa neskúšalo, vykonávali úradnícke skúšky kt mali 3 stupne:
1. skúšky každých 18 mesiacov  v okres. meste – museli mať poznatky o Konfuc. dielach, všeobecné poznatky, morálne diela, etika, praktické zručnosti – diplom Kvitnúci talent-Bc
2. každé 3 roky väčšia prísnosť (zo 100 urobili 3 –možnosť 3-4xopraviť)vedomosti z filozofie, ekonomiky hospodár agenda, právo dejiny starej číny, úlohy na zamyslenie.
3. v Pekingu – diplom „Zrelý na službu“ – dnešný titul Dr. Urobili ho vynikajúci šudenti v cis. rezidencii – člen cis. akadémie
 
India -  najlepšie vzdelanie najvyššie kasty (brahmani - kňazi, úradníci, lekári, sudcovia) – obsahom – posvätné knihy VEDY. Diskriminácia soc. vrstiev – páriovia a dievčatá okrem tanečníc nemali prístup do škôl, remeselníci a bojovníci len svoj odbor.
 Učitelia nedostávali pravidelný plat – odmena v naturáliách, mali vysokú autoritu medzi žiakmi, vyučujúci strašili deti reinkarnáciou, oblievali studenou vodou. Žiaci mali priateľskú atmosféru, starší pomáhali mladším.
 
Perzia – Telesný rozvoj, vojen a intelkt. výchova – agresívny štát, dôraz na vojenskú prípravu. Dievčatá domáce práce. Chlapci do 7 rokov pri rodičoch potom vojenské ústavy – učili vojenský vyslúžilci. Od 15 armáda, ak sa osvedčili v 25r. plnoprávny občan. v 50 roku išli do dôchodku – vychovávali chlapcov.
 
Hebrejská výchova – patriarchálny charakter – otec zastupoval na zemi Boha. Riadil sa SZ – jeho memorovanie, dejiny predkov, tance, spevy a praktická výchova. Otec mal právo trestať deti, na dennom poriadku. až smrťou. Matka učila dcéry domáce práce. Syn sa učil obrábať pôdu, poľovať. remeslo, narábať zo zbraňou.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Učebné poznámky z pedagogikyOdporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.031