:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Výchova a školstvo v starom Grécku

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: Dievča kajka (22)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 287 slov
Počet zobrazení: 1 298
Tlačení: 118
Uložení: 132
Výchova a školstvo v starom Grécku
Svojou filozofiou, kultúrnymi a výchovnými inštitúciami spôsobilo rozvoj pedagogického myslenia. Tzv. heroická výchova – základom bola výchova v rodinách a na zhromaždeniach. Žiaci získavali poznatky z mytológie, histórie, filozofie, žiaci z bohatých rodín aj telesnú a vojenskú výchovu, poznatky z medicíny, právo.

Cieľom sparťanskej výchovy bolo vychovať tvrdého vojaka v rodinách alebo ústavoch. Výber chlapcov sa robil  už krátko po narodení, komisia určilo, kto je menej zdatný – tých pohodili zveri. Do 7 rokov výchova doma, do 18 výchova prebiehala v ústavoch, kde bol veľmi tvrdý režim (hlad, smäd, zima, horúčavy, ...)Chlapci mohli kradnúť, ak ich pri tom nechytili, ak ich chytili zbili ich do smrti. Učili sa stručné odpovedať, spievať bojové piesne, čítaniu  a písaniu nevenovali veľkú pozornosť. Učiteľ bol dosť podceňovaný. Nešlo tu o intelektuálny rozvoj, ale o rozvoj poznatkov praktického, technického charakteru (narábanie so zbraňou). 

Aténska výchova
nadobudla vznešenejší charakter. Hlavným cieľom výchovy bolo KALOKAGATIA – harmonicky smerujúca výchova k telesnej i duševnej kráse človeka, mala dopomôcť aj  mravná, estetická, rozumová výchova. – pre slobodných občanov. Fyzická zložka bola pre nižšiu vrstvu otrokov. Do 7 roku prebiehala výchova v rodinách. Potom od 14 rokov chodili deti do gramatickej školy (čítať, písať, kresliť, základy gramatiky, literárne diela) Od 13 rokov žiaci navštevovali PALESTRU – zápasnícka škola (vzpieranie, beh, plávanie, hod diskom), mohli ju navštevovať i menej majetní.

GYMNAZIÓNY – školy pre deti z bohatších rodín, za vyučovanie sa platilo, žiaci tu získavali vedomosti z rétoriky, filozofie, literatúry, politiky. Tu študovali do 18 rokov, potom študovať do 20 roku do EFÉBIE – vzdelanie z oboru politiky, kultúry, literatúry, filozofie, rétoriky, vojenská problematika – mohli sa zamestnať v štátnom aparáte. Po 20 rokoch sa stávali plnoprávnymi občanmi. Výchova dievčat prebiehala v rodinách, získavali zručnosti v domácich prácach, spievali, tancovali a písali a čítali zriedka.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Začiatky pedagogickej teórie v Grécku Poznámky 1 517 0

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#kalokagatia

Učebné poznámky z pedagogiky

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Sústava PG vied 388 slov
Slovenčina Pedagogika a vedy 854 slov
Slovenčina Humanizácia a demokratizácia 456 slov
Slovenčina Kresťanská škola 104 slov
Slovenčina Koncepcia tvorivo humanistického systému (THV systém) 287 slov
Slovenčina KEMSAK 107 slov
Slovenčina Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí 394 slov
Slovenčina Modernizácia obsahu vzdelávania 225 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo – AŠ 270 slov
Slovenčina Hlavné princípy alter. systému Rogersa 3655 slov
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií 1876 slov
Slovenčina Prvotnopospolná spoločnosť 535 slov
Slovenčina Výchova a školstvo v starom Grécku 287 slov
Slovenčina Začiatky pedagogickej teórie v Grécku 1517 slov
Slovenčina Pedagogické smery 20. storočia 297 slov
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka 377 slov
Slovenčina J. J. Rousseau 444 slov
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi 519 slov
Slovenčina John Friedrich Herbart 377 slov
Slovenčina Vyučovací proces 751 slov
Slovenčina Obsah vzdelávania (OV) 2782 slov
Slovenčina Vyučovacie zásady 1008 slov
Slovenčina Didaktická analýza učiva 1918 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód 1225 slov
Slovenčina Význam J. A. Komenského 1776 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky 4789 slov
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese 3627 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov 3037 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra 2660 slov
Slovenčina Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie 1824 slov
Slovenčina Význam kresťanských pedagógov 1661 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie 2591 slov
Slovenčina Význam správnej výchove 1862 slov
Slovenčina Významní pedagógovia v slovenských dejinách 2127 slov
Slovenčina Pedagogický výskum, cieľ, druhy 1797 slov
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak 1391 slov
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní 841 slov
Slovenčina Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole 712 slov
0.022