Výchova a školstvo v starom Grécku

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 287 slov
Počet zobrazení: 2 757
Tlačení: 205
Uložení: 223
Výchova a školstvo v starom Grécku
Svojou filozofiou, kultúrnymi a výchovnými inštitúciami spôsobilo rozvoj pedagogického myslenia. Tzv. heroická výchova – základom bola výchova v rodinách a na zhromaždeniach. Žiaci získavali poznatky z mytológie, histórie, filozofie, žiaci z bohatých rodín aj telesnú a vojenskú výchovu, poznatky z medicíny, právo.

Cieľom sparťanskej výchovy bolo vychovať tvrdého vojaka v rodinách alebo ústavoch. Výber chlapcov sa robil  už krátko po narodení, komisia určilo, kto je menej zdatný – tých pohodili zveri. Do 7 rokov výchova doma, do 18 výchova prebiehala v ústavoch, kde bol veľmi tvrdý režim (hlad, smäd, zima, horúčavy, ...)Chlapci mohli kradnúť, ak ich pri tom nechytili, ak ich chytili zbili ich do smrti. Učili sa stručné odpovedať, spievať bojové piesne, čítaniu  a písaniu nevenovali veľkú pozornosť. Učiteľ bol dosť podceňovaný. Nešlo tu o intelektuálny rozvoj, ale o rozvoj poznatkov praktického, technického charakteru (narábanie so zbraňou). 

Aténska výchova
nadobudla vznešenejší charakter. Hlavným cieľom výchovy bolo KALOKAGATIA – harmonicky smerujúca výchova k telesnej i duševnej kráse človeka, mala dopomôcť aj  mravná, estetická, rozumová výchova. – pre slobodných občanov. Fyzická zložka bola pre nižšiu vrstvu otrokov. Do 7 roku prebiehala výchova v rodinách. Potom od 14 rokov chodili deti do gramatickej školy (čítať, písať, kresliť, základy gramatiky, literárne diela) Od 13 rokov žiaci navštevovali PALESTRU – zápasnícka škola (vzpieranie, beh, plávanie, hod diskom), mohli ju navštevovať i menej majetní.

GYMNAZIÓNY – školy pre deti z bohatších rodín, za vyučovanie sa platilo, žiaci tu získavali vedomosti z rétoriky, filozofie, literatúry, politiky. Tu študovali do 18 rokov, potom študovať do 20 roku do EFÉBIE – vzdelanie z oboru politiky, kultúry, literatúry, filozofie, rétoriky, vojenská problematika – mohli sa zamestnať v štátnom aparáte. Po 20 rokoch sa stávali plnoprávnymi občanmi. Výchova dievčat prebiehala v rodinách, získavali zručnosti v domácich prácach, spievali, tancovali a písali a čítali zriedka.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#kalokagatia #atenska vychova

Učebné poznámky z pedagogikyOdporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.029