:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Pedagogický systém Johna Locka

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: Dievča kajka (22)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 377 slov
Počet zobrazení: 1 600
Tlačení: 124
Uložení: 166
Pedagogický systém Johna Locka (1632-1704)
 
- predstaviteľ osvietenstva v anglicku
- anglický filozof a pedagóg – študoval prír. vedy, lekárstvo
- vypracoval koncom 17. storočia vlastný ped. systém, ktorý vyjadril požiadavky mladej buržoázie, v tom čase pokrokovej spoločenskej triedy.
- bol v rodine grófa Shafresuryho ako domáci lekár, učiteľ a radca.
- neuznal učenie o vrodených ideách.
Napísal diela „Rozprava o ľudskom rozume“ a „Niekoľko myšlienok o výchove

1 – vyjadril svoje ped. názory. Vyslovil pochybnosti o tom, či  ľudský rozum so svojimi schopnosťami je vôbec schopný poznať svet, či na to stačí (1. kritický filozof, otec modernej kritiky poznania)
- vystúpil proti Descartovi i Leibnitzovi o vrodených ideách „ v ľudskom vedomí nie sú vrodené idey. Všetky poznatky človek získa z vonkajšieho sveta. Objektívna realita pôsobí na naše zmyslové orgány, pomocou ktorých vnímame okolitý svet.“
Vystupuje ako materialista proti subjektívnemu idealizmu. Poznatky,  kt. človek získava nadobúda, získava ich skúsenosťou. Odmieta i vrodené mrav. princípy(zavrhuje náb. morál.)vyzdvihuje skúsenosť, užitočnosť. Odmieta vrodenú ideu Boha, ale súčasne uznáva večnú existenciu zákonodarcu. Jeho názory ovplyvnili pedagogické teórie.
Cieľ výchovy: vychovať gentlemana, ktorý bude rozumne riadiť svoje veci. Ak rodičia môžu, mali by si zobrať k deťom vychovávateľa. Podrobne vypracoval teóriu telesnej výchovy – „v zdravom tele zdravý duch“. Bol proti maznaniu detí, žiadal otužovanie (v zime, lete sa umývať studenou vodou) obuv tenkú, čerstvý vzduch čo najdlhšie. Naučiť treba deti plávať, dostatok spánku, ráno však zavčasu vstávať. Strava do 3 rokov bez mäsa, deti majú jesť veľa chleba, na raňajky a večer piť mlieko, mliečnu polievku, krupicu a ovsenú kašu. Výchova gentlemana sa končí cestovaním od 16 –21 roku.
Mravná výchova: požiadavka disciplíny, duch - hlavný prostriedok mravnej výchovy
Motív mravného konania:  1. motívom je egoistický motív

2. schopnosť pociťovať rozkoš a bolesť


3. chápe, že mravnosť je vecou jednotlivca, ktorá vyplýva z jeho pocitov.
Že vrodené idey neexistujú (dokazuje to duševný stav dieťaťa i divocha). Telesné tresty –by mal robiť niekto druhý a nie rodič, aby nestratil vážnosť. Zákony myslenia, idey, pojmy, princípy, mravné príkazy sú výtvorom dlhého vývoja ľudstva. Gentleman sa mal zoznámiť aj s rozličnými remeslami: tesárstvom, stolárstvom a poľnohosp. prácami. Dieťa sa má najprv učiť čítať a potom písať. Keď ovláda materinský - anglický jazyk, má sa učiť francúzsky a potom latinčinu. Podáva aj metodické rady ako sa učiť matematiku, dejepis, zemepis a ďalšie premety.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)

Učebné poznámky z pedagogiky

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Sústava PG vied 388 slov
Slovenčina Pedagogika a vedy 854 slov
Slovenčina Humanizácia a demokratizácia 456 slov
Slovenčina Kresťanská škola 104 slov
Slovenčina Koncepcia tvorivo humanistického systému (THV systém) 287 slov
Slovenčina KEMSAK 107 slov
Slovenčina Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí 394 slov
Slovenčina Modernizácia obsahu vzdelávania 225 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo – AŠ 270 slov
Slovenčina Hlavné princípy alter. systému Rogersa 3655 slov
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií 1876 slov
Slovenčina Prvotnopospolná spoločnosť 535 slov
Slovenčina Výchova a školstvo v starom Grécku 287 slov
Slovenčina Začiatky pedagogickej teórie v Grécku 1517 slov
Slovenčina Pedagogické smery 20. storočia 297 slov
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka 377 slov
Slovenčina J. J. Rousseau 444 slov
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi 519 slov
Slovenčina John Friedrich Herbart 377 slov
Slovenčina Vyučovací proces 751 slov
Slovenčina Obsah vzdelávania (OV) 2782 slov
Slovenčina Vyučovacie zásady 1008 slov
Slovenčina Didaktická analýza učiva 1918 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód 1225 slov
Slovenčina Význam J. A. Komenského 1776 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky 4789 slov
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese 3627 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov 3037 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra 2660 slov
Slovenčina Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie 1824 slov
Slovenčina Význam kresťanských pedagógov 1661 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie 2591 slov
Slovenčina Význam správnej výchove 1862 slov
Slovenčina Významní pedagógovia v slovenských dejinách 2127 slov
Slovenčina Pedagogický výskum, cieľ, druhy 1797 slov
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak 1391 slov
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní 841 slov
Slovenčina Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole 712 slov
0.021