Pedagogický systém Johna Locka

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 377 slov
Počet zobrazení: 3 766
Tlačení: 219
Uložení: 274
Pedagogický systém Johna Locka (1632-1704)
 
- predstaviteľ osvietenstva v anglicku
- anglický filozof a pedagóg – študoval prír. vedy, lekárstvo
- vypracoval koncom 17. storočia vlastný ped. systém, ktorý vyjadril požiadavky mladej buržoázie, v tom čase pokrokovej spoločenskej triedy.
- bol v rodine grófa Shafresuryho ako domáci lekár, učiteľ a radca.
- neuznal učenie o vrodených ideách.
Napísal diela „Rozprava o ľudskom rozume“ a „Niekoľko myšlienok o výchove

1 – vyjadril svoje ped. názory. Vyslovil pochybnosti o tom, či  ľudský rozum so svojimi schopnosťami je vôbec schopný poznať svet, či na to stačí (1. kritický filozof, otec modernej kritiky poznania)
- vystúpil proti Descartovi i Leibnitzovi o vrodených ideách „ v ľudskom vedomí nie sú vrodené idey. Všetky poznatky človek získa z vonkajšieho sveta. Objektívna realita pôsobí na naše zmyslové orgány, pomocou ktorých vnímame okolitý svet.“
Vystupuje ako materialista proti subjektívnemu idealizmu. Poznatky,  kt. človek získava nadobúda, získava ich skúsenosťou. Odmieta i vrodené mrav. princípy(zavrhuje náb. morál.)vyzdvihuje skúsenosť, užitočnosť. Odmieta vrodenú ideu Boha, ale súčasne uznáva večnú existenciu zákonodarcu. Jeho názory ovplyvnili pedagogické teórie.
Cieľ výchovy: vychovať gentlemana, ktorý bude rozumne riadiť svoje veci. Ak rodičia môžu, mali by si zobrať k deťom vychovávateľa. Podrobne vypracoval teóriu telesnej výchovy – „v zdravom tele zdravý duch“. Bol proti maznaniu detí, žiadal otužovanie (v zime, lete sa umývať studenou vodou) obuv tenkú, čerstvý vzduch čo najdlhšie. Naučiť treba deti plávať, dostatok spánku, ráno však zavčasu vstávať. Strava do 3 rokov bez mäsa, deti majú jesť veľa chleba, na raňajky a večer piť mlieko, mliečnu polievku, krupicu a ovsenú kašu. Výchova gentlemana sa končí cestovaním od 16 –21 roku.
Mravná výchova: požiadavka disciplíny, duch - hlavný prostriedok mravnej výchovy
Motív mravného konania:  1. motívom je egoistický motív

2. schopnosť pociťovať rozkoš a bolesť


3. chápe, že mravnosť je vecou jednotlivca, ktorá vyplýva z jeho pocitov.
Že vrodené idey neexistujú (dokazuje to duševný stav dieťaťa i divocha). Telesné tresty –by mal robiť niekto druhý a nie rodič, aby nestratil vážnosť. Zákony myslenia, idey, pojmy, princípy, mravné príkazy sú výtvorom dlhého vývoja ľudstva. Gentleman sa mal zoznámiť aj s rozličnými remeslami: tesárstvom, stolárstvom a poľnohosp. prácami. Dieťa sa má najprv učiť čítať a potom písať. Keď ovláda materinský - anglický jazyk, má sa učiť francúzsky a potom latinčinu. Podáva aj metodické rady ako sa učiť matematiku, dejepis, zemepis a ďalšie premety.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Učebné poznámky z pedagogikyOdporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015