Národ a menšiny v politike

Spoločenské vedy » Právo

Autor: ivanka88
Typ práce: Referát
Dátum: 23.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 339 slov
Počet zobrazení: 11 509
Tlačení: 810
Uložení: 861
NÁROD - určité zoskupenie ľudí, ktorých spája spoločný jazyk, tradície, zvyky, špecifický vzťah k náboženstvu, a ktorý pokladá určité teritórium za svoje historické územie
NÁRODNOSŤ - príslušnosť k určitému národu
 
V každom štáte žijú okrem väčšinového národa aj iné menšiny.
MENŠINY - zoskupenie jednotlivcov, ktorý vo vzťahu k ostatnému obyvateľstvu nemajú
väčšinové postavenie. Členov menšín združujú určité spoločné znaky, ktoré si môžu alebo
nemusia uvedomovať.

Môže mať napr. :
­  politickú podstatu - z porazených vo voľbách sa stáva menšina
­  sexuálnu podstatu  - občania s odlišnou sexuálnou orientáciou
­  náboženskú podstatu - rozdielnosť vyznávaného náboženstva
­  regionálnu podstatu - vznikajú na základe špecifického postavenia obyvateľov v určitej časti štátu napr. priemyselné, poľnohospodárske, turistické regióny...
­  rasovú - rozdielnosť rás
­  etnickú (národnostnú) - sú časťou národa, ktorá sa ocitla na území iného národa, majú vlastné kultúrne a politické organizácie...
 
Na Slovensku (údaje zaznamenané v r. 2001 pri sčítavam ľudu)
Slováci - 85,8%
Maďari - 9,7%
Rómovia - l ,7%
Česi - 0,8%
Rusíni - 0,4%
Ukrajinci  -0,2%
Nemci - 0,1%
Poliaci - 0,1%
ostatní - 0,2%
nezistení - 1,0 %
 
Menšiny majú právo zúčastňovať sa na riešení záležitostí, ktoré sa ich týkajú, preto vláda SR zriadila Radu vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny, v ktorej najmenej polovicu členov tvoria zástupcovia národnostných menšín. Problematikou menšín sa zaoberá aj podpredseda vlády SR pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny.
 
Špecifickou menšinou v SR sú Rómovia - národ bez vlastného štátu rozptýlený po celom svete. Mnohé krajiny vrátane SR sa usilovali dlhé roky začleniť Rómov do majoritnej spoločnosti, čo sa však z mnohých príčin nepodarilo.
 
Taktiež najmä ťaživá ekonomická situácia privádza do SR aj príslušníkov ďalších národov napr. Azaiti ( Vietnamci, Číňania), Rusi, Ukrajinci...
 
Pred 2. sv. vojnou žili na SR tisícky židov, ale antisemitizmus (rasová nenávisť k židom) zosilnel v 19. st. Obludné rozmery nadobudol v období nacizmu, kedy bolo vyvraždených viac ako 6 miliónov židov.
 
S týmto súvisia aj pojmy ako:
XENOFÓBIA - vyhrotený odpor a nedôvera k cudzincom a strach z nich
 
RASIZMUS - prenasledovanie prípadne snaha o likvidáciu tzv. menejcennej rasy, za ktorú rasisti považujú najmä etniká s odlišnou farbou pleti.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020