Inteligencia, poruchy intelektu

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 509 slov
Počet zobrazení: 12 852
Tlačení: 631
Uložení: 733
Inteligencia, poruchy intelektu
 
IQ= je všeobecne najvýznamnejšia schopnosť, ktorá určuje výkonnosť človeka v rôznych oblastiach= je podklad pre primerané a tvorivé prispôsobenia sa novej situácii, kde si nevystačíme so skúsenosťami. Odborníci sa nevedia dohodnúť či:
1) IQ= jediná schopnosť, ktorá podmieňuje iné špeciálne schopnosti = jednofaktorový model = G- faktor- generál = všeobecný ( napr. umelecké- hudobné schopnosti budú podmieňovať úroveň IQ).
  2) IQ= viacfaktorový model - IQ je súbor rozumových schopností, ktoré navzájom funkčne málo súvisia =>nadpriemerne inteligentný človek môže byť v jednej určitej oblasti priemerný/podpriemerný= nebude pekne vedieť kresliť, hrať na hudobnom nástroji... a naopak.
S.Dali, Hemingway, Edison...
 
IQ= Mentálny vek MV . 100/ udáva sa v bodoch/
Fyzický vek FV  / v mesiacoch/
-čím je pomer väčší, tým je vyšší inteligenčný koeficient, stupne IQ vyjadrujeme v bodoch  
Inteligenčné testy = celý rad úloh- gramatických, matematických...
Výskyt IQ v populácii - riadi sa zákonitosťami, vyjadruje Gaussova krivka normálneho rozloženia.
/ najnovšie výskumy hovoria až o 3% ľudí s poruchami IQ/
110 - nadpriemerné IQ / najnovšie výskumy hovoria- 110 je ešte priemerné, od 111-
  nadpriemerné
120 - vysoké IQ
140 - veľmi vysoké IQ - Genialita
 
NADANIE= TALENT= je súhrn schopností či vlôh pre určitú činnosť => umožňuje  nadpriemerný výkon

na IQ vplýva :  1) dedičnosť
2) počet rokov školy= vzdelávanie
3) výživa 4) citová atmosféra domova
 
Poruchy inteligencie nazývame aj mentálne postihnutie, slabomyseľnosť,  v psychiatrii =oligofrénia
 = je to defektná úroveň intelektových schopností,
 = retardácia(zaostávanie) vo vývine schopností od narodenia
  = vrodená porucha nastala:
 A) počas vnútromaternicového vývinu
 
  B) pri pôrode   C. vplyv má dedičnosť
 30- 40% ľudí s IQ= debilita sa narodili rodičom, čo majú tiež
 tento stupeň= debilitu. 
    
Získanie poruchy IQ- nie sú dedičné, objavia sa v priebehu života ako dôsledok úrazu poškodenia mozgu -centrálneho nervového systému- alkoholizmus, jedovaté toxické látky.
 
Demencia =v starobe, je to postupný úbytok intelektových a pamäťových schopností, postupné narušenie sebaregulácie osobnosti.
 
Idiotia(idiocia) IQ= do 20 bodov= najťažší stupeň mentálneho postihnutia, chôdza a reč sa vyskytujú až v šiestom roku, neartikulovateľné zvuky- len niekoľko slov, nedokážu zachovávať hygienické návyky, telesnú čistotu, potrebná je doživotná špeciálna starostlivosť- ošetrovacie ústavy.
 
Imbecilita- stredne ťažký stupeň mentálneho postihnutia
  =20-49 bodov:
poruchy výslovnosti, slovné prejavy chudobné o abstraktné pojmy/i konkrétne(vždy keď prídem, postavte sa= nerozumejú) reč a chôdza sa oneskoruje o 3-4 roky, nedokážu čítať, písať, sú nesamostatní, ťažko zvládnuteľní, dokážu zachovať hygienické návyky a jednoduché činnosti.
 
Debilita- 50-69 bodov =IQ- ľahší stupeň mentálneho postihnutia oslabená schopnosť narábať s abstraktnými  pojmami, znížená chápavosť, nesamostatnosť, nekritickosť, veľmi ovplyvniteľní- dajú sa zviesť ku kriminálnej činnosti, vzdelávateľní v osobitných školách, problémy s písaním, čítaním, zvýšená neposednosť, spomalenosť, ťažkopádnosť, pri dobrej starostlivosti dosahujú dobré školské výsledky i slovnú zásobu.
 
Hraničné pásmo medzi zaostalosťou a normou= 70-79 bodov
 
Podpriemerné IQ= 80-89 bodov
Priemerné 90-110 bodov
 
111- nadpriemerné IQ
120 - vysoké IQ
140 - veľmi vysoké IQ - Genialita
 
Informačný materiál neučiť sa
postupy na IQ vypracoval A.Binet, Index IQ navrhol nemecký psychológ W. Stern, niektoré tvoria viac typov IQ- matematicko-logická, hudobná,  pohybová, personálna, lingvistická.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022