Slávnostný prejav znaky + vzorový príklad

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: lucka123 (14)
Typ práce: Maturita
Dátum: 11.11.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 372 slov
Počet zobrazení: 1 103
Tlačení: 24
Uložení: 23

SLÁVNOSTNÝ PREJAV

Cieľom slávnostného prejavu je zhodnotenie významu nejakej významnej udalosti, akcie, príležitosti. Svojím obsahom a formou zvyšuje slávnostnosť chvíle.

Základné znaky:

- je oficiálna pripravená reč, prednesená pri rôznej príležitosti (pri gratulácii, uvítaní, pohrebe, pri oslave nejakého jubilea a pod.).

- docieli sa to používaním zvolacích viet, rečníckych otázok, citátov, metafor, synoným, prirovnaní...

- slávnostné prejavy sa členia na:

1) verejné: slávnostné - jubilejné, spomienkové, gratulačné / rámcové - privítací, otvárací, záverový, pozdravný,

2) rodinné: prejavy na sobášoch, pohreboch, pri výročiach, pri uvítaní novorodeniatok a pod..

Kompozícia:

Úvod: má byť stručný a pútavý, má upozorniť poslucháčov, že sa dozvedia niečo zaujímavé alebo dôležité. Úvod označuje cieľ i obsah prejavu a záver zhrnie obsah.

Jadro: V kompozícií jadra je dôraz na vecnom odôvodňovaní a dokazovaní. Má byť nadväzné a postupné, názorné, konkrétne a zrozumiteľné.

Záver: Má byť stručný, musí priamo nadväzovať na úvod a jadro.

Pri hodnotení sa dôraz kladie na:

  • subjektívnosť pohľadu, vlastné hodnotenie aktuálnych javov (subjektívno-objektívny prístup), využitie emocionálne pôsobiacich prvkov,
  • členenie textu (oslovenie, úvod, jadro, záver), pestrá modalita viet vo vyjadrovaní,
  • parafrázovanie a citovanie, využitie okrídlených výrazov, exempiel, aforizmov, bonmotov ap.,
  • originálnosť vo vyjadrovaní, nie frázovitosť.

Ukážky:

Slávnostný prejav ukážka 

Drahí novomanželia, Lenka a Pavol, vážení rodičia, krstní rodičia, súrodenci, príbuzní, milí priatelia a známi, vzácna svadobná rodina, sú v živote dni, na ktoré sa nezabúda. Žiaden človek na svete nepozná krajšiu chvíľu ako je aj atmosféra svadobného obradu. Je to nádherný okamih, stáť pred oltárom a vysloviť to zázračné ÁNO, ktorým sa človek obrazne zaväzuje posvätiť svoj život, city a lásku blízkej bytosti, svojmu životnému partnerovi.

Desiatky básnikov vždy novými a originálnejšími slovnými obrazmi opisujú ten imaginárny a nehmatateľný stav duše, ktorý nás tak povznáša a ktorý nás obohacuje nevšedným poznaním. Napriek tomu, nikto nedokáže za vás vyjadriť ten unikátny pocit, ktorým ľudia formálne, ale s nádherným súhlasným ÁNO vymieňajú slobodný život za manželský zväzok.

Manželstvo je labyrint, ktorý len ťažko nachádza východ. Ten východ by mal končiť u Boha, čo Boh spojí to, človek nech nerozlučuje, odznelo dnes v božom chráme ako prísaha pred Bohom k vernosti a láske. Tým ste sa stali jednou dušou, ktorá rovnako dýcha, uvažuje, miluje, ale i plače. My všetci s vami prežívame dnes váš deň, deň plný sľubov, poďakovaní, nádeje a krásy.

Milá Lenka a milý Pavol, ďakujeme vám, že môžeme byť kúskom vášho života v tom najkrajšom okamžiku vášho spoločného života.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014