Geografia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Vývoj kultúry najstarších lovcov a zberačov Referát 1436 slov 2606 239 248 23.03.2013 0
Slovenčina Jednotlivé dejstvá – rozdelenie paleolitu Referát 1250 slov 1667 208 233 23.03.2013 7
Slovenčina Stredný paleolit Referát 1266 slov 1254 169 177 23.03.2013 0
Slovenčina Služby poskytované CK Referát 779 slov 3704 251 258 06.01.2013 6.2
Slovenčina Sprievodcovské služby Referát 407 slov 7193 414 413 06.01.2013 4.7
Slovenčina Služby pasových a colných orgánov Referát 297 slov 1755 191 217 06.01.2013 0
Slovenčina Medzinárodné preukazy na zľavy Referát 206 slov 2168 235 242 06.01.2013 0
Slovenčina Platobný styk v CR Referát 615 slov 2567 221 232 06.01.2013 3
Slovenčina Poistenie v CR Referát 389 slov 2724 234 245 06.01.2013 5.4
Slovenčina Stravovacie služby Referát 388 slov 3903 284 293 06.01.2013 5.5
Slovenčina Ubytovacie služby Referát 220 slov 3449 272 270 06.01.2013 7.1
Slovenčina Špecifické služby CK Referát 1334 slov 2733 258 277 06.01.2013 0
Slovenčina Zájazdy - cestovný ruch Referát 561 slov 6533 341 345 06.01.2013 6
Slovenčina Cestovné kancelárie a dopravné služby Referát 1137 slov 6950 299 312 06.01.2013 7.5
Slovenčina Národné parky SR a ich najvyššie vrchy Ťahák 29 slov 1727 202 195 23.09.2012 7
Slovenčina Pôdne typy Referát 2970 slov 7017 335 329 05.06.2012 6.3
Slovenčina Zadania maturitných tém z geografie 2011/2012 Maturita 686 slov 14331 548 647 04.02.2012 3.3
Slovenčina Východná Európa Referát 839 slov 3642 333 316 30.10.2011 6
Slovenčina Južná Európa Referát 1455 slov 5837 388 392 30.10.2011 6.8
Slovenčina Stredná Európa Referát 995 slov 4818 380 375 30.10.2011 7.8
Slovenčina Severná Európa Referát 1704 slov 3595 350 370 30.10.2011 8
Slovenčina Západná Európa Referát 1544 slov 3211 345 341 30.10.2011 6.6
Slovenčina Rastlinstvo a živočíšstvo SR Referát 545 slov 3979 344 343 30.10.2011 7.3
Slovenčina Pôdy Slovenska Referát 220 slov 1810 264 265 30.10.2011 2
Slovenčina Vodstvo Slovenska Referát 690 slov 3458 347 319 30.10.2011 1.3
Slovenčina Sídla a štruktúra sídel Referát 695 slov 2773 290 322 30.10.2011 0
Slovenčina Obyvateľstvo Referát 790 slov 3362 315 332 30.10.2011 0
Slovenčina Lesné hospodárstvo a životné prostredie Referát 116 slov 2517 367 348 30.10.2011 1
Slovenčina Regionálna geografia oceánov Referát 149 slov 2198 270 298 15.10.2011 4
Slovenčina Globálne environmentálne problémy Referát 493 slov 3363 335 339 15.10.2011 5.5
Slovenčina Stonehenge Referát 378 slov 1973 303 287 12.07.2011 0
Slovenčina Veľkonočný ostrov Referát 177 slov 1893 278 283 12.07.2011 10
Slovenčina Hlavné mestá štátov sveta - zoznam Ťahák 675 slov 14668 717 661 15.05.2011 7.1
Slovenčina Populačná ekológia Referát 1186 slov 2000 318 270 12.05.2011 1
Slovenčina Diverzita na Slovensku - Ekológia Referát 1169 slov 3339 320 352 12.05.2011 0
Slovenčina Mestá Európy - pamiatky Referát 1298 slov 3784 412 395 01.05.2011 4.3
Slovenčina Sopky - vznik, rozdelenie Referát 800 slov 4231 384 364 01.05.2011 6
Slovenčina Zadania maturitných tém z geografie 2010/2011 Maturita 776 slov 10443 435 494 10.12.2010 6.7
Slovenčina Stredná Európa Referát 1699 slov 12153 538 508 18.06.2010 4
Slovenčina Voda - Ekológia Referát 1361 slov 9273 502 470 09.05.2010 4 SOŠ
Slovenčina Afrika Referát 1455 slov 10960 503 496 22.02.2010 7.3
Slovenčina Australia Referát 1108 slov 9163 483 441 22.02.2010 8
Slovenčina Regionálna geografia Ázie Referát 2734 slov 9200 458 413 22.02.2010 9.5
Slovenčina Polárne oblasti Referát 349 slov 5253 405 419 22.02.2010 6.2
Slovenčina Amerika Referát 1700 slov 7150 412 394 22.02.2010 4.5
Slovenčina Latinská Amerika Referát 2692 slov 4819 332 367 22.02.2010 3.4
Slovenčina Zemský povrch a mapa, kartografia Referát 568 slov 8396 544 535 17.02.2010 7
Slovenčina Slovensko - charakteristika Poznámky 969 slov 9093 446 433 17.02.2010 4.6
Slovenčina Poľnohospodárstvo Slovensko Referát 784 slov 12733 556 524 17.02.2010 6.5
Slovenčina Surovinova základňa a priemysel SR Referát 820 slov 5910 394 386 17.02.2010 7.6
Naspäť 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Ďalej

Geografia - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Geografia Kategória Rozsah
Slovenčina Doprava, dopravné prostriedky Geografia 488 slov
Slovenčina Tvar Zeme Geografia 72 slov
Slovenčina Obyvateľstvo Ázie Geografia 225 slov
Slovenčina Zemský povrch a mapa, kartografia Geografia 568 slov
Slovenčina Hlavné mestá štátov sveta - zoznam Geografia 675 slov
Slovenčina Ťažba nerastných surovín na Slovensku Geografia 1924 slov
Slovenčina Meranie na mapách (Mierka mapy) Geografia 228 slov
Slovenčina Vesmír a slnečná sústava Geografia 627 slov
Slovenčina Svetový oceán - všetky oceány Geografia 1098 slov
Slovenčina Zadania maturitných tém z geografie 2011/2012 Geografia 686 slov
Slovenčina Stredná Európa Geografia 1699 slov
Slovenčina Sprievodca cestovného ruchu Geografia 688 slov
Slovenčina Klimatotvorné činitele Geografia 166 slov
Slovenčina Slovensko Geografia 640 slov
Slovenčina Európa Geografia 3361 slov
0.049