Štýlové rozvrstvenie slovnej zásoby (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 181 slov
Počet zobrazení: 676
Tlačení: 33
Uložení: 31

Štýlové rozvrstvenie slovnej zásoby

Obohacovanie slovnej zásoby
1. preberanie slov z iných jazykov 
2. Zmena významu slova (metafory, metonýmie), prenášanie významu-obraznosť
3. tvorenie slov

Podľa vecného významu:

 • plnovýznamové – jednovýznamové, viacvýznamové
 • neplnovýznamové
 • podľa vzťahov medzi významami slova(synonymá, homonymá, antonymá, paronymá)

Podľa pôvodu:

 • domáce
 • cudzie (zdomácnené a medzinárodné)

Podľa dobového výskytu:

 • nové – neologizmy – internet, mejkap, hardvér, softvér , laser
 • staré – historizmy – zanikli; pomenúvajú už dnes neexistujúce predmety, reálie (zeman, groš, dereš)

archaizmy – majú náhradu – iné slová s tým istým významom (merba - geometria)

 • internacionalizmy – súvisia s ekonomikou, informatikou; OK

Podľa príslušnosti k jazykovému štýlu:

 • neutrálne slová – vyskytujú sa vo všetkých štýloch, predstavujú hlavnú časť slovnej zásoby
 • štylisticky príznakové slová(delia sa podľa toho, o aký štylistický príznak ide.Môže ním byť pôvod, dobovosť, spisovnosť,význam, expresívnosť
  • spisovné - bežné hovorové slová, knižné, odborné, básnické (poetizmy)
  • nespisovné – slang, nárečia, argot (tajné dorozumievanie)-druh slangu príslušníkov spoločensky izolovaných vrstiev-zlodeji, narkomani

Podľa citového zafarbenia (expresivity):

 • bez citového zafarbenia
 • s citovým zafarbením – s kladkým: zdrobneniny – deminutíva (slniečko, mamička)

zjemňujúce slová – eufemizmy (usnúť)

hypokoristiká-pochvalné slová používané v dôvenom rodinnom styku-mamička, synček,holúbok

so záporným: zveličujúce slová – augumentatíva (psisko)

vulgarizmy (sopeľ, grcať)

zhoršujúce slová – dysfemizmy (hnáty)

pejoratíva- slová so záporným zafarbením,poukazujú na negatívne vlastnosti-napr. Držgroš,vydriduch

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Tématické okruhy slovenský jazykOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014