Slovníky (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 25.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 199 slov
Počet zobrazení: 1 118
Tlačení: 67
Uložení: 70

Slovníky

Lexikografia (gr. lexikon/slovník + grafein/písať) sa zaoberá spracúvaním slovnej zásoby jazyka do slovníkov rozličných typov.

Priekopníckym dielom v oblasti lexikografie bol šesťzväzkový Slowár Slovenskí Česko-Latinsko-Ňemecko-Uherskí, ktorý zostavil Anton Bernolák a vyšiel v rokoch 1825 – 1827 v Budíne.

Najviac využívaný slovník slovenského jazyka je Krátky slovník slovenského jazyka (Ján Kačala). Je to jednojazyčný výkladový slovník v jednom zväzku. Zachytáva najpoužívanejšiu slovnú zásobu súčasnej spisovnej slovenčiny /jadro slovnej zásoby/ a zahŕňa asi 50 000 slov.

Typy slovníkov 

Výkladový - vysvetľuje významy slov, prináša krátky a výstižný opis charakteristických znakov a vlastností pomenovaného predmetu, pojmu, vlastnosti, deja.

  • slovník slovenského jazyka
  • výkladový slovník
  • slovník slovenského pravopisu

Prekladový - konfrontuje slovnú zásobu dvoch alebo viacerých jazykov.

Cudzích slov - typ výkladového slovníka, vysvetľuje významy slov a termínov cudzieho pôvodu prevzatých do domácej slovnej zásoby.

Etymologický - uvádza pôvod slova (od ktorého základu sa slovo vyvinulo, odkiaľ pochádza) a jeho významy.

Dialektologický - slovník nárečí.

Frazeologický - vysvetľuje význam frazeologických jednotiek.

Pravopisný - spracúva slová, ktoré sú problematické z pravopisného hľadiska.

Ortoepický - slovník spisovnej výslovnosti.

Synonymický - obsahuje synonymické rady alebo dvojice synoným.

Frekvenčný - zoznam slov podľa toho, ako často sa vyskytujú v súvislých textoch.

Paronymický - obsahuje slová zvukovo a gramaticky podobné, no významom odlišné.

Retrográdny kritériom spracovania je frekvencia slov podľa gramatických prípon.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#slovníky #vykladovy opis #Slovník a funkcia #typy slovnikov #lexikografické príručky #Prekladový slovník #Slovník

Tématické okruhy slovenský jazykOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020