Rozprávací slohový postup (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 333 slov
Počet zobrazení: 1 136
Tlačení: 57
Uložení: 55

Rozprávací slohový postup

- má vyrozprávať jedinečnú udalosť, príbeh v nejakej časovej postupnosti
- početne využíva slovesá

- základný útvar rozprávacieho slohového postupu je rozprávanie.

- je najvyvinutejší a typovo najbohatší postup

- rozlišuje sa čisté rozprávanie od komplexného, v ktorom je aj opisný alebo dialogický postup

- charakteristickými črtami je ucelenosť, časová následnosť a príčinná súvislosť deja, aktualizovanosť, objektívnosť alebo subjektívnosť

- rozprávanie oboznamuje čitateľa s nejakým príbehom, udalosťou

- pri rozprávaní sa zachycuje dej aj s okolnosťami, ktoré s tým súvisia

- formálne sa časová následnosť vyjadruje kategóriou slovesného času i časovými spojkami, príslovkami, slovesami

- používajú sa jednoduché vety

- uplatňuje sa v epických umeleckých textoch

Málokedy sa v rozprávaní nachádza len rozprávací slohový potup, väčšinou rozprávač zachytí výzor, vlastnosti človeka, opíše krajinu - komplexné rozprávanie - sú v ňom zakomponované aj prvky opisu.

Útvary: bájka, povesť, rozprávka, poviedka, novela, román...

I. Pásmo rozprávača

  1. autorský – vševediaci – pozerá sa na všetky postavy s nadhľadom, vidí svoje postava zvonka aj zvnútra. Rozprávanie je v 3. osobe sing. (napr. H. de Balzac – Otec Goriot)
  2. personálny – subjektívny – je tiež vševediaci, ale sa sústreďuje len na jednu postavu. Rozprávanie v 3. osobe sing. (napr. J. C. Hronský - Jozef Mak)
  3. priamy – úlohu rozprávača prevezme jedna z postáv diela, ich – rozprávanie, ja – rozprávanie (E. M. Remarque – Na západe nič nového)
  4. oko kamery – zachytáva vonkajšie znaky, o vnútornom svete vieme len z ich konania. Chýba vnútorný monológ, (francúzsky nový román)

II. Pásmo postáv
monológ – súvislý prejav jednej postav
dialóg – rozhovor najmenej dvoch osôb, repliky dialógu sa zapisujú priamou rečou

III. Druhy rozprávania 

· jednoduché a umelecké

· klasické rozprávanie:

1. úvod (expozícia) – opis prostredia, údaje o čase, zoznámenie sa s postavami

2. zauzľovanie deja (kolízia)
3. vyvrcholenie deja (kríza)
4. dramatický zvrat (peripetia)

5. rozuzlenie (katastrofa) a záver

· rozprávanie „in medias res“ - nemá úvod, dej sa začína „akčne“, rovno uprostred deja – častá v eposoch

· retrospektívne rozprávanie – pohľad späť, dej sa odvíja od konca príbehu (Drak sa vracia – DobroslavChrobák, Umberto Eco – Meno ruže)

· epické rozprávanie - je charakteristické pokojným plynutím deja, má málo dialógov.

· dramatické rozprávanie – prudké zvraty, veľa dialógov

· priame rozprávanie – ja rozprávanie

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Tématické okruhy slovenský jazykOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.023