Rozdiely medzi slovenčinou a češtinou

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 185 slov
Počet zobrazení: 994
Tlačení: 54
Uložení: 35

Rozdiely medzi slovenčinou a češtinou

V hláskosloví a výslovnosti:

 • Oba jazyky patria k západoslovanským jazykom – spolu s poľštinou a lužickou srbčinou, ale sú si najbližšie, dlhý čas sa spolu vyvíjali v jednom štáte – od roku 1918
 • Čeština má tieto osobité hlásky a písmená, ktoré slovenčina nemá: ř, ou, ě, ů (louka)
 • V češtine nie sú tieto hlásky, ktoré má slovenčina: ä, ia, ie, iu, ô, ľ, ĺ, ŕ, dz, dž
 • V češtine neplatí rytmické krátenie, často nasledujú dve aj tri dlhé slabiky za sebou. (zpívání)
 • Pred slová začínajúce na samohlásky sa vsúva j (jaký, ješte)

V tvarosloví:

 • V češtine sa bežne používa vokatív - piaty pád. (pane, profesore, Evo...)
 • Častejšie sú dvojtvary (mužovi aj muži, bratrovi aj bratru) najmä v spojeniach gramaticky rovnakých slov (panu učiteli)
 • V češtine je častejšie striedanie spoluhlások počas skloňovania (noha/k noze, ruka/k ruce)
 • Neurčitok sa končí nielen na -t, ale aj na –ti, -ci (péct, pécti)

V slovnej zásobe:

 • Niektoré slová majú iný rod (salám, saláma)
 • Kapusta/zelí, korytnačka/želva, vankúš/polštář, bocian/čáp, ...
 • obecná čeština – forma spisovného jazyka, nie je to nárečie, odlišuje sa od spisovnej češtiny vo výslovnosti, v niektorých tvaroch, ...(být/bejt, okno/vokno, mohl/moh)
 • Bohemizmy (čechizmy) – niektoré slová, ktoré z češtiny bežne používame, sú nevhodné, majú v slovenčine vhodnejšie ekvivalenty – moc/veľmi, kludný/pokojný, boty/topánky, kapesník/vreckovka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Tématické okruhy slovenský jazykOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021