Funkcia jazyka (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Referát
Dátum: 06.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 159 slov
Počet zobrazení: 1 228
Tlačení: 64
Uložení: 52

Funkcia jazyka

Funkcia jazyka funkcia je úloha, akú má jazykový prvok v istej konštrukcii, resp. akú má jazyk v spoločnosti používajúcej tento jazyk. Jazyk je prostriedok, nástroj myslenia, je viazaný na slová. Z vymedzenia jazyka ako nástroja myslenia a dorozumievania vyplývajú základné funkcie jazyka:

 • Primárne
  • poznávacia funkcia
  • dorozumievacia funkcia
 • Sekundárne
  • reprezentatívna funkcia
  • estetická funkcia
  • akumulatívna (zhromažďovanie poznatkov)

Poznávacia funkcia jazyka – kognitívna

Poznávacia funkcia jazyka je funkcia jazyka, ktorá sa uplatňuje v kontakte s myšlienkovou oblasťou, vo vzťahu jazyka, myslenia a vedomia. Pri vytváraní pojmov sa uplatňuje kognitívna funkcia jazyka, pri rozmýšľaní, formulovaní myšlienok sa zdôrazňuje kogitatívna funkcia jazyka.

Dorozumievacia funkcia jazyka – komunikatívna

Bez jazyka by spoločnosť nemohla existovať. Jazyk slúži na výmenu informácií, na vzájomnú komunikáciu medzi ľuďmi. Komunikácia je informačné, materiálne a sociálne spojenie dvoch alebo viacerých jednotlivcov.

Vznik reči je v priamej súvislosti s prácou, pretože vtedy začal človek využívať na dorozumievanie rečové ústroje. Jazyk vznikol až vtedy, keď sa u človeka vyvinula schopnosť myslieť. Jazyk je systém znakov, musí byť vyjadrovaný artikulovanými hláskami (alebo písmenami).

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Tématické okruhy slovenský jazykOdporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016