Humanizmus a renesancia – William Shakespeare

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 18.12.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 556 slov
Počet zobrazení: 2 003
Tlačení: 82
Uložení: 81

Humanizmus a renesancia – William Shakespeare

Pre 14. storočie je taktiež charakteristický hladomor, choroby a rôzne epidémie. Vojnové konflikty zanechávajú následky vo forme hospodárskeho vývoja a rastúcich spoločenských nepokojov. Rozvoj námornej dopravy umožňuje rozkvet medzinárodného obchodu a expanziu európskych krajín do ostatných častí sveta.

Renesancia (znovuzrodenie, obrodenie) je umelecký a myšlienkový smer, ktorým sa ľudia vymaňovali zo stredovekého myslenia. Renesančné hnutie chcelo oslobodiť človeka pomocou obnovenia kultúry antických národov Grékov a Rimanov. Stavia sa proti nadvláde teológie, presadzuje rozvoj prírodných vied a vied o človeku. Kladie dôraz na osobnosť človeka. Základnou ideológiou zostáva v Európe kresťanstvo, ktoré ovplyvňuje vieru, morálku, myslenie, názory na umenie.

Humanizmus (ľudský) bol myšlienkový smer, ktorý zdôrazňuje ľudskú dôstojnosť a slobodný rozvoj osobnosti v zodpovedajúcich spoločenských a životných podmienkach. Humanisti zdôrazňovali starogrécky ideál krásy a dobra. Bol zameraný proti nadvláde cirkvi.

William Shakespeare 

 • najväčší anglický a svetový dramatik
 • záver života prežil v rodnom Stratforde
 • je čisto renesančným autorom
 • znaky Shakespearovskej drámy:
  • neobmedzenosť tém, času, miesta,
  • obraz pozemského života, kladných i záporných vlastností ľudu
  • hrdinovia sú silní jednotlivci, ktorí sú sami strojcami svojich osudov, ich činy vyplývajú z ich charakterov, preto sú často rozporne žijúce postavy, ktoré sa nevzdávajú svojich ideálov (ani vtedy ak musia pre ne zomrieť)
  • postavy žien samostatne rozhodujú o svojom živote
  • príčinou tragédie je ľudská vášeň alebo náhoda
  • komické prvky nie sú ostro oddelené od tragických
  • veršovaný jazyk sa strieda s prózou
 • jeho tvorba sa delí do niekoľkých obodbí
 • do roku 1 600 písal komédie, hry z anglických a antických dejín a prvé tragédie:
  • Skrotenie zlej ženy, Mnoho kriku pre nič, Veselé panie windsorské, Sen noci svätojánskej, Henrich VI., Richard III., Richard II., Henrich IV., Henrich V., Július Caesar, Rómeo a Júlia
 • obdobie v rokoch 1 600 – 1 608 je charakteristické vznikom veľkých a slávnych tragédii, do tvorby preniká pesimizmus:
  • Othello, Kráľ Lear, Macbeth, Antonius a Kleopatra, Hamlet
 • až obdobie po roku 1 608 prináša akési vyjasnenie, nádej a vyrovnanie, ktoré sa prejaví vznikom tzv. romantických hier:
  • Zimná rozprávka, Búrka 

HAMLET

 • tragédia, príbeh hrdinu, v ktorom bojuje túžba po naplnení vznešených ideálov s pocitom povinnosti potrestať zlo, na jednej strane hlavný hrdina trpí pocitom nespravodlivosti, na druhej strane váha či je on ten pravý, ktorá môže napraviť krivdu a po trestať vraha, obsahuje úvahy o zmysle života a ľudskej existencie
 • Hamlet je učenec v období duchovnej krízy, nesúhlasí s matkiným výdajom, keď má vykonať pomstu, tak rozmýšľa či niekomu neublíži, či bude konať spravodlivo, radšej predstiera šialenstvo, v hre sa striedajú filozofické úvahy s výstižnými úsudkami každodennej životnej praxe, vznešená básnická obraznosť s prízemnými hovorovými zvratmi

Obsah:

V Dánsku zomrie šľachtený kráľ Hamlet a po zvesti o otcovej smrti sa zo štúdiu v zahraničí vracia princ Hamlet. Na hradbách hradu Elsinor sa mu zjavuje duch nebohého kráľa. Synovi vyjaví, že ho zavraždil jeho brat Claudius, ktorý sa oženil s vdovou po ňom – kráľovnou Gertrúdou a zmocnil sa trónu. Zaprisahá mladého Hamleta, aby ho pomstil. Princ začne hľadať dôkazy. Claudius spriada proti nemu intrigy, pomáha mu radca Polonius, ktorý nežičí ľúbostnému vzťahu medzi svojou dcérou Oféliou a Hamletom. Princ predstiera šialenstvo a obetuje svoju lásku. Získa dôkazy o strýkovej vine, počas vyčítavého rozhovoru s matkou omylom zabije Polonia, preto ho kráľ posiela do Anglicka, kde ho majú popraviť. Princovi sa podarí uniknúť a vracia sa vo chvíli, keď pochovávajú Oféliu, ktorá sa zo žialu pomiatla a utopila. Jej brat Laertes chce pomstiť otcovu i sestrinu smrť a prijíma kráľov návrh na súboj, v ktorom má Hamleta zraniť otráveným mečom. Kráľovná Gertrúda sa omylom napije otráveného vína, ktoré Claudius pripravil pre Hamleta. Laertes princa poraní, ale pri zámene mečov je sám smrteľne zranený. Pred smrťou však stihne prezradiť pravdu. Princ z posledných síl zabije Claudia a poprosí svojho kamaráta Horacia, aby svetu rozpovedal jeho príbeh a očistil jeho meno. Nórsky princ sa stáva novým dánskym kráľom. 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016