Próza naturizmu znaky

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 845 slov
Počet zobrazení: 9 388
Tlačení: 187
Uložení: 174

Próza naturizmu

Naturizmus

 • pôvod- natura- prirodzenosť, príroda
 • filozofia vychádza z diela J.J. Rouseauoa
 • vplyv francúzskych regionalistov
 • za nástup sa považuje rok 1937, kedy vyšli:
 • po 2.svetovej vojne zaniká
 • Znaky
 • využívanie um. postupov a prostriedkov lyriky
 • lyrizácia textu- slabá dejová línia (potlačená epickovosť)
 • lyrizácia jazyka- jazyk. prostriedky (metafory, epitetá)
 • lyrizácia postáv- doraz na psychiku, slabé sociálne väzby, zakotvenosť v priestore (príroda), striktne sa delia na kladné a záporné (záporné sú aktívnejšie)
 • autor vychádza z filozofie prírodného človeka
 • človek nie je tvor spoločenský- psychika je pudová, nevie sa pretvarovať
 • hrdina- nevieme odkiaľ prišiel, nepoznáme pôvod
 • využíva sa biologický čas- dej sa meria striedaním ročných období, dňa a noci, vekom postavy; historický čas nie je prítomný
 • posilnenie priestorovej zakotvenosti postavy:
 • svet tam hore (hory, príroda- neskazení ľudia, pokoj, láska)
 • tam dole (dedina, mesto- závisť, neprajnosť)
 • odmietanie mesta, jeho morálky
 • dej sa odohráva v horách, na samotách- uprostred prírody, ďaleko od ľudí
 • neidealizovaný hrdina- dobré aj zlé vlastnosti
 • novely, poviedky- nie je dôležitý dej, ale to, čo človek prežíva
 • vplyv ľudovej slovesnosti- rozprávky, baladickosť, schopnosti povahy, magické číslo, dobro víťazí nad zlom
 • postavy sú silne individualizované- kladné postavy (často ženské) trpia ,väčšinou umierajú; záporné sú aktívnejšie, nevieme odkiaľ sa zjavia; postavy majú bohatý citový život, mag. vlatnosti
 • JA rozprávanie
 • témy
 • láska
 • priateľstvo
 • česť

Dobroslav Chrobák: Drak sa vracia

- kompozícia – skladá sa z 12 kapitol označených číslami a epilógu

- dielo je uvedené mottom: „Hľadanie stratenej cti, lásky a dôvery ľudí tvorí vhodnú lásku pre hrdinský rozprávku.“ John Conrad, Lord Jim

- postavy – Drak (Martin Lepiš Madlušovie – Čierny Macek), Eva Hajnáková, Šimon Jarjabek (Evin manžel), dedinčania

- dej: Eva čaká na svojho manžela Šimona, ktorý si ju zobral, keď ostala slobodná so synom od Draka, spomína si na to, ako Draka ľúbila, ako ho dedinčania nemali radi, ako ušiel a nerozlúčil sa. Šimon prichádza z krčmy domov a oznamuje Eve novinu: „Drak sa vracia.“ Richtár potrebuje chlapov, ktorí by zohnali dobytok z hôr zo Západných Tatier, kde vypukol lesný požiar. Drak sa vrátil preto, lebo si chcel získať dôveru dediny a prihlási sa, že pomôže doviesť dobytok. Chlapi z dediny mu nedôverujú a pošlú s ním Šimona, aby ho strážil. Šimon sa postupne presvedčí, že Drak je iný ako si o ňom dedina myslí, no predsa mu neverí a myslí si, že chce dobytok predať Poliakom. Šimon zbehne do dediny a podpáli Drakovi chalupu. Drak dovedie dobytok do dediny, Šimon sa cíti zahanbene, prizná sa Drakovi a Drak mu odpúšťa. Spolu s Drkaom prichádza do dediny aj mladá žena Zoška.

V epilógu stará mama Eva rozpráva vnúčikovi celý príbeh a prizná sa mu, že keď videla po boku Draka inú ženu, pochopila, že Drak ju nechcel, a že mala čakať nie na Draka, ale na svojho chápavého muža Šimona. Eva a Šimon žili šťastne až kým nepomreli.

Drak – typická naturistická postava; starý hrnčiar Madluš ho našiel na ceste, vychoval ho, vyučil ho a stal sa z neho šikovný hrnčiar; Madluš s ním nechodil do dediny, ľudia sa o ňom dozvedeli až keď bo, väčší; Madluš zomrie za nevyjasnených okolností a dedina začne obviňovať Draka; nenávidia ho, správajú sa nepriateľsky, všetko zlé, čo sa stane pripisujú Drakovi; dedinčania ho aj zbijú a vtedy stretáva Evu, ktorá za ním chodí do jeho chalupy, ošetruje ho, zaľúbi sa do neho, no jedného dňa ho už v chalupe nenájde, odchádza bez rozlúčky; Eva na neho nemôže zabudnúť – akoby jej počaroval; po istej dobe sa jej narodí syn a o rok sa vydá za Šimona

- Drak je uzavretý samotár, silná individualita, hrdý, výnimočný, odvážny, priamy a preto aj osamelý; je to postava plná tajomnosti, stále sa hovorí o ňom; je to kontrastná postava (navonok drsný, vo vnútri citlivý človek, ktorý sa snaží pomáhať iným); je symbol Prometeovskej snahy pomáhať a slúžiť iným, túži sa vrátiť do dediny a opäť získať česť, lásku a dôveru dediny

Eva – typická expresionistická postava – mlčanlivá, nevie vypovedať o tom, čo ju ťaží; hoci je vydatá, stále čaká na Draka, akoby jej počaroval; je bezmocná voči vplyvu Draka, hoci jej nič nesľuboval; keď Draka uvidí s inou ženou, prežije sklamanie a prvý krát vidí svoj vzťah k Drakovi pravdivo; zahanbí sa a rozplače sa na Šimonovom ramene a počarovanie prestáva pôsobiť

Šimon Jarjabek – vzal si Evu, aj keď ju dedina vyhlásila za prespanku; ťažko nesie jej chladnosť, miluje ju, ale nevie jej to povedať, obáva sa, že ho Eva opustí; neteší ho, že si ho dedina vybrala za pomstiteľa, nemal Draka prečo nenávidieť, mal niekoľkokrát príležitosť Draka v hore zabiť, no neurobí to, lebo zistí, že Drak je citlivý a dobrý človek

- prostredie - dedina, hory (Horný Liptov), čas nie je určerný

- konflikty: Drak – dedina; Drak - Šimon

- kompozičný postup – od tajomnosti k vyjasneniu

- príroda je priamy účastník deja, keď sa má niečo stať vždy v súvislosti s Drakom; autor vsúva lyrické pasáže

- využíva zložitý kompozičný postup – príchod Draka vidíme očami Evy, dediny a Šimona

- osoba rozprávača sa mení – najprv je rozprávač v 1. osobe sg., neskôr pribral čitateľa alebo postavu a je v 1. osobe pl.

- využíva všetky básnické prostriedky, častá je zvukomaľba; veta je krátka, rytmická, jazyk ľudový

- hlavné myšlienky – oslava základných hodnôt života, lásky, cti, svedomitosti spravodlivosti v duchu etiky ľudovej rozprávky; autor poukazuje na to, aké ťažké je získať späť stratenú česť, dôveru a lásku ľudí

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2017Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017