Literárna postava

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.07.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 751 slov
Počet zobrazení: 13 361
Tlačení: 389
Uložení: 388

Literárna postava

1. Vysvetlite pojem literárna postava a uveďte základné typy postáv v literatúre.

 • Literárna postava je postava vystupujúca v literárnom diele, ktorú nachádzame v epických a dramatických dielach
 • V lyrických dielach je miesto postáv prítomný lyrický subjekt (zastupuje autora, vyjadruje svoje pocity a myšlienky a uvažuje nad svetom, prírodou)
 • V dráme a epiky rozlišujeme niekoľko typov postáv:

o fiktívna postava

 • Vymyslená postava, ktorú v diele vytvoril autor
 • Môže byť inšpirovaná reálnou postavou
 • Snaží sa svojim konaním priblížiť skutočnej postave
 • Frodo z Pána prsteňov (napísal John Ronald Reuel Tolkien)

o reálna postava

 • Postava, ktorá v skutočnosti existovala alebo existuje
 • Často sa vyskytujú v dramatických hrách alebo historických románoch
 • Kardinál Richelieu z Troch mušketierov (Alexander Duma [dymá])

o hlavná postava

 • Sústreďuje sa okolo nej celý dej
 • Autorom je najpodrobnejšie prepracovaná
 • Niekedy preberá úlohu rozprávača (ja rozprávanie = ich forma) alebo sa autor zameriava len na ňu (personálny rozprávač)
 • Paul Baümer, Na západe nič nové (Erich Maria von Remarque)

o vedľajšia postava (epizodická)

 • V diele zohráva vedľajšiu úlohu, vystupuje len v niektorých epizódach (kapitolách, častiach)
 • býva súčasťou vedľajšej dejovej línie
 • Paulovi priatelia (Katzinsky, Albert Kropp, Haie)
 • Podľa typu postavy ich členíme na:

§ Idealizovaný typ postavy

 • Autor vykreslí kladné vlastnosti postavy, zlé potlačí (ospravedlní alebo zamlčí)
 • Má lepšie vlastnosti ako reálne postavy
 • V slovenskej literatúre je typická pre romantických básnikov (Slovania v lyricko-epickej skladbe Sama Chalupku, Mor ho!)
 • Nájdeme ich aj v období naturizmu (Peter z novely Tri gaštanové kone od Margity Figuli)

§ Charakterový typ postavy

 • Autor zobrazuje skutočné vlastnosti postáv
 • Zvýrazňuje najmä jednu typickú vlastnosť postavy (chamtivosť, hrdinskosť)
 • Môže byť typickou postavou žijúcou v typickom prostredí v typickom odeve, používa typický jazyk
 • Inšpiráciou pre tento typ postavy sú skutočné osoby

§ Sociálny typ postavy

 • Postava je nositeľom vlastností typických pre určitú sociálnu skupinu, do ktorej postava patrí
 • Reprezentuje túto sociálny vrstvu
 • Aduš Domanický – zeman, Ondrej Tráva – podnikateľ, z poviedky Keď báčik z Chochoľova umrie od Martina Kukučína
 • Notár Okolický z románu Živý bič od Mila Urbana

2. Zaraďte literárne postavy z nasledujúcich ukážok č. 2, č. 3 a č. 4 k jednotlivým typom postáv a charakterizujte literárne postavy z uvedených ukážok.

Erich Maria von Remarque: Na západe nič nové

 • Hlavnou postavou je Paul Baümer
 • Mladík ako 18-ročný vstúpil do armády a bojoval v 1. vojne
 • Aj keď je fiktívnou postavou, má veľmi blízko k reálnej postave
 • autor sa inšpiroval vlastnými zážitkami z vojny
 • postavy, ktoré vykreslil v tomto diele mali základ v realite, rovnako ako aj všetky zážitky a silné pocity, motívy priateľstva, romantických túžob, ale aj demagógie a dezilúzie (znaky expresionizmu)
 • kedysi bol Paul tvorovým a citlivým, trpezlivým mužom, ale vojna ho zmenila
 • počas vojny si už nedokázal nájsť cestu späť k svojej rodine ani k písaniu básní
 • jediní s kým si rozumie sú jeho priatelia na fronte, ktorí ale jeden po druhom padajú v boji
 • Už nerozumie ľuďom v rodnom mestečku
 • je spravodlivý a veľa premýšľa, je dobrý priateľ, vždy sa postaví za svojich
 • vojna ho donútila niektoré veci, ktoré mu kedysi prišli neľudské ignorovať

Jozef Gregor-Tajovský: Mamka pôstková

 • Mamka pôstková je typických príkladom drobnej dedinskej ženy, ktorá zastupuje chudobný ľud, ale autor vykresľuje aj jej vlastnosť vždy všetko vrátiť
 • Patrí k sociálnemu typu postavy, je fiktívna (obrazom biedy a ťažkého života ženy v medzivojnovom období)
 • je veľmi hrdá (dbá o svoju česť), ale aj skromná a veľmi drobná
 • aj keď má 65 rokov, vzrastom sa podobá na malé dievčatko
 • Jej muž bol strašne lenivý, vždy pil a fajčil o deti sa nestaral
 • mamka pôstková sa snažila uživiť deti aj vnúčatá
 • aj napriek nešťastiam v živote (manžel, pri práci si zlomila ruku) nakoniec svoj dlh, ktorý mala od začiatku deja v banke spláca
 • Peniaze, čo zarobí si chce odložiť na pohreb (veľmi svedomitá)

Jean Baptiste Poquelin Moliére: Lakomec

 • Harpagon je typickým príkladom charakterovej postavy
 • autor vykresľuje jeho negatívnu vlastnosť (chamtivosť), pri každej príležitosti sa prejaví
 • Harpagon je fiktívna postava, ktorá stelesňuje lásku k peniazom, ktoré by sa nemali ceniť nad dobré medziľudské vzťahy (v závere vyplýva, že sú kľúčom k šťastnému životu, ale Harpagon sa nepoučí, dostane naspäť svoju ukradnutú truhlicu)
 • Peniaze, truhlicu si cení viac ako lepšiu budúcnosť svojich detí
 • zaujíma ho len hmotný majetok, všetky iné ľudské hodnoty sú nepodstatné alebo ustupujú do pozadia
 • na svadbe svojich detí sa snažil ušetriť, Elizu oženiť s Anzelmom (nechce peniaze) a sám sa chce vydať za Mariannu, pretože je skromná a nebude chcieť nijaké peniaze

Samo Chalupka: Mor ho!

 • V lyricko-epickej skladbe vystupuje kolektívny hrdina, skupina slovanských poslov
 • vzhľadom aj povahou sú idealizovaní (všetci modrookí, mladí, silní a jeden druhému podobní)
 • nemajú nijaké zlé vlastnosti, vrátajú cára darmi, neskôr bojujú za spravodlivosť, bránia svoje domovy aj za cenu vlastného života (ideálne postavy)
 • nositeľom záporných vlastností je cár a vykonávateľom jeho rozsudkov rímski vojaci
 • ten sa nehanbí podrobiť si Slovanov, aj keď ho vítajú ako priateľa
 • aj keď všetkých Slovanov nakoniec porazí, mravne nad nimi prehral (v boji stratil omnoho viac vojakov ako bolo Slovanov)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované témy zo slovenského jazyka literatúry 2019Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.044