Slovenská medzivojnová próza (maturitná téma)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča ursula (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 04.03.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 119 slov
Počet zobrazení: 371
Tlačení: 20
Uložení: 19

SLOVENSKÁ MEDZIVOJNOVÁ PRÓZA

 • pestrá
 • delenie z 2 hľadísk :
  • generačný pohľad – staršia (3. vlna realizmu), stredná, mladá (najviac experimentuje, európsky zameraná)
  • literárne smery :
   • realizmus – 3 línie :
    • nadviazanie na realistické tradície
    • sociálno-psychologický realizmus
    • vznik socialistického realizmu (proletárska literatúra)
   • lyrizačné tendencie (lyrizovaná próza) – stupne :
    • ornamentálna próza
    • lyricky tvarovaná próza
    • próza naturizmu
   • do staršej generácie patria (3. vlna realizmu) : Božena Slančíková, Martin Kukučín, Tajovský + Ladislav Nádaší Jégé (nadväzuje na 3. vlnu realizmu)
   • stredná generácia : Milo Urban, Jozef Cíger Hronský, Martin Rázus
   • mladá generácia : predstavitelia ornamentálnej prózy – Ivan Horváth, G. Vámoš
   • zakotvenosť v dedinskom prostredí – v minulosti, teraz sa autori snažia ísť viac do prežívania človeka, individuálnej podstate
   • výrazne sa súčasne rozvíja expresionizmus
   • je inšpirovaná svetovou literatúrou (exotika, prímorské prostredie, už nie je dominantné vidiecke prostredie, + mestské prostredie)

LADISLAV NÁDAŠI JÉGÉ

 • prvý pseudonym : Janko Grob → z toho vzniklo Jégé
 • bol osobným lekárom Pavla Orzsága Hviezdoslava (aj ho doopatroval)
 • východiskom, základnou inšpiráciou bol Emile Zola – naturalizmus
 • tvrdí, že človek sa v podstate (povaha, charakter) nemení počas dejín – historický pesimizmus (taký istý názor mal do istej miery aj Emile Zola)
 • píše už aj rozsiahlejšie romány – s historickou témou
 • bol lekárom, žil na Morave
 • historický pesimizmus
 • najznámejšie dielo : Adam Šangala (bolo aj sfilmované)
  • v čase reformácie a protireformácie v Uhorsku – 17. storočie, chaotické obdobie, nepokojné, silné náboženské nepokoje (kresťania a evanjelici)
  • literárne je to obdobie baroku
  • Adam sa vydáva na cestu, predtým je poprava Adamovho otca, pretože ukradol zemepánovi sliepku (grófovi Markočovi), Adam sa dostáva do pozície štvanca, pretože na začiatku cesty sa zaplietol do bitky so zemanom, nechal sa zverbovať
  • dostal sa na dvor Praskovského (nenávidel Markoča), zaplietol sa s Praskovského dcérou,
  • dej je rámcovaný smrťou (na začiatku poprava otca, na konci jeho poprava)

SOCIÁLNO-PSYCHOLOGICKÝ REALIZMUS

 • línia realizmu
 • v kontexte zakotvenosti v dedinskom prostredí
 • prijíma aj prvky zo svetového realizmu
 • motívy : trestu, utrpenia, zločinu, psychickej bolesti, vnútro psychiky
 • rozvíja sa expresionizmus – znaky v slovenskej literatúre :
  • zdôrazňovanie subjektívnych pocitov – priamy rozprávač (ja rozprávač), často autobiografické prvky, výber expresívnych jazykových prostriedkov
  • romantický rozpor – naturalizmus
  • kontrast – výrazný (postavy sú v prostredí, je nemožné aby sa z neho vymanili), kompozičné prostriedky, aj v jazyku – básnický vs. pejoratíva (tvrdé, hanlivé slová)

JOZEF CÍGER HRONSKÝ

 • autobiografický princíp
 • zúčastnil sa 1. svetovej vojny – Taliansky front
 • angažoval sa aj politicky – správca a tajomník Matice slovenskej
 • nebol zástancom nacizmu, ale bol po 2. svetovej vojne prenasledovaný – emigroval – Rakúsko, Švajčiarsko, USA, Argentína – založil tam pobočku Matice slovenskej (dodnes funguje)
 • jeho pozostatky boli po páde komunistického režimu (89) prevezené do Národného cintorína v Martine
 • silný expresionista
 • píše aj pre deti – Smelý zajko v Afrike, Dubkáčik a Budkáčik, povesti – Sokoliar Tomáš
 • kľúčové dielo – sociálno-psychologický román JOZEF MAK
  • nomen omen (meno predznamenáva charakter postavy)
  • človek milión, tuctový človek
  • mal ťažký osud, ale nebúril sa, nebránil sa voči tomu
  • obsah :
   • Jozef Mak sa narodil ako nemanželské dieťa – pankhart (vdova po starom Jozefovi Makovi mala pomer s iným)
   • mal staršieho brata Jána Maka – nemal Jozefa rád, nenávidel ho
   • Jozef si postupne začal uvedomovať svoje postavenie, nebránil sa voči svojmu osudu
   • zaľúbil sa do Maruše – v dedine najväčšia krásavica, ale bol do nej zaľúbený aj Jano = konkurencia
   • Jozef nedokázal dať najavo svoje city, následne odišiel na nejakú dobu do hôr, nechcel byť na očiach rodine
   • prichádza 1. svetová vojna – musí narukovať, jeho brata neodvedú
   • Jozefovi sa pred vojnou celkom darilo, keď sa vrátil zistil, že Jano si zobral Marušu a nasťahovali sa do domu, ktorý si ešte pred vojnou začal on stavať, takže nemal kam ísť a tak sa k nim nasťahoval
   • Jano sa správal zle k Maruši (veľa pil, bil ju), nakoniec kvôli tomu začala piť aj Maruša
   • Maruša zomrie – utopí sa vo vriacej vode, aj Jano zomrie
   • o ich deti sa stará Jozef – oženil sa medzi tým s Julou (veľmi škaredá, škaredá, kalika, nikto ju nechcel, Jozef ju neľúbil, Jula ho veľmi ľúbila)
   • narodia sa im 2 deti, ale Jula ochorie a zomrie, až potom si uvedomí ako ju mal rád
   • „Trp Jozef Mak. Človek-milión si, nuž vydržíš všetko, keďže nie je pravda, že najtvrdší je kameň, najmocnejšia je oceľ, ale pravda je, že najviac vydrží na svete obyčajný Jozef Mak.“

MILO URBAN

 • využíva expresionizmus
 • poznačený ruskou literatúrou – psychologická próza – Dostojevskij – Zločin a trest
 • zakotvenosť v dedinskom prostredí
 • narodil sa v rodine hájnika – Rabčice na Orave (hájovňa – inšpirácia k Hájnikovej žene – Hviezdoslav)
 • novela Za vyšným mlynom
  • psychologická novela
  • princíp zločinu a trestu
  • zobrazuje príbeh Ondra Zimoňa – vracia sa po nejakom čase naspäť do svojej dediny, dopustí sa vraždy v afekte, zabije bývalého milenca svojej ženy
  • následne nie je schopný existencie
  • pije až sa upije k smrti
  • Krútňava – dielo Eugena Suchoňa – Slovenská národná opera – na motívy tohto príbehu
 • vrcholné dielo : Živý bič
  • sociálno-psychologický román
  • kľúčový v slovenskej medzivojnovej literatúre
  • v čase prvej svetovej vojny – vplyv na život obyčajných dedinčanov ľ
  • skladá sa z 2 častí :
   • stratené ruky – prišiel o ruku, bezmocnosť, chýbajú pracovné ruky – mužov – v dedine
   • Adam Hlavaj
  • unanimistický román (jedna duša) – kolektív (dedina) sa v istom okamihu správa ako jedna duša = koná, myslí, rozhoduje spoločne
  • vystupuje kolektívny hrdina – hlavným hrdinom je kolektív celej dediny
  • dej sa odohráva v dedine Ráztoky („akoby stála pán Bohu za chrbtom“) – dlho sa jej nedotýkala vojna, ale postupne si dedinčania vojnu uvedomujú – prichádzajú o dobytok, úrodu, povolávajú chlapov na vojnu + z kostola im zobrali zvony (ohraničujú život v dedine, dôležitý symbol)
  • 1 . časť – Stratené ruky
   • v centre pozornosti je Ilčíčka a jej syn Štefan
   • Ilčíčka – rázna žena, sama sa starala o všetko, vdova, bola až zatvrdnutá z práce, mala blízky vzťah k svojmu synovi, odviedli ho na vojnu – chcel utiecť, ale ona mu to zakázala, Štefan nakoniec odišiel na vojnu, kde bol buzerovaný, šikanovaný, nakoniec bol popravený, lebo sa zastal vojaka a v zúrivosti napadol generála
   • rodina Hlavajovcov – Adam a Eva + syn Adam, jednoduchí, pracovití, skromní, ľudia, Adama (manžela) odviedli na vojnu, Eva zostal na všetko sama, nezvládala to, požiadal o pomoc notára Okolického – muž v stredných rokoch, zabezpečený, zneužil situáciu, sľúbil jej, že môže „vyreklamovať“ jej muža z vojny, ale musela mu byť povoľná, Eva na podmienku pristúpila
   • otehotnela (v dedine ju odsudzovali za to, pľuli na ňu, keď išla okolo), + aj tak musela pracovať, notár Okolický jej manžela z vojny nevrátil
   • narodí sa jej dieťa, pomáha jej Ilčíčka
   • nakoniec sa Eva utopila – bola pod psychickým tlakom, zošmykla sa z lavičky nad potokom
  • časť – Adam Hlavaj
   •  prejavuje sa unanimizmus – Adam sa dostáva do dediny a vyvoláva vzburu (najprv sa však skrýva a zisťuje že jeho žena a bola tehotná a zomrela – zistil, že otcom dieťaťa je Okolický)
   • nakoniec dedinčania podpálil krčmu, rabovali, zabili Okolického (hádzali po ňom kamene)

SOCIALISTICKÝ REALIZMUS

 • prináša človeka proletára = robotníka ( pracuje vo fabrike), nové myšlienky
 • hlavne sociálne témy
 • autori : PETER JILEMNICKÝ (román Pole neorané), FRAŇO KRÁĽ (Jano a Čenkovej deti)
 • reakcia na socialistický realizmus, ktorý vznikol v Rusku (zakladateľ Maxim Gorkij – Matka)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vypracované témy a otázky zo slovenského jazyka a literatúry 2018Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017