Ideál človeka v starovekej antickej literatúre

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: miruska (15)
Typ práce: Maturita
Dátum: 04.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 804 slov
Počet zobrazení: 120
Tlačení: 11
Uložení: 7

1a. Ideál človeka v starovekej antickej literatúre

(Sofokles, Homér, Ezop)

Staroveká literatúra - 3. tisícročie pred n. l. - 5. storočie n. l. (zánik západ. ríše).

 1. Orientálna
 2. Antická (700 p. n. l. – 5. stor. )

a) Grécka literatúra

 • Bájky - krátke epické útvary, v ktorých vystupujú rastliny alebo zvieratá konajúce ako ľudia, na konci nájdeme mravné ponaučenie.
  • Ezop - autor bájok, v ktorých vystupujú zvieratá a kvety, správajúce sa ako ľudia. Na konci vždy nájdeme mravné ponaučenie. (Jeleň pri jazierku - to je má pre nás najväčšiu cenu si zvyčajne neceníme).
 • Eposy - rozsiahle epická veršovaná báseň (forma), ktorá má výpravný charakter /zachytáva udalosť/, postavy bývajú nositeľmi deja)
  • Homér - slepý, pokrytecký básnik.
   • epos Ilias - Epos zachytávajúci grécko-trójsku vojnu, ku ktorej došlo preto, lebo Syn trójskeho kráľa, Paris uniesol manželku gréckeho kráľa, Helenu. Na oboch stranách bojovalo veľké množstvo udatných bojovníkov, do deja zasahovali ich bohovia, ktorí mali medzi smrteľníkmi chránencov, ale aj tých ktorým škodili (bohovia Zeus, Afrodita, Poseidonom - boh mora). Grécky hrdina Achilles odmietne bojovať, ale po smrti svojho priateľa vstúpi do boja a zomiera aj on. Napokon dochádza k dobytiu Tróje (Trója ľahla popolom) vďaka ľsti, trojskému koňovi, ktorého vymyslel Odyseus, začo potom musel znášať hnev Bohov.
   • epos Odysea - tu sa opisuje dobrodružné putovanie Odysea, gréckeho hrdinu, ktorý po skončení trójskej vojny blúdil svetom. Bol bohmi odsúdený na 10-ročné blúdenie svetom. Počas tohto blúdenia zažíva rôzne príhody a dobrodružstva (kyklopy, sirény). Po 10 rokoch sa napokon dostal k brehom svojho rodného ostrova Itaka, kde ho už čakala jeho žena Penelopa (symbol vernosti).
  • Lyrika
   • Anakreón - veľký oslavovateľ života, ospieval krásu, lásku, mladosť, ženy a víno. (Z našich spisovateľov je známy anakreónskymi básňami Ján Smrek)
   • Sapfó - jediná ženská predstaviteľka starovekej literatúry. Jej básne oslavujú lásku, priateľstvo. svojom rodnom ostrove Lesbos združila mladé dievčatá, kde zasvätili službu bohom a venovali sa tu telesným a duševným radovánkam.
    • Óda na Afroditu - modlitba k Afrodite
   • Divadelné hry - boli v Starovekom Grécku zmesou hudby, spevu a tanca. Iba dialogické časti sa recitovali. Herci mali často na tvárach masky, čo súviselo so starými obradmi a dodávalo predstaveniu magický charakter. Úlohu rozprávača v divadelných hrách mal často chór (zbor). Komédia boli kritické a kritizovali najmä spoločnosť a medziľudské vzťahy.
  • Aristofanes - komédie Oblaky, Jazdci, Lysistrata
  • Euripides - písal tragédie
  • Aischylos - písal tragédie
   • Pripútaný Prometeus - napriek zákazu boha Dia priniesol ľuďom oheň a tým sa dostal do nemilosti boha Dia. Za trest ho pripútali ku skale, kde mu vtáky vyďobali vnútornosti = mučenícka smrť.
  • Sofokles - autor píšuci tragédie
   • Kráľ Oidipus
  • najznámejšia veršovaná tragédia Antigona

Kompozícia - prológ, 5 dejstiev a epilóg

Hlavné postavy - kráľ Kreón, kráľovná Euridika, kráľovský syn Haimon, Oidipove deti: Antigona, Ismena, Eteokles, Polyneikes; a veštec Teiresias

Dej sa odohráva v Tébach, ktoré sú práve vo vojnovom stave. Dvaja kráľovský synovia Eteokles a Polyneikes sú taktiež vo vojne, obaja v boji padnú. Kráľ Kreón dá pochovať Eteokla so všetkými poctami ako obrancu vlasti, ale Polyneika necháva napospas divej zvery ako nepriateľa vlasti. Zakáže ho pochovať pod hrozbou trestu smrti. Antigona však jeho príkaz poruší a preto ju stihne krutý trest.

Prológ - Antigona sa zhovára s Ismenou a oznamuje jej, že nebude rešpektovať kráľovský rozkaz a pochová pohodeného Polyneika.

 1. dejstvo - Vystupuje kráľ Kreón, vyslovuje svoje rozhodnutie nepochovať Polyneika.
 2. dejstvo - Antigona obhajuje pred Kréontom svoj čin. „Bol to zákaz, ktorý nepochádzal ani od Dia, ani od Diké, spoločníka bohov v podsvetí nám neprikázala nič podobné. Nuž usudzovala som, že tvoja vôľa, vôľa smrteľníka, nemá takú silu, aby rušila nepísané a neochvejné zákony božie.“
 3. dejstvo - Kráľovský syn Haimon, kt. je snúbencom Antigony, vystupuje na jej obranu.
 4. dejstvo - Antigonu odvádzajú za mesto do kamennej hrobky, kde má zomrieť.
 5. dejstvo - Vystupuje veštec Teiresias, hovorí Kreóntovi o hneve bohov, ktorých si kráľ môže nakloniť na svoju stranu 2 činmi: (Kreón ich nesplnil)
  • čin - oslobodí Antigonu
  • čin - pochová pohodeného Polyneika

Epilóg - Antigona sa v hrobke obesí na svojom závoji, Haimon a jeho matka Euridika tiež spáchajú samovraždu. Kráľ Kreón zostáva sám s výčitkami svedomia a pomätie sa.

b) Rímska literatúra

- bola ovplyvnená gréckou literatúrou, rozvíjala sa najmä poézia, aj keď svoje zastúpenie mala dráma aj epika

 • dráma
  • Plautus - písal najmä komédie, v ktorých čerpal námety z každodenného života. Jeho hry sa odohrávali v gréckom prostredí, najčastejšie v Aténach.
 • epika - reprezentovaná hlavne rečníckymi a filozofickými školami
 • Cicero - najväčší rečník preslávil sa najmä svojimi politickými a súdnymi rečami
 • lyrika
 • Vergílius - roľnícke spevy Georgica a pastierske spevy Bucolica. Epos Aeneas (Eneas) - o praotcovi rímskeho národa a o zjednocovaní rímskej ríše. Hrdinom eposu je trójsky hrdina, neskorší zakladateľ veľkej Rímskej ríše.
 • Horácius - písal Ódy (oslavné básne, ktoré majú poučný charakter) poúča najmä mladých ľudí a ponúka im rady ako sa majú správať, aby boli prospešní sebe aj iným
 • Ovídius - venuje sa hlavne ľúbostnej tematike
  • Umenie milovať - návod ako si nájsť lásku a ako si ju udržať.
  • Metamorfózy (premeny) - básnicky spracované grécke a rímske mýty o premenách ľudí a bohov
   • Orfeus a Euridika - premena o láske Orfea k svojej manželke, ktorá sa ocitla v podsvetí po uhryznutí zmijou. Túžba Orfea bolo ju dostať medzi živých, čo sa mu však nepodarilo, pretože nesplnil Boží príkaz - obzrel sa a svoju manželku druhý-krát natrvalo stratil.
   • Daidalos a Ikaros – premena ľudí na vtákov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#anticke idealy

Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.037