Túžba po naplnení citového života hrdinu v preromantizme

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: miruska (15)
Typ práce: Maturita
Dátum: 07.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 199 slov
Počet zobrazení: 136
Tlačení: 11
Uložení: 4

7a. Túžba po naplnení citového života hrdinu v preromantizme, vízia čarokrásnej budúcnosti v dotyku romantického hrdinu s realitou v dielach svetového romantizmu

(V. Hugo, J. W. Goethe, A. S. Puškin)

Preromantizmus(koniec 18. - polovica 19. storočia)

Bolo to obdobie medzi klasicizmom romantizmom. Zdôrazňuje city, sny, túžby a nálady. Na vyjadrenie citov a nálad najčastejšie slúžili listy.

Príčiny vzniku:

  • Veľká francúzska revolúcia v roku 1789
  • Európske buržoázne revolúcie (1848 – 1849)
  • rozpad feudalizmu a nástup kapitalizmu

Heslo: Sloboda! - Rovnosť! - Bratstvo!

Romantizmus sa spája aj s novým filozofickým smerom - iracionalizmom.

Iracionalizmus - ten zdôrazňuje citovosť, fantáziu, vzťah k prírode a ľudovej slovesnosti.

Okrem iracionalizmu sa rozvíja aj sentimentalizmus - filozofický i literárny smer opierajúci sa o city a zážitky. Jeho zakladateľom je Samuel Richardson, ktorý v duchu sentimentalizmu napísal svoj román vo forme listov Pamela.

Romantizmus(koniec 18. - polovica 19. storočia)

Zachytáva konflikt medzi túžbami alebo predstavami a skutočnosťou a konflikt medzi ilúziou a dezilúziou. Hlavnými hrdinami diel boli najmä zbojníci, pútnici, trpiace postavy. V dielach sa objavuje sa ľudová slovesnosť a historizmy. Z literárnych žánrom prevláda próza (balady, poviedky) a poézia (fantázia).

Francúzska romantická literatúra

Victor Hugo

Zakladateľ francúzskeho romantizmu, prozaik, básnik, dramatik, politik, esejista, kritizoval politiku Napoleona

  • historický román Chrám Matky Božej v Paríži

Miesto deja: Paríž, chrám v Notre Dame, 15. storočie (vláda Ľudovíta XI.)

Hlavné postavy:

Quasimodo - navonok škaredý, vnútri úprimný, sirota, v detstve sa ho ujal kňaz Frollo, narodil sa so znetvorenou chrbticou, neskôr ohluchol, navonok odpudivý, ale vnútri vďačný za každú láskavosť (estetika ošklivosti), Frollovi bol oddaný až do momentu, kým nezistil, že práve on poslal Esmeraldu na smrť, jeho smrť bola naznačená nepriamo - nálezom pokrútenej kostry pri pozostatkoch Esmeraldy

Frollo - kňaz, alchymista, vynájdenie kníhtlače považuje za skazu modernej doby, je presvedčený, že najlepšími knihami sú podľa neho staroveké stavby, je zápornou postavou, Esmeraldu ľúbi chorou žiarlivou láskou, vrahk, nesie prvky démonickosti, negatívne vlastnosti sú hyperbolizované

Esmeralda - navonok pekná, vo vnútri citlivá a mravná, dievča, ktoré v detstve uniesli cigáni, zaľúbi sa do povrchného Phoeba (féba), nespozná, že ju chce len využiť, myslí si, že Phoebus zomrel rukou Frolla a odovzdane ide na smrť, k postave Esmeraldy sa viažu všetky podstatné konflikty

Phoebus - kapitán lukostrelcov

Hlavná myšlienka: túžba po slobode, láske, ľudskosti, nenávisť voči bezpráviu a krutosti

Kompozícia: Román je výrazne členený na 2 časti, Je použitý chronologický kompozičný postup - hlavná dejová línia, ktorú tvorí príbeh 4 postáv. Aj retrospektívny kompozičný postup - odbočenia od deja, kde sa dozvedáme o minulom živote postáv. Autor nám približuje pomery v stredoveku. Sú tu podrobné opisy prostredia, napríklad parížska architektúra.

Konflikt: sen - skutočnosť

Dej: V úvode románu rozprávač (pravdepodobne sám autor) v 3.os. spomína ako pred niekoľkými rokmi v chráme Matky Božej objavil na stene rukou vyryté grécke slovo ananké = osud. Na základe toho napísal román. Neskôr sa dozvedáme, že slovo napísal kňaz Frollo. Quasimodo sa stáva kráľom bláznov, oblečú ho do posmešného odevu a usporadúvajú sprievod. Pozornosť púta aj krásna cigánka Esmeralda, ktorá tancuje. Jej pôvab vzbudil vášeň kňaza Frolla. Chcel ju získať, preto požiadal Quasimoda aby ju uniesol. Esmeraldu zachráni kapitán lukostrelcov Phoebus, ktorému sa tiež páči. Esmeraldu pustí a ona sa do neho zaľúbi. Quasimoda za jej únos zatknú, mučia a dajú ho na pranier. Esmeralda sa zľutuje a podá mu vodu. Quasimodo sa do nej zamiluje. Frollo žiarli na Phoeba. Ten keď sa stretne s Esmeraldou, Frollo naňho zaútočí a prebodne ho dýkou. Frollo obviní Esmeraldu z vraždy Phoeba a z bosoráctva. Esmeraldu zavrú a spod šibenice ju zachráni Quasimodo, ktorý ju ukryje v chrámovej zvonici. Z nej sa ju rozhodli vyslobodiť tuláci, s ktorými žila. Nastal zmätok, v ktorom sa jej zmocnil Frollo, ale keďže sa mu nechcela oddať, dal ju uväzniť. Zavrie ju k pustovníčke Gudule, ktorá v nej vďaka talizmanu spoznáva svoju dcéru. Chce ju chrániť o od vysilenia zomiera. Esmeraldu obesia a Frollo s Quasimodom sa na popravu pozerajú z veže. Nešťastný Quasimodo zhodí Frolla z veže, potom zmizne. O dva roky nájdu v hrobke kostru ženy, ktorú pevne objíma kostra muža s pokrivenou chrbticou.

Znaky romantizmu:

- vyhrotené vášne, city

- nešťastná láska

- túžba po nedosiahnuteľnom

- historické prostredie

- démonickosť postavy - hyperbolizácia

- rôznorodosť prostredia (chrám, obydlia spodiny)

- romantická atmosféra - únos, pokus o vraždu

  • román Bedári

Hlavný hrdina Jean Valjcan bol kvôli krádeži bochníka chleba odsúdený na galeje. Keď sa mu po 20. rokoch podarilo ujsť, ukradne biskupovi strieborné svietniky. Chytia ho, ale biskup vyhlási, že mu ich daroval. Táto láskavosť dojala trestanca natoľko, že začal nový život, snažil sa naprávať krivdy a pomáhať chudobným. Jeho život bol po celý čas plný napätia a dobrodružstiev.

Victor Hugo: „Len cez mravné obrodenie človeka možno odstrániť zlo a nespravodlivosť.“ 

Nemecká romantická literatúra

Johann Wolfgang Goethe

Básnik, prozaik, dramatik i vedec, filozof a politik.

  • sentimentálny román Utrpenie mladého Werthera

Písaný vo forme listov, autor sa inšpiroval svojou tragickou láskou k Charlotte Buffovej.

Werther - typický romantický hrdina, ktorý sa zaľúbi do manželky svojho priateľa a keďže sa dostáva do rozporu medzi realitou a túžbou, končí svoj život tragicky

  • 2-dejstvová tragédia Faust

Autor čerpá námet zo stredovekej talianskej povesti.

Faust - učenec, ktorý v túžbe po poznaní zapredá svoju dušu diablovi Mefistofelovi, prežije lásku, veľa sa dozvie, spozná i čiernu mágiu, ale ako starý zisťuje, že človek je užitočný len vtedy, keď vykoná niečo pre ľudí, spoločnosť. Ako 100-ročný prichádza na to, že: „Zaslúži len ten slobodu si, s žitím kto denne o ňu bojuje.“ (ľudia by mali byť aktívny a žiť naplno, je symbolom aktivity a tvorivej práce. Krátko pred smrťou sa mu podarí vysušiť močiar a zmeniť ho na úrodnú pôdu.

Ruská romantická literatúra

Alexander Sergejevič Puškin

Pochádzal zo starého šlachtického rocu, mal černošských predkov, sympatizoval s odporcami cárizmu a preto bol vyhostený z Petrohradu, žil vo vyhnanstve. Zomrel pri zranení v súboji, keď bránil česť manželky. Básnik, prozaik a dramatik.

  • veršovaný román Eugen Onegin

Predstavuje typ zbytočného človeka rozčarovaného životažijúceho v Petrohrade medzi petrohradskou vyššou spoločnosťou. Mladý Onegin znechutený prázdnym životom v petrohradskej spoločnosti. Odchádza na vidiek, kde sa beznádejne nudí, odmieta lásku Tatiany a vznáša nepokoj do jej života. Bezcieľne sa potuluje po Rusku, opäť sa stretáva s Tatianou, vyznáva jej lásku, tá je však už manželkou iného, preto ho musí odmietnuť, i keď ho stále ľúbi. Eugen Onegin je svojou osamelosťou, skepsou (nedôvera, pochybovačnosť) a apatiou (nič ho nebaví) typickým romantickým hrdinom. Toto dielo zhudobnil: P. J. Čajkovský.

  • novela Kapitánova dcéra

Rozprávač - 1.os.

Román vychádza z historických udalostí 2 polovice 18. storočia, keď sa v Rusku odohralo sedliacke povstanie namierené proti vláde Kataríny II. pod vedením Pugačova. Bol to Dánsky kozák, ktorý stál na čele sedliakov a kozákov. Sám sa vyhlásil za cára Petra III., po zrade bol chytený a odsúdený na smrť pri meste Orenburg. V diele vystupuje i samotná cárovná Katarína II. Román je komponovaný ako spomienky Petra Andrejeviča Griňova, ktoré jeho príbuzní poslali na uverejnenie vydavateľovi. Od rozprávača sa čitateľ dozvedá o historických udalostiach, prostredí a o živote v danej dobe. Príbeh Grigoňova a Pugačova dopovie vydavateľ v 3.os. V diele sa nachádzajú aj ľudové piesne a lyrická báseň. Zvláštnym prvkom je uplatnenie humoru v historickej téme. Postavy cárovnej a Pugačova sú idealizované, ich správanie je netradičné (dobrosrdečnosť, odpúšťanie, omilostenie, vďačnosť).

Dej: Dôstojník Grigoňov prichádza so svojím sluhom Saveľjičom do odľahlej jednotky Belogorskej pevnosti. Na ceste k pluku sa stretnú s neznámym mužom, ktorý ich v búrke zavedie do hostinca a zachráni im život, za odmenu mu dá Grigoňov svoj zajačí kožuch. Jeho veľkorysosť sa ukáže ako veľmi dobrá vlastnosť, i keď Saveľjič pre ňu nemá pochopenie. Petrovi totiž pomôže zachrániť nielen jeho vlastný život ale aj život jeho vyvolenej - dcéry kapitána vojenskej pevnosti Marie Ivanovnej Mironovej (Máši). Neskôr sa totiž ukázalo, že záchrancom bol vodca sedliackej vzbury Jemeľjan Pugačov.

Znaky romantizmu:

- láska s prekážkami

- idealizácia postáv

- kontrast postáv

- náhoda

- prvky ľudovej slovesnosti

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Čarovný lukostrelec #román vo forme listov

Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúry

Diskusia: Túžba po naplnení citového života hrdinu v preromantizme

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024