Tematika lásky a jej umelecké spracovanie v rôznych etapách vývinu slovenskej literatúry

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec sp-prace (11)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 897 slov
Počet zobrazení: 7 198
Tlačení: 333
Uložení: 315
Tematika lásky a jej umelecké spracovanie v rôznych etapách vývinu slovenskej literatúry 
 
Táto téma je stará takmer ako ľudstvo samo. Nachádzame ju v každom literárnom období od staroveku až po súčasnosť.
Obraz ženy a lásky vidíme aj v slovenskej renesančnej literatúre. Štefan Komodický napísal ľúbostnú pieseň Píseň o dvúch uhorských pánech a tureckého sultána dcére, ktorá hovorí o dvoch uhorských šľachticoch, ktorým pomôže z tureckého zajatia sultánova dcéra a oni sa potom uchádzajú o jej ruku.

V  slovenskej barokovej literatúre nachádzame tiež ľúbostnú poéziu. Štefan František Selecký napísal dielo Obraz panej krásnej perom maľovaný.
V slovenskom klasicizme sa objavuje motív ženy a lásky v lyricko-epickej skladbe Jána Kollára - Slávy dcéra. Podnetom pre jej napísanie bola láska J.K. k Friderike Schmidtovej. Autor tu nastoľuje konflikt lásky k žene a k vlasti a rieši ho rozpolením srdca (ľúbostný cit spája s vlasteneckým). Táto skladba je napísaná po česky, prozodickým časomerným systémom (náročný slovosled, striedanie dlhých a krátkych slabík). Doplniť rozbor diela z poznámok – 1. ročník.

 Predstaviteľmi slovenského romantizmu boli štúrovci. Ľudovít Štúr vyjadril svoj pohľad na ženu, lásku a priateľstvo v básni Rozžehnání. Je to báseň o rozchode s Máriou Pospíšilovou, kde jej vysvetľuje, že ona by z neho nič nemala. Obetoval svoje osobné šťastie kvôli národu. Najlyrickejším a najobľúbenejším zo štúrovcov však bol Andrej Sládkovič. Vrcholom slovenskej ľúbostnej  lyriky je jeho dielo Marína. Prvá časť má osobný charakter a autor v nej podáva svoj ideál krásy (Marínu). Svoj ľúbostný cit postupne rozširuje na lásku k vlasti. Doplniť rozbor diela z poznámok – 1. ročník.

V oboch častiach autor uvažuje o láske, kráse, mladosti a o živote a jeho zmysle. Najčinorodejším spomedzi štúrovcov bol Ján Kalinčiak. Najvýznamnejšia je jeho historická povesť Púť lásky, v ktorej sa preniesol do obdobia tureckých vpádov na Slovensko. Hlavný dejový konflikt sa odohráva na vzťahu Janka Černoka (pán zámku Branč) a Agu Osmana (ktorý dobyl Červený Kameň) k Žofii Hanušovej (dcéra chudobného zemana). Janko Černok stretne Agu Osmana, ktorý unáša Žofiu na Červený Kameň, porazí ho a vezme mu ju. Aga mu to však odplatí a na svadbe Janka a Žofky ho prepadne a odvlečie do tureckého zajatia. Žofia putuje za ním  až do Turecka. Aga Osman  sa vzdá svojej lásky a zaľúbencov prepustí zo zajatia. Pri návrate domov Janka zabijú Slováci (mal oblečené turecké šaty). O pár týždňov na to zomiera aj Žofia (spoločný hrob). Aga Osman zostáva so svojou láskou v srdci sám. Ján Kalinčiak má v tejto povesti objektívny vzťah k obom mládencom a v závere vyjadruje svoju ľútosť nad Agom Osmanom.
Realistickí autori sa snažia podať pravdivý obraz človeka z akejkoľvek spoločenskej vrstvy. Aj v slovenskom realizme nachádzame tému ženy a lásky. Pavol Országh-Hviezdoslav - Hájnikova žena. Autor tu zobrazuje jedinečné a neopakovateľné osudy postáv a do slovenskej literatúry prináša nový spoločenský problém (konflikt medzi zemianstvom a sedliactvom). Tragický konflikt je založený na pokusoch Artuša Villániho zviesť Hanku Čajkovú, ženu hájnika Miška. Táto nakoniec Artuša v sebaobrane zabije a zošalie. Miško zoberie vinu na seba, ale po Hankinej výpovedi ho súd oslobodí. Hankino pomätenie pominie, keď sa jej narodí dieťa.

Jozef Gregor Tajovský - Ženský zákon (veselohra). Autor tu opisuje ľúbostný vzťah Miška Maleckého a Aničky Javorovej, ktorý sa dostáva do problémov zásluhou dedinskej klebetnice Dory, ktorá rozvadí ich matky. Záver hry je harmonický, keď rozhašterené ženy musia ustúpiť Miškovmu otcovi, Ondrovi Maleckému, ktorý láske mladých praje (optimistický pohľad – láska je vystavená určitým problémom, ktoré však dokáže zdolať). V sociálno-kritickej dráme Statky- zmätky sa dej odohráva okolo rodín Palčíkovcov a Ľavkovcov. Palčíkovci sú bohatí sedliaci, ktorí lipnú na svojom majetku a sú bezdetní. Ľavkovci sú chudobní. Palčíkovci požiadajú Ľavkovcov, aby im dali za vlastného ich syna Ďurka. Títo súhlasia. Palčíkovci ho prehovoria, aby sa oženil so Zuzkou Kamenskou (jednoduchá, statočná, pracovitá – ideál slovenskej literatúry) a tak získajú hneď dve pracovné sily. Nezhody medzi Ďurkom a Zuzkou končia Zuzkiným odchodom. Ďurko si dovedie dedinskú parádnicu Betu, ktorá však míňa majetok a Palčíkovci sú nespokojní. Spor medzi Ďurkom a Palčíkovcami sa končí odchodom Ďurka, ktorý sa pokúsi odprosiť Zuzku.

Táto mu síce odpustí, no ostáva aj naďalej žiť sama so svojím dieťaťom (pesimistickejší pohľad – majetok je neprekonateľná prekážka lásky).
Slovenská medzivojnová literatúra. Emil Boleslav Lukáč - zbierka básní O láske neláskavej, báseň Paradoxon: „Nesmiem byť šťastný, lebo šťastím uplynie šťastie, len z kyprej pôdy pochybností nám láska rastie.“ Ján Smrek - V básnickej zbierke Iba oči spracúva ľúbostné, prírodné, sociálne a cestovateľské témy. Uplatňuje tu zmyslové motívy a krásu vyzdvihuje nad materiálne hodnoty. Jedinečným dielom v jeho tvorbe je básnická skladba Básnik a žena. Má 5 kapitol, ktorých epický rámec tvoria stretnutia básnika a neznámej ženy v parku v priebehu štyroch ročných období a piata kapitola je stretnutie po desiatich rokoch.

Margita Figuli - Dej novely Tri gaštanové kone sa odohráva v malebnej oravskej prírode. Už v detstve sa medzi Petrom a Magdalénou prebudila láska. Keď Peter osirie, presťahuje sa do inej dediny a obchoduje s drevom. Na poľských hraniciach sa zapletie medzi pašerákov koní. O Magdalénu sa uchádza aj bohatý gazda Jano Zápotočný. Požiada  Magdaléninu matku o ruku jej dcéry, táto privolí. Nemajú však medzi sebou harmonický vzťah.  Magdaléna čaká dieťa, ale v šiestom mesiaci potratí a citovo ochladne. Zápotočný nemá rád zvieratá a keď chce koňovi vypáliť zrak, kôň sa splaší a udupe ho. Po jeho smrti je Magdaléna voľná a odchádza s Petrom (súboj dobra a zla – rozprávkové črty). Novela je vybudovaná ako reťaz skúšok, ktorých splnenie je odmenené.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.8)

Literatúra - maturitné témy

Diskusia: Tematika lásky a jej umelecké spracovanie v rôznych etapách vývinu slovenskej literatúry

Pridať nový komentár


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023